بررسی و دانلود پاورپوینت سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداري (40 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداري (40 اسلاید) دارای نکات کلیدی سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداري ,سیستم حسابداری دستی,دفترروزنامه عمومی,حسابهای دفاتر معین,حسابهای دفتر کل,دفاتر روزنامه اختصاصی,دفتر روزنامه برگشت از فروش و تخفیفات ,دفاتر روزنامه چند ستونی ,دفتر روزنامه تركيبی

این پاورپوینت در موردسیستم حسابداری دستی در اصول حسابداري در 40 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداري ،سیستم حسابداری دستی،دفترروزنامه عمومی،حسابهای دفاتر معین،حسابهای دفتر کل،دفاتر روزنامه اختصاصی،دفتر روزنامه برگشت از فروش و تخفیفات ،دفاتر روزنامه چند ستونی ،دفتر روزنامه تركيبی، و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

به یک سیستم حسابداری که در آن رویدادهای مالی به کمک کاغذ و قلم و توسط نیروی انسانی پردازش در سیستم عامل می گردد سیستم حسابداری دستی می گویند .

سیستم حسابداری دستی و مفاهیم دفاتر روزنامه و معین در دوران نه چندان دور ( قبل از استفاده از استفاده از وسایل مکانیکی و الکترونیکی ) و حتی در سالهای اخیر توانسته است نیازهای اطلاعات مالی موسسات متوسط و بزرگ را به خوبی مرتفع نماید . گذشته از آنسیستمهای مکانیکی و رایانهی که فعلا در موسسات مختلف استفاده می شود بر پایه تجارب و نتایج حاصل از سیستمهای وسیعتر دستی متکی بوده و سیستم حسابداری دستی می تواند راهنما و مبنای مناسبی برای طرح و اجرای سایر سیستمهای حسابداری باشد

در برخی از موسسات که تعداد کارکنان حسابداری و حجم رویدادهای مالی به اندازه ای نیست که بتوان کار ثبت را بین چندین کارمند تقسیم نمود ، برای ثبت رویدادهای مالی از دفتر روزنامه چند ستونی استفاده می کنند . یکی از رایج ترین نوع دفاتر روزنامه عمومی چند ستونی ، دفتر روزنامه سه ستونی می باشد که دارای ستون جزء و ستونهای بدهکار و بستانکار است . روش ثبت رویدادهای مالی در این نوع دفاتر روزنامه مشابه ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه عمومی است با این تفاوت که در دفتر روزنامه سه ستونی از ستون جزء برای ثبت بدهکار یا بستانکار حسابهایی که دارای دفاتر معین هستند ، استفاده می شود .

در تعدادی ازموسسات انتفاعی و غیر انتفاعی که فقط چند نوع رویداد مالی به تکرار واقع می شود و رویدادهای مالی از تنوع برخوردار نیست ازدفاتر روزنامه ترکیبیکه ترکیبی از دفاتر روزنامه عمومی و اختصاصی است برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می شود . در طراحی این نوع دفتر روزنامه ، چون احتمال وقوع اشتباه ثبت بیشتر از دفاتر روزنامه عمومی و اختصاصی است ، بایستی دقت شود که تعداد ستونهای آن در حداقل ممکن باشد .

روش ثبت و انتقال اقلام از دفتر روزنامه ترکیبی به دفاتر معین و دفتر کل مشابه روشهای ثبت و انتقال در دفاتر روزنامه اختصاصی است .

سیستم حسابداری دستی
مقدمه
تاکید بر سیستم حسابداری دستی بر این اساس است که این سیستم و مفاهیم دفاتر روزانه و معین در دوران نه چندان دور( قبل از کاربرد وسایل مکانیکی و کامپیوتری) و حتی در سال های اخیر توانسته است نیازهای اطلاعات مالی مسسات متوسط و بزرگ را بخوبی مرتفع کند. گذشته ازآن سیستمهای مکانیکی و کامپیوتری که فعلا در موسسات مختلف به کار می روند متکی بر تجارب و نتایج حاصل از سیستمهای وسیع تر دستی اندو دانستن حسابداری دستی به طور کامل می تواند مبنای مناسبی برای طرح و اجرای سایر سیستمهای حسابداری باشد.
در موسسات بزرگ برای پردازش رویدادهای مالی زیادی که دارند دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل کافی نیست و برای افزایش سیستم حسابداری دستی از دفاتر روزنامه اختصاصی، چند ستونی یا ترکیبی و دفاتر معین استفاده می شود.
دفاتر روزنامه اختصاصی
در سیستم حسابداری دستی موسسات بزرگ، هر رویداد مالی یا در دفتر روزنامه عمومی و یا در یک دفتر روزنامه اختصاصی که برای ثبت و پردازش نوع خاصی از رویدادهای مالی پیش بینی شده است، ثبت می شود. برای رویدادهای مالی تکراری وشبیه به هم می توان از یک دفتر روزنامه اختصاصی استفاده کرد.استفاده از دفاتر روزنامه اختصاصی جداگانه برای ثبت برخی از رویدادهای مالی خاص در دفتر روزنامه اختصاصی و میزان زمان صرفه جویی شده برای نقل به حساب های معین و دفتر کل از علل عمده استفاده از دفتر روزنامه اختصاصی است. گذشته از آن می توان با استفاده از دفاتر روزنامه اختصاصی متعدد کار ثبت در دفتر روزنامه را بین چند حسابدار که به طور همزمان دفاتر روزنامه اختصاصی مربوط را ثبت می کنند، تقسیم کرد.


دانلود مستقیم فایل