بررسی و دانلود پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنچ و سسیل بل (برنامه های ایجاد

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنچ و سسیل بل (برنامه های ایجاد دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب مدیریت تحول در سازمان وندال فرنچ,خلاصه کتاب مدیریت تحول سازمانی, وندال فرنچ , سسیل بل, حسن دانایی فرد, سید مهدی الوانی,کتاب مدیریت تحول در سازمان,پاورپوینت مدیریت تحول در سازمان,برنامه های ایجاد تغییر در تیم

پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنچ و سسیل بل (برنامه های ایجاد تغییر در تیم) ترجمه حسن دانایی فرد و سید مهدی الوانی در قالب pptx و در حجم 55 اسلاید: 

بخشی از متن:
برنامه های ایجاد تغییر در تیم
 تیمها و گروههای کاری، واحدهای استراتژیک سازمان 
 مدیریت فرهنگ تیم کاری بر اساس اعتماد متقابل محور اصلی مور تأكید برنامه های تحول سازمان است.
 و انعکاس این فرض است، که فرهنگ تیم کاری تأثیر چشمگیری بر رفتار فرد اعمال می کند.
قضاوت بین گروه و تیم
 یک گروه کاری، تعدادی از اشخاص می باشند، که معمولا به یک مافوق مشترک گزارش می دهند.
 و نیز تا حدی در انجام وظایف خود، به هم وابستگی متقابل دارند.
 تیم، شکلی از گروه است. اما تعهد بیشتر و بالاتری به اهداف مشترک دارد و از میزان بالای وابستگی متقابل و تعامل، برخوردار است.
 از جمله نویسندگان اولیه، که توجه خود را به اهمیت کارکرد تیمی معطوف داشتند،رنسیس لیکرت وداگلاس مک گریگور بوده اند.

دانلود مستقیم فایل