بررسی و دانلود پاورپوینت فصل 20 آموزش عالی و تربیت معلم وآموزش بزرگسالان کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقاز

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل 20 آموزش عالی و تربیت معلم وآموزش بزرگسالان کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقاز دارای نکات کلیدی پاورپوینت فصل 20 آموزش عالی و تربیت معلم وآموزش بزرگسالان کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقاز,,,تاریخچه ی آموزش عالی در انگلستان,,پاورپوینت کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقاز

پاورپوینت فصل 20 آموزش عالی و تربیت معلم وآموزش بزرگسالان  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقاز

تاریخچه ی آموزش عالی در انگلستان
افزایش تعداد دانش آموزان دوره ی متوسطه پس از جنگ جهانی دوم در بریتانیا همانند سایر کشورهای صنعتی جهان،گسترش چشمگیر آموزش عالی را در پی داشت. میزان نام نویسی در موسسات آموزش عالی در انگلستان از سال 1900تا 1970، 24 برابرشد و از 25 هزار به 59 هزار نفر افزایش یافت.این افزایش در سایر کشور های پیشرفته نیز خیره کننده بود،به طوری که در سالهای بعد از 1970 بیش از نیمی از ثبت نام کنندگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انگلستان را کسانی تشکیل می دادند که در همان سال از مدارس فارغ التحصیل شده بودند.

طرح های اصلاحی و پیشنهادی

در سال 1963 برای نخستین بار «کمیته رابینز»کل نظام آموزش عالی در انگلیس را مورد ارزیابی قرار داد و درباره ی مناسبات داخلی وچشم انداز آینده آن پیشنهاد هایی ارایه داد:
1- آموزش عالی باید در خدمت پرورش استعداد های بزرگ و دست نخورده جامعه،به ویژه دختران و دانشجویان محروم قرار گیرد تا در پرتو آن پیشرفت فردی واجتماعی به گونه ای عادلانه صورت گیرد.
2- دولت و مقامات محلی آموزش وپرورش ترتیبی اتخاذ نمایند تا سال 1980 تقریبا تعداد دانشجویان به سه برابر افزایش یابد(نام نویسی قبل از پایان مدت مقرر به مراتب از میزانی که کمیته تعیین کرده بود فراتر رفت).
3- انجام تدارکات لازم در جهت توسعه دوره های فوق لیسانس به گونه ای که همواره نزدیک به 30 درصد از دانشجویان دانشگاه ها در سطح فوق لیسانس در شعب مختلف علمی به تحصیل اشتغال ورزند.
4- تعداد ی دانشگاه جدید از جمله کالج های تکنولوژی پیشرفته را در مناطق پرجمعیت جهت تربیت مهندسان وتکنولوژیست های جوان مهیا سازند.


دانلود مستقیم فایل