بررسی و دانلود پاورپوینت نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن (19 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن (19 اسلاید) دارای نکات کلیدی تئوری (مثل مدل Soehen),,,آزمایشگاهی (مثل مطالعات مك كوي),,,نيروی کششی مورد نياز گاوآهن,,,سرعت پیشروی,,,سرعت پيشروی و نوع خاک,,, عمق شخم,,,عرض خیش,,,چرخ شيار,,,برگردان,,,توان مورد نياز گاوآهن,,,توان حداکثر

پاورپوینت نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن (19 اسلاید)

قسمتی از اسلایدها 

مقاومت كششي گاوآهن  
عوامل موثر 
شرايط خاك ( بافت خاك، فشردگي خاك، پوشش گياهي، عمليات خاكورزي قبلي) 

سرعت شخم 

شكل خيش 

وي‍ژگي هاي اصطكاكي سطوح در تماس با خاك 

شكل و تيزي لبه 

عمق شخم 

عرض لايه شخم 

نوع ضمائم گاو آهن 

تنظيم گاوآهن

برگردان

انحناء بيشتر، واحد مقاومت بيشتر

اصطكاك برگردان (تا 30% كل مقاومت كششي)

مشخصات تيغه

با فرسودگي تيغه مقاومت خيش افزايش مي يابد

فهرست مطالب و اسلایدها

تئوری (مثل مدل Soehen)

آزمایشگاهی (مثل مطالعات مك كوي)

نيروی کششی مورد نياز گاوآهن

سرعت پیشروی

سرعت پيشروی و نوع خاک

عمق شخم

عرض خیش

چرخ شيار

برگردان

توان مورد نياز گاوآهن

توان حداکثر

مثال


دانلود مستقیم فایل