بررسی و دانلود پاورپوینت افسردگی دوقطبی و انواع آن و راهکارهای درمان آن براساس رویکرد CBT

بررسی و دانلود پاورپوینت افسردگی دوقطبی و انواع آن و راهکارهای درمان آن براساس رویکرد CBT دارای نکات کلیدی پاورپوینت افسردگی دوقطبی و انواع آن و راهکارهای درمان آن براساس رویکرد CBT,,اختلالات افسردگی,اختلال افسردگی(DEPRESSIVE DISORDER) ,انواع اختلال دو قطبی,اختلال دو قطبی نوع I,,اختلال دو قطبی نوع II,,اختلال ادواری خو,,اختلال دوقطبی ناشی از مو

پاورپوینت افسردگی دوقطبی و انواع آن و راهکارهای درمان آن براساس رویکرد CBT

بخشی از متن:
اختلالات افسردگی
اختلال افسردگی(DEPRESSIVE  DISORDER) دوره های نشانه ای را شامل می شود که در آنها،فرد معمولا دستخوش خلق به شدت غمگین می شود.عنصر اساسی این اختلال،خلق غمگین بسیار بالاست که ملالت نامیده می شود.

انواع اختلال دو قطبی
اختلال دو قطبی نوع I

اختلال دو قطبی نوع II

اختلال ادواری خو

اختلال دوقطبی ناشی از مواد/دارو واختلال مربوط
دوقطبی و اختلال مربوط ناشی از بیماری جسمانی دیگر
دوقطبی و اختلال مربوط مشخص دیگر
دوقطبی و اختلال مربوط نا مشخص


دانلود مستقیم فایل