بررسی و دانلود پاورپوینت نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک

بررسی و دانلود پاورپوینت نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک دارای نکات کلیدی نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک,نقشه های استراتژی,هم‌افزايي با جاري‌سازي آبشارگونه,فرآیند تعیین اهداف ,نقشه استراتژی ساصد,نقشه استراتژی سازمانهای غیر انتفاعی,اصول سازمان‌هاي استراتژي محور

این پاورپوینت در مورد نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک در 40 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک،نقشه های استراتژی،هم‌افزايي با جاري‌سازي آبشارگونه،فرآیند تعیین اهداف ،نقشه استراتژی ساصد،نقشه استراتژی سازمانهای غیر انتفاعی،اصول سازمان‌هاي استراتژي محور و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

ازمهمترین خصوصیات کارتهای امتیازی متوازن ایجاد روابط علت و معلولی در مناظر چهارگانه ارزیابی است که این موضوع از طریق ایجاد نقشه های استراتژی ممکن است.

یک نقشه استراتژی نحوه تبدیل و انتقال داراییهای نامشهود سازمان را به نتایج با ارزش موردنظر مشتری و سهامداران مالی نشان می دهد. البته ارزش پدیده ای غیرمستقیم است و داراییهای نامشهود مانند دانش و کارکنان به ندرت دارای تاثیر مستقیم برنتایج مالی نظیر درآمد و سود هستند.بهبود داراییهای نامشهود از طریق سلسله روابط علی در چند مرحله میانی موجب ایجاد ارزش درمناظر مالی یا مشتری می شوند.

هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابي وظيفه اي چندگانه كه سازمان را قادر مي سازد به هدفهاي بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت خود دست يابد .

1- مدیریت فعالیتها و فرآیندهای اصلی ، مدیریت و پشتیبانی

2- درک و پاسخ مناسب به تاثیرات محیطی مانند : نیازهای مشتریان تغییرات در اقتصاد ، اجتماع ، سیاست ، فرهنگ و …

3- لزوم توجه به نیاز و انتظارات متعدد طرف های ذینفع سازمان

4- لزوم دیدگاه برنامه ریزی و آینده نگری در سازمان

5- انعطاف پذیری به هنگام بروز تغییرات عمده

Ùوضعیت آینده ای که سازمان نیل به آن را آرزو دارد .
Ùتصویری ایده آل از آنچه که ما می خواهیم و می توانیم به آن برسیم .
Ùتخیل و الهام از اجزای بسیار مهم یک آرمانند .
Ùیک آرمان را می توان هدف نهایی و غایی یک سازمان دانست .
Ùهدفی که حدود 10 سال وقت برای تحقق آن مورد نیاز است .
Ùیک آرمان باید عبارتی کوتاه، مختصر و مفید باشد .
Ùآرمان سازمان باید به سادگی بیان شده و جذاب، دلچسب و گویا باشد .
چشم انداز عبارتست از دیدگاه ها و نتایجی که مدیران سازمان برای آینده درازمدت سازمان مدنظر دارند و قصد دارند که به آن برسند.

چشم انداز استراتژیک بیانگر آمال و آرزوهای مدیریت سازمان برای آینده است.

چشم انداز یعنی آنچه که می خواهیم باشیم.

v اطمینان از صحت استراتژی و تداوم حرکت آن و بازخورد تحقق اهداف
v شناسایی مشکلات سازمان و زمینه سازی رفع آنها
v فراهم شدن اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
vفراهم شدن رشد و توسعه و بهبود فرایندها
v نظام مند شدن تشویق ها و تنبیه ها
v برقراری ارتباط منطقی بین تفکر مدیران و رفتار کارکنان
v تحت کنترل قرارگیری دارایی های مشهود و نامشهود
v برقراری توازن در ارزیابی ها
v بهبود فرایند برنامه ریزی و تخصیص منابع و تصمیمگیری
1- مديريت موفق عملكرد ديگر يك گزينه اختياري نيست .

2- مديريت عملكرد يعني پذيرفتن و استقبال كردن از تغيير نه فاصله گرفتن از آن .

3- فرآيندي مستمر و مداوم است نه پروژه اي كه يكبار اجرا مي گردد .

4- فعاليتي است بر محور كاركنان .

5- به اتفاق كاركنان انجام مي شود نه درباره كاركنان .

6- نيروي محركه آن فاصله موقعيت كنوني و موقعيت مطلوب است .

7- معيارهاي مديريت موفق عملكرد معتبر و قابل درك است .

8- اين معيارها از كارايي و اثربخشي و انطباق پذيري گفت و گو مي كند .

9- از فنوني استفاده كند كه موثر است و به شايستگي آنها را به كار مي برد .

10 – داوري نهايي عملكرد بامشتري است واوست كه بايد راضي و خشنود باشد.


دانلود مستقیم فایل