بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب خانواده درمانی گلندبرگ (فصل نظریه های درمانی پست مدرن)

بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب خانواده درمانی گلندبرگ (فصل نظریه های درمانی پست مدرن) دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب خانواده درمانی گلندبرگ (فصل نظریه های درمانی پست مدرن),پاورپوینت کتاب خانواده درمانی گلندبرگ ,پاورپوینت فصل نظریه های درمانی پست مدرن,پاورپوینت درمانهای پست مدرن,تحقیق درمانهای پست مدرن

پاورپوینت کتاب خانواده درمانی گلندبرگ (فصل نظریه های درمانی پست مدرن)

بخشی از متن:
پست مدرنیست‌ها عقیده دارند علم نمی‌تواند حقیقت مطلق و عینی را کشف کند چون انسانها علم را در یک شرایط خاص خلق می‌کنند بنظر این رویکرد تجربیات افراد، واقعیتهای شخصی متفاوت را می‌سازد و نمی‌توان به حقیقت عینی در مورد طبیعت انسان دست پیدا کرد چون هر فردی یا فرهنگی واقعیتها را به شیوه خودش می سنجد و تجربه می‌کند پس افراد و فرهنگها را با معیار خودشان می‌شود فهمید نه با یک معیار قالبی و عینی پس درمان هم باید متناسب با دیدگاه درمانجو و زمینه فرهنگی انجام شود در مقابل مدرنیست‌ها اعتقاد دارند واقعیت  عینی است و ثابت و از راه عقل و علم می‌توانیم حقیقت جهان بشناسیم.
دیدگاه پسامدرن به معنا یا مجموعه فرضهای مشترکی توجه می کند که خانواده در خصوص یک مشکل دارد.درمانگر پسامدرن علاقه مند است تا خانواده را وارد گفتگوهایی کند که درآنها زبان به معنای هر رویداد مقدم بر زنجیره های رفتاری یا الگوهای تعاملی خانواده هستند .پنج نمونه از این چشم انداز عبارتند از : درمان کوتاه مدت راحل نگر (دو شازر)درمان راحل مدار (اوهنلون و واینر – دیویس)رویکرد مبتنی بر نظامهای زبانی مشترک (گولیشیان واندرسون )روایت درمانی (وایت )وگروه متخصصان انعکاس دهنده (اندرسون )
دیدگاه پسامدرن به معنا یا مجموعه فرضهای مشترکی توجه می کند که خانواده در خصوص یک مشکل دارد.درمانگر پسامدرن علاقه مند است تا خانواده را وارد گفتگوهایی کند که درآنها زبان به معنای هر رویداد مقدم بر زنجیره های رفتاری یا الگوهای تعاملی خانواده هستند .پنج نمونه از این چشم انداز عبارتند از : درمان کوتاه مدت راحل نگر (دو شازر)درمان راحل مدار (اوهنلون و واینر – دیویس)رویکرد مبتنی بر نظامهای زبانی مشترک (گولیشیان واندرسون )روایت درمانی (وایت )وگروه متخصصان انعکاس دهنده (اندرسون )

بنیانگذاران درمانهای پست مدرن

در این رویکرد فرد خاصی بنیانگذار آن نیست بلکه محصول تلاش مشترک عده‌ای است در میان آنها افرادی که از شهرت بیشتری برخوردارند می‌توان به کیم برگ و شازر که بنیانگذار درمانهای راه‌ حل مدار کوتاه مدت هستند نام برد و همچنین می‌توان به مایکل وایت و دیویداپستون، بنیانگذاران داستان درمانی اشاره نمود که البته بیشتر فعالیتهای این درمانگران در زمینه خانواده درمانی بوده است.

استیو د شازر
یکی از پیشگامان درمان راحل مدارکوتاه مدت است او همکار پژوهشی در مرکز خانواده درمانی کوتاه مدت در میلواکی و مولف چندین کتاب در رابطه با درمان کوتاه مدت راحل مدار است .
از جمله آثار او: جوابهایی به راحلها در درمان کوتاه مدت –ایجاد تغییراتی در کار –
و کلماتی که در آغاز سحر آمیز بودند اشاره کرد .


دانلود مستقیم فایل