بررسی و دانلود پاورپوینت کسوف و خسوف

بررسی و دانلود پاورپوینت کسوف و خسوف دارای نکات کلیدی پاورپوینت خورشید گرفتگی,پاورپوینت ماه گرفتگی,پاورپوینت کسوف ,پاورپوینت خسوف ,خورشید گرفتگی,خورشید گرفتگی حلقوی,ماه گرفتگی,کسوف,خسوف

در خسوف (ماه گرفتگی)، زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد.بنابراین خورشید چشمه نور و زمین جسمی است که سایه آن بر روی ماه می افتد. در حقیقت ماه در زمان خسوف دقیقا در محل سایه قرار می گیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
خورشید گرفتگی کلی
خورشید گرفتگی حلقوی
خورشیدگرفتگی جزئی
ماه گرفتگی کلی
ماه گرفتگی نیم سایه ای
ماه گرفتگی جزئی


دانلود مستقیم فایل