بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (پویایی گروه)

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (پویایی گروه) دارای نکات کلیدی پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (پویایی گروه),پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی,پاورپوینت کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی,خلاصه کتاب پویایی گروه,نظر لوفت, نظر تلن

پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (پویایی گروه) 

بخشی از متن: 
تعاریف 
کلمه پویایی به معنی حرکت وتلاش وفعالیت است و دربرابر ایستایی وسکون وبی حرکتی قرار دارد. لوین در سال 1994میلادی برای اولین بار«پویایی گروه» را مطرح ساخت. پویایی شناسی گروه ها علمی است که به مطالعه وبررسی مواردی نظیر چگونگی کنش و واکنش های متقابل اعضا ،ماهیت و قوانین تحول گروه،تبیین تغییرات و مقاومت های درون گروهی،انواع رهبری در گروه ها می پردازد. اهدف پویایی شناسی گروه ها آن است که با شناخت ماهیت و قوانین تشکیل وتحول گروه ها،شیوه های عملکرد موثرتری برای گروه ها معرفی شود تا درنهایت رفتار انسان ها در گروه ها بهبود یابد

مطالب دیگر پاورپوینت:
نظر لوفت پویایی گروه
نظر تلن
پویایی گروه چهار مرحله 
نمونه از سطوح چهارگانه آگاهی 
خود شناسی
هدف ها
مهارت های لازم در گروه برای رسیدن به اهداف تعیین شده
معیارهایی که بازخورد را موثر می سازد
تغییر در گروه
نظر دانشمندان در مورد تغییر
مقاومت در برابر تغییر

دانلود مستقیم فایل