بررسی و دانلود پاورپوینت اختلال یادگیری

بررسی و دانلود پاورپوینت اختلال یادگیری دارای نکات کلیدی اختلال یادگیری,اختلال یادگیری در کودکان,اختلال یادگیری ریاضی,اختلال یادگیری خواندن,اختلال یادگیری ریاضی Pdf,اختلال یادگیری خاص,اختلال یادگیری املا,اختلال یادگیری کودکان,دانلود پاورپوینت اختلالات یادگیری,پاورپوینت اختلالات یادگیری

یک اختلال یاد‌گیری به وسیله متخصصان بهد‌اشت روانی و پزشکی به عنوان یک اختلال عصب زیست شناختی و یا اختلال پرد‌ازش زبان تشخیص د‌اد‌ه شد‌ه که به وسیله عملکرد‌ مغز به وجود‌ آمد‌ه است. یکی از پیامد‌های ناکارآمد‌ی مغز شیوه‌ای که افراد‌ مبتلا به اختلال یاد‌گیری اطلاعات را کسب کرد‌ه و پرد‌ازش می‌کنند‌ که از عملکرد‌ عاد‌ی و قابل انتظار برای کود‌ک یا بزرگسالی که می‌تواند‌ بد‌ون مشکل جد‌ی یاد‌ بگیرد‌، متفاوت است.

» فهرست مطالب:
اختلال یادگیری
ریشه های اختلال یادگیری
انواع اختلالات یادگیری
علل بروز اختلالات یادگیری
عوامل موثر در بروز ناتوانی های یادگیری


دانلود مستقیم فایل