بررسی و دانلود پاورپوینت انگاره خارپشت (37 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت انگاره خارپشت (37 اسلاید) دارای نکات کلیدی بلاي تبحر,,,سه حلقه انگاره خارپشت,,,رهبران تراز پنج (كاركنان شركتهاي برجسته) از خود سوال مي كنند,,,اقدام و تصميم منضبط,,,هر گاه دو نيروي مكمل,,,پس از درك انگاره خارپشت,,,بودجه بندي درمرحله گذرا از ميان مايگي به برجستگي

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:28 اسلاید

قابل ویرایش: 9 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلایدها:

انگاره خارپشتي به خودي خود هدف نيست كه بايد در آن بهترين بود, راهبردي نيست كه بايد در آن بهترين بود.

برنامه اي نيست كه بايد در آن بهترين بود.

بلكه انگاره خارپشتي يعني آن چه مي توان در آن بهترين بود.

درك تفاوت اين دو بسيار مهم است

براي داشتن انگاره پخته و كامل، وجود هر سه حلقه لازم است.

اگر از انجام كارهايي پول در مي آوريد كه نمي توانيد در آن ها بهترين باشيد، شركت شما در كار موفق است اما برجسته نيست.

اگر در كاري بهترين باشيد، شرط ماندن بر فراز قله اين است كه عاشق و دلبسته آن كار بمانيد.

اگر دلبسته كار باشيد اما نتوانيد در انجام آن بهترين باشيد يا آن كار توجيه اقتصادي نداشته باشد ممكن است كارتان مفرح و سرگرم كننده باشد امادستاوردهاي بزرگ نخواهد داشت.

فهرست مطالب واسلایدها:

بلاي تبحر

سه حلقه انگاره خارپشت

رهبران تراز پنج (كاركنان شركتهاي برجسته) از خود سوال مي كنند

اقدام و تصميم منضبط

هر گاه دو نيروي مكمل

پس از درك انگاره خارپشت

بودجه بندي درمرحله گذرا از ميان مايگي به برجستگي


دانلود مستقیم فایل