بررسی و دانلود پاورپوینت پایگاه اجتماعی معلمان و عوامل موثر بر آن (22 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت پایگاه اجتماعی معلمان و عوامل موثر بر آن (22 اسلاید) دارای نکات کلیدی پاورپوینت پایگاه اجتماعی معلمان (22 اسلاید),نظر جامعه نسبت به معلم چيست؟,پايگاه اجتماعي معلم,علت پايين بودن مقام معلمي را درايران,درآمد معلمان کشورهاي اروپايي,پايگاه اجتماعي معلم و عوامل مؤثر برآن,نقش وضعيت مالي معيشتي معلمان در پايگاه اجتماعي,,,

پاورپوینت پایگاه اجتماعی معلمان و عوامل موثر بر آن (22 اسلاید)

بخشی از متن:
مقدمه:
براي اينکه معلمان به عنوان يکي از ارکان اصلي آموزش و پرورش ،بتوانند نقش خويش را به خوبي ايفا کنند ،بايد از منزلت و پايگاه اجتماعي شايسته اي برخوردار باشند.چنانچه پياژه مي گويد:زيباترين طرح اصلاح  و بازسازي نظام آموزشي، در صورتيکه معلم به تعداد کافي و با کيفيت .
تحقيقات نشان مي دهدکه تقريبادرتمام کشورهاي اروپايي معلمان از پايگاه اجتماعي بالايي برخوردارند (براهني،1354).
در حالي که درايران مانند بسياري از کشورهاي درحال توسعه معلمان نه تنها به شغل خودافتخار نمي کنند بلکه احساس سرشکستگي نيز مي .اختيار نباشد، با شکست روبرو خواهد شد

نقش معلم در آموزش و پرورش و جامعه
در نظام آموزشي عواملي همچون افراد تعليم يافته، تسهيلات و تجهيزات، آداب و مقررات و هنجارهاي خاص، فضاي آموزشي، و … وجود دارد که شايد بتوان گفت يکي از مهم ترين عوامل نظام آموزشي و پرورش معلم است. و او مي تواند نقص ديگر حوزه ها را تا حدود زيادي بر طرف و از فرصت هاي در دسترس بهترين استفاده در جهت کار آمدي خود داشته باشد. مدرسه نهادي است که شکل سازماني خاص خود را دارد، اما در عين حال نوعي جامعه نيز هست.
صاحب نظري اضهار مي دارد که « معلم حد واسط دنياي واقع و دنياي آرماني است» و بيشتر شاگردان معلمان خود را به ارائه تصاويري از شرايط بسيار غير واقعي يا آرماني و دور بودن از زندگي واقعي متهم        مي کنند و نقش تدريس چيزي است اکتسابي و اين نقش بايد ساخته شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
نقش معلم در آموزش و پرورش و جامعه
نقش معلم چيست؟
نظر جامعه نسبت به معلم چيست؟
پايگاه اجتماعي  معلم
علت پايين بودن مقام معلمي را درايران
درآمد معلمان کشورهاي اروپايي
تاثیر عوامل دیگر در  کیفیت کار معلم
پايگاه اجتماعي
پايگاه اجتماعي معلم و عوامل مؤثر برآن
نقش وضعيت مالي معيشتي معلمان در پايگاه اجتماعي آنان
نظام پاداش دهي به معلمان و پايگاه اجتماعي آنان
نقش گزينش و استخدام معلمان در پايگاه اجتماعي
نقش نظام تربيت معلم در پايگاه اجتماعي معلمان

دانلود مستقیم فایل