بررسی و دانلود پاورپوینت عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد

بررسی و دانلود پاورپوینت عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد,عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد,عنصر خوانایی,بررسی و تحلیل عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد,لبه,راه,گره,محله,پاورپوینت عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد

توضیحات:
فایل پاورپوینت عنصر خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد ، در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کوین لینچ ، شهرساز و طراح امریکایی ، در سال 1960کتاب تصویر ذهنی شهر یا سیمای شهر را منتشر کرد ودر این کتاب نخستین پایه های نظری خود را – مبانی و اصول شناخت سیمای شهر – مطرح نمود . او خوانایی را چنین تعریف می کند : ‘ غرض از خوانایی این است که به آسانی اجزای شهری را بتوان شناخت و بتوان آن ها را در ذهن ، در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد.’ می توان چنین استنباط نمود که خوانایی تصویری روشن ، زنده ، پیوسته و قابل درک از یک محیط شهری است که شخص را قادر می سازد به آسانی از جایی به جایی دیگر برود.
قبل از قرن بیستم شهر ها از بعد خوانایی خیلی خوب کار می کردند. مکان هایی که مهم به نظر می رسیدند واقعاً مهم بودند و مکان هایی که جنبه همگانی داشتند به راحتی تشخیص هویت می شدند. این مطلب هم درباره ی فضاهای همگانی و بیرونی و هم درباره ی ساختمان ها به طور عام صادق بود. اما در عصر مدرن شباهت بین ساختمان ها ی همگانی مهم و ساختمان های خصوصی غیر مرتبط با نیازهای همگانی ، مخل خوانایی بصری است.
از نظر لینچ عناصر کلیدی در خوانایی به 5 عنصر راه ، لبه ،، گره ، نشانه و محله تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل در منطقه ی راهنمایی شهر مشهد پرداخته می شود.
و…

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
وضوح بصری یا خوانایی چیست ؟ تاثیرات عصر مدرن بر خوانایی شهرها
عناصر کلیدی کالبدی در خوانایی
راه
لبه
گره
نشانه
حوزه ( محله )
نقشه شناختی
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD همین محصول(19صفحه)


دانلود مستقیم فایل