بررسی و دانلود تحقیق دختران فراری

بررسی و دانلود تحقیق دختران فراری دارای نکات کلیدی دختران فراری , علل فرار دختران , فرار دختران از خانه , علل اجتماعی فرار دختران,خانواده از هم گسیخته,قاچاق مواد مخدر و اعتیاد خانواده,زندانی بودن والدین,تسلیم به امید ازدواج,ویژگیهای فردی,افسردگی و عزت نفس پائین,مشکلات اقتصادی ( فقر )

عنوان :
دختران فراری

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
مقدمه
بیان مساله
تعریف فرار
آمار و اطلاعات
انگیزه های فرار
انواع فرار
مباحث نظری
کجروی های اجتماعی
وضعیت روانی – اجتماعی افراد فراری
کانون کنترل
تکانشوری و تامل
هیجان خواهی
اختلالات هنجاری (احساس بی هنجاری و تضاد هنجاری)
تئوری رانده شدن
تئوری عدم پیوستگی و پیوستگی مجدد
تئوری بستگی اجتماعی
تئوری دلبستگی
نظریه آیزنک
نظریه مرتن
نظریه کونیگ
نظریه کلوآرد
نظریه دورکیم
نظریه ساترلند
نظریه لاکاساین
سبب شناسی
مقدمه
خانواده
خانواده‌های نابسامان و پر ستیز
خانواده از هم گسیخته
قاچاق مواد مخدر و اعتیاد خانواده
زندانی بودن والدین
تسلیم به امید ازدواج
ویژگیهای فردی
افسردگی و عزت نفس پائین
مشکلات اقتصادی ( فقر )
فقر فرهنگی
آزار و سوء استفاده جنسی
وسائل ارتباط جمعی
دوستان و همسالان
دوست داشتن و عشق
شهرنشینی
تغییر ارزشها
پیامدهای فرار دختران
مقدمه
پیامدهای فردی
پیامدهای خانوادگی
پیامدهای اجتماعی
قاچاق زنان و دختران
سرقت
روسپیگری
پیشگیری
مقدمه
انواع اقدامات پیشگیری پایه
مداخلات مبتنی بر خانواده
مداخلات مبتنی برمدرسه
بر قراری ارتباط با جامعه
تقسیم بندی مداخلات برمبنای مفاهیم پیشگیری
پیشگیری اولیه
پیشگیری ثانویه
اقدامات پیشگیری عمومی
آموزش عمومی والدین
بحث و نتیجه گیری

قسمتی از متن :
فرار نوجوانان از خانه و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا وصی قانونی، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییرناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرک های آزاردهنده و مضر و دستیابی به خواسته های موردنظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می شود. امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. در ایران نیز فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهای دینی، خانوادگی و اجتماعی، به عنوان یک آسیب و مسئله اجتماعی مطرح است. آمار و ارقام و اخبار جراید و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی، کاهش میانگین سنی دختران فراری و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت می کند.
علیرغم نبود اطلاعات و آمار معتبر مبتنی بر فعالیت ها و شواهد تحقیقاتی، به نظر می رسد بروز پدیده فرار دختران در ایران طی سال های اخیر رو به افزایش بوده است. هرچند اطلاع رسانی مناسبتر در رسانه ها و امکان طرح آن در مجامع علمی طی چند سال گذشته نیز بر بزرگنمایی بروز این پدیده بی تاثیر نبوده است. در هر صورت، آن چیزی که مشخص است ‌ اهمیت این پدیده از دیدگاه مردم و همچنین سیاست گزاران فرهنگی و اجتماعی فعلی کشور از یکسو و عوارض آن برای سلامت جامعه از سوی دیگر است. بطور کلی عوارض فرار دختران از منزل را می توان در سه گروه کلی زیر مطرح نمود:
۱- آسیب های جدی جسمی و روانی که خود آنان در معرضشان قرار می گیرند. البته ناکافی بودن اقدامات حمایتی سیستماتیک در جامعه آنها را تشدید و اکثراً غیر قابل جبران می کند.
۲- عوارضی که خانواده های این دختران بدان مبتلا می شوند.
۳- خساراتی اعم از گسترش بی خانمانی، فحشاء و بی بند وباری، اعتیاد و غیره که بر جامعه تحمیل می شود.
به هر حال با عنایت به اهمیت نقش حیاتی که زنان و مادران در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع دارند، کم توجهی به اقدامات موثر برای پیشگیری و کنترل پدیده فرار دختران از منزل، فرد، خانواده و جامعه را به تناسب, دچار عوارض کوتاه مدت و دراز مدت بی شماری می کند که نتیجه نهایی آن تشدید عقب ماندگی کشور است.
مجموعه حاضر بر گرفته از تحقیقات انجام شده تالیفات مقالات سخنرانیها و جزوات است و سعی بر آن بوده است که مجموعه کاملی از تعاریف، آمار و اطلاعات، تئوریها، عوامل و پیامدهای فرار دختران از منزل تهیه و ارائه گردد. با امید به اینکه این تالیف بتواند در شناخت بهتر این پدیده به منظور کاهش، کنترل و ارائه راهکارهای پیشگیرانه مفید باشد.

تعداد صفحات :
۱۵۶ صفحه


دانلود مستقیم فایل