بررسی و دانلود پاورپوینت در مورد عزت نفس

بررسی و دانلود پاورپوینت در مورد عزت نفس دارای نکات کلیدی پاورپوینت عزت نفس,پاورپوینت عزت نفس و خودباوری,دانلود پاورپوینت درباره عزت نفس,دانلود پاورپوینت عزت نفس,پاورپوینت درباره عزت نفس,پاورپوینت مهارت عزت نفس

عزت نفس از دو قسمت مهم تشکیل می شود:
باور خود توانمندی به معنای داشتن اطمینان به توانایی فکر کردن، درک کردن ،آموختن، انتخاب کردن و تصمیم گیری برای خود.
احترام به خود یا داشتن حرمت نفس به معنای ارزش برای خود یعنی آن که به خود حق بدهیم که زندگی کنیم و شاد باشیم.

فهرست مطالب:
مقدمه
عزت نفس
ویژگی افراد با عزت نفس بالا
ویژگی افراد با عزت نفس پایین
عوامل موثر بر عزت نفس
نظریات عزت نفس
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس بدنی
عزت نفس تحصیلی
عزت نفس خانوادگی
عزت نفس کلی
مولفه های اساسی عزت نفس
ماهیت عزت نفس


دانلود مستقیم فایل