بررسی و دانلود پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (انگیزش)

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (انگیزش) دارای نکات کلیدی کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی ,,کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی,روان شناسی عمومی ,حمزه گنجی,خلاصه روان شناسی عمومی ,پاورپوینت روان شناسی عمومی,پاورپوینت فصل هشتم 8 ,کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی, انگیزش

پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (انگیزش) در قالب pptx  و در حجم 43 اسلاید:

بخشی از متن: 
تعریف انگیزش 
از نظر دستور زبان فارسی، انگیزه اسم وانگیزش اسم مصدر از مصدرانگیختن است. بنا به نوشته لغت نامه دهخدا، انگیختن یعنی به حرکت در آوردن.
انگیزه یعنی سبب وعلت) و آنچه کسی را به کاری وادار کند. انگیزش یعنی تحریک وترغیب.
انگیزه یک عامل درونی است که انسان یا به طور کلی موجود زنده را با حرکت در می آورد و انگیزش حالتی است که در اثر دخالت انگیز به وجود زنده دست می دهد. 
برای مثال، می توان گفت کمبود مواد غذایی بدن با نیاز به غذا، انگیزه و حالت گرسنگی یا احساسی گرسنگی انگیزش  است کمبود آب بدن یا نیاز به آب انگیزه و احساس تشنگی یا حالت تشنگی انگیزش است؛ نیاز به جنس مخالف انگیزه عاشق شدن و احساس تمایل به جنس مخالف، انگیزش است. در این رابطه،(تلاش) وجود زنده برای به دست آوردن غذا آب یا جنس مخالف، رفتار نامیده می شود. 

دانلود مستقیم فایل