بررسی و دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

بررسی و دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری دارای نکات کلیدی اصول و مفاهیم سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری,سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری,سیستم حقوق و دستمزد,اهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزد,حقوق و مزایای کارکنان,کسورات حقوق و مزایا,لیست حقوق و دستمزد,کنترلهای د

این پاورپوینت در مورد سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری در 67 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری،سیستم حقوق و دستمزد،اهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزد،حقوق و مزایای کارکنان،کسورات حقوق و مزایا،لیست حقوق و دستمزد،کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد،فوق العاده شغل،حسابداری هزینه حقوق و دستمزد، کسور مربوط به درآمد کارکنان و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

مفاهيم فصل سيستم حقوق و دستمزد

سيستم حقوق و دستمزد: مجموعه اي از اجزاي بهم پيوسته در داخل مؤسسه كه داده هاي مربوط به سهم نيروي كار در توليد محصولات و يا ارائه خدمات را بصورت ها يا اطلاعات حقوق و دستمزد تبديل مي كند.

ليست حقوق و دستمزد : يكي از فرمها و مدارك سيستم حقوق و دستمزد (فرمي است چند ستوني) كه اطلاعات مربوط به جمع ناخالص حقوق و دستمزد، كسور و خالص قابل پرداخت هر يك از كاركنان به تفكيك و در سطر آن ثبت و ارائه مي شود.

صورتحساب حقوق و دستمزد: يكي از فرمها و مدارك سيستم حقوق و دستمزد كه نشان دهندة چگونگي محاسبات حقوق و دستمزد است و هنگام پرداخت تحويل كاركنان مي شود.

لیست حقوق و دستمزد

لیست حقوق و دستمزد عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن ، گرد آوری و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار می گیرد.

تعریف سیستم حقوق و دستمزد:

سيستم حقوق و دستمزد مجموعه‌ای از اجزاء به هم پيوسته در داخل يک موسسه است كه داده‌های مربوط به سهم نيروی كار در توليد محصولات و يا ارائه خدمات را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبديل می‌كند.

n
n در قسمت حقوق برای هر کارمند اضافات و کسورات تعلق می گیرد.
n
nاضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از:
n
nحقوق مبنا، فوق العاده، شغل، بن لباس، شرایط محیط کار فوق العاده محل خدمت، هزینه اولاد، فوق العاده جذب، کار حد اقل دریافتی، محدودیت از مطب، حق مسکن، بیمه 20 درصد، بیمه عمر، صندوق پس انداز، بیمه جانبازی، فوق العاده ویژه.
n
nکسورات، عبارتند از:
n
n مالیات ، بیمه عمر، بیمه حقوق 27 درصد، بازنشستگی جاری سرانه تعهدی، حسن انجام کار، وام صندوق ، آتیه سازان صندوق پس انداز.
n
nدر سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود.
n
nاطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده .
n
nبا استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد.

فرم و طرح از این لیست به تعداد و گروههای کارکنان، اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشینها و ابزار مکانیکی و الکترونیکی بستگی دارد.

اطلاعات مندرج در این فرم عبارتند از: اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کارمند،ساعات و نرخ دستمزد، مزایای مستمر و غیر مستمر،کسورات ونحوه تسهیم هزینه حقوق و دستمزد در صفحه بعد چاپ شده است.

لازم به ذکر است که مبنای تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به دپارتمانهای مختلف شرکت،« کارت ساعت» کارکنان می باشد.

امروزه در اکثر شرکتها و ادارات ورود و خروج کارکنان بوسیله ماشین ساعت زن که برای همین منظور در قسمت ورودی ساختمان شرکت یا اداره نصب شده است کنترل می گردد.

پس از تهیه لیست حقوق و دستمزد معادل مجموع حقوق و مزایای ناخالص ، هزینه حقوق( به تفکیک دپارتمانهای مختلف) بدهکار،مالیاتها به حساب مالیات پرداختنی بستانکار،حق بیمه کسر شده به حساب بیمه پرداختنی بستانکار، حق بیمه کسر شده به حساب بیمه پرداختنی بستانکار، سایر کسورات نیز به حسابهای مربوطه بستانکار و خالص پرداختنی به حساب حقوق پرداختنی بستانکار می گردد.

ثبت لازم پس از تهیه حقوق و دستمزد بشرح زیر در دفتر روزنامه صورت می گیرد:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

1×13

30فروردین

حساب هزینه حقوق کارکنان اداری

حساب هزینه حقوق کارکنان فروش

حساب بیمه پرداختنی

حساب مالیات پرداختنی

حسابهای دریافتنی- وام

حساب حقوق پرداختنی


دانلود مستقیم فایل