بررسی و دانلود پاورپوینت فصل 21 کتاب آموزش و پرورش تطبیقی (نقش آموزش و پرورش در توسعه ی اجتماعی،اقتصادی وفنی در انگ

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل 21 کتاب آموزش و پرورش تطبیقی (نقش آموزش و پرورش در توسعه ی اجتماعی،اقتصادی وفنی در انگ دارای نکات کلیدی پاورپوینت فصل 21 کتاب آموزش و پرورش تطبیقی (نقش آموزش و پرورش در توسعه ی اجتماعی,اقتصادی وفنی در انگلستان),پاورپوینت فصل 21 کتاب آموزش و پرورش تطبیقی,انقلاب صنعتی,ظهور انقلاب صنعتی و پیشرفت ماشین و تکنولوژی نقش دیرین تعلیم و تربیت

پاورپوینت فصل 21 کتاب آموزش و پرورش تطبیقی (نقش آموزش و پرورش در توسعه ی اجتماعی،اقتصادی وفنی در انگلستان)

انقلاب صنعتی
ظهور انقلاب صنعتی و پیشرفت ماشین و تکنولوژی نقش دیرین تعلیم و تربیت را که جنبه محافظه کارانه داشت و نگاهبان نظام موجود و ضامن حفظ مراتب طبقاتی در این کشور بود،به کلی دگرگون کرد.

ازجمله نتایج انقلاب صنعتی تاکید بر افزایش دروس مربوط به علوم تجربی،علوم طبیعی و ریاضی در برنامه ی درسی مدارس و توجهی بود که به شعب تحصیلی بازرگانی،فنی،کشاورزی و صنعتی شد.بدین سان توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش در تامین نیازهای بازار کار به عنوان یک ضرورت اقتصادی و صنعتی درآمد.

به گواه تاریخ آموزش و پرورش در این کشور اجرای برنامه های آموزشی به وجهی انجام گرفته است که به طور مستقیم دسترسی به هدف های ملی چون افزایش فرآورده ها و تولیدات صنعتی،تربیت کارکنان فنی و متخصص،کارشناسان و فن سالاران طراز اول و تربیت صنعتگران برای گرداندن چرخ های اقتصادی و صنعتی را ممکن ساخته است.

به طور کلی گسترش آموزش و پرورش و ارتقا فرهنگ آحاد جامعه،ازجمله شرایط لازم برای اعتلای بهره وری کار و رشد اقتصادی است،نقش عمده ای را ایفا کرده اند.


دانلود مستقیم فایل