بررسی و دانلود پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (تشکیل مشاوره گروهی)

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (تشکیل مشاوره گروهی) دارای نکات کلیدی پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (تشکیل مشاوره گروهی),پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی,پاورپوینت کتاب پویایی گروه,خلاصه کتاب پویایی گروه عبدالله شفیع آبادی

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (تشکیل مشاوره گروهی) در حجم 16 اسلاید


بخشی از متن:

گام اول:
انتخاب اعضاء :

بین اعضای گروه در زمینه ی جنس، سن، آشنایی های قبلی و تفاوت های شخصیتی
باید هماهنگی موجود باشد. در صورتی که بین تجارب گذشته اعضای گروه، تفاوتهای
فاحشی موجود باشد اعضای گروه قادر نخواهند بود بطور درست و مناسبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. تشابه بیش از حد نیز مانع پیشرفت فعالیت های گروهی میگردد.
از این رو باید سعی شود بین تجربیات و زمینه های قبلی اعضای گروه تعادلی باشد.
 
به منظور انتخاب اعضاء معمولا یک مصاحبه تشخیصی با کلیه داوطلبان شرکت در
مشارکت گروهی لازم و ضروری است. این مصاحبه مقدماتی، بدان سبب انجام میگیرد
که داوطلبان انتظاراتش را از خود و از گروه بشناسد، ناراحتی ها و نگرانی های خود
را به طور کلی شناسائی کند، قبل از شرکت در گروه، درباره مشکلاتش صحبت کند،
به مشارکت مجدانه در گروه تشویق گردد و …
این مصاحبه مقدماتی به مشاور فرصت میدهد تا مناسب ترین افراد را با یکدیگر در
یک گروه قرار دهد.

فهرست مطالب:
گام اول
انتخاب اعضا
گام دوم
اندازه گروه
گام سوم
تواتر تشکیلات
گام چهارم
تداوم جلسات
گام پنجم:
طول هر جلسه
گام ششم
فراهم آوردن موقعیت
گام هفتم
مشارکت اعضاء
گام هشتم
تشخیص انواع گروه
گام دهم
پایان دادن به جلسه گروه

دانلود مستقیم فایل