بررسی و دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی (معنی درمانی فرانکل) نوشته مرتضی ترخان

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی (معنی درمانی فرانکل) نوشته مرتضی ترخان دارای نکات کلیدی کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی,پیام نور,مرتضی ترخان ,علیرضا آقا یوسفی ,فرهاد شقاقی,پاورپوینت نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی,پاورپوینت کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی,خلاصه نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی,,معنی درمانی فرانکل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی (معنی درمانی فرانکل) نوشته مرتضی ترخان، علیرضا آقا یوسفی، فرهاد شقاقی (پیام نور) در قالب pptx  و در حجم 26 اسلاید:

بخشی از متن: 
مبانی نظری و چگونگی شکل گیری نظریه فرانکل:
معنا درمانی بعنوان سومین مکتب رواندرمانی وینی، بعد از روانکاوی فروید و روانشناسی فردی آدلر شناخته میشود.
این نظریه بر 3 مبنای فلسفی، روانشناختی و معنوی استوار است.
ریشه فلسفی آن را باید در هستی گرایی و پدیدارشناسی یافت.
ریشه روانشناختی آن را در روانکاوی و روانشناسی فردی میتوان یافت.
ریشه معنوی آن را در نگاه مسئولانه به انسان بعنوان یک مخلوق معنوی و متعالی میتوان یافت.
براساس اصول معنا درمانی، تلاش برای یافتن معنی در زندگی، اساسی ترین نیروی محرکه هر فرد در دوران زندگی اوست.
معنی جویی بعنوان نیرویی متضاد با لذت جویی فرویدی و قدرت طلبی آدلری، اولین پایه معنا درمانی بشمار می آید.
اندیشه فرانکل درباره مفهوم و ماهیت انسان، مهمترین وجه تمایز آن با سایر مکاتب فکری که بعنوان مبانی معنا درمانی تلقی میشوند، باشد.
بخش اعظم روانشناسی از منظری که انسان را بعنوان مخلوق زیستی که میتوان آن را وجه مشترک و عام بین انسان و سایر موجودات  توصیف کرد، حاصل میشود.

دانلود مستقیم فایل