بررسی و دانلود پاورپوینت تیپ های شخصیتی با توجه به سبک خوابیدن

بررسی و دانلود پاورپوینت تیپ های شخصیتی با توجه به سبک خوابیدن دارای نکات کلیدی پاورپوینت تیپ های شخصیتی با توجه به سبک خوابیدن,پاورپوینت تیپ های شخصیتی,پاورپوینت سبک خوابیدن,مدل خوابیدن از دیدگاه روانشناسی ,پاورپوینت مدل خوابیدن از دیدگاه روانشناسی

پاورپوینت تیپ های شخصیتی با توجه به سبک خوابیدن 

بخشی از متن:
مدل خوابیدن از دیدگاه روانشناسی

وقتی می خوابیم؛ هرکس مدل مخصوصی برای خوابیدن دارد . طرز خوابیدن اصولا بر عادت بستگی دارد مثلا بسیاری از افراد عادت دارند حتما به سمت راست بخوابند برخی به چپ و…..اکنون ببینیم از نظر روانشناسی مدلهای مختلف خواب افراد چه تفاوتهایی دارد و شخصیت انسانها را در این مورد چگونه ارزیابی میکنند

نتایج تحقیقی گسترده در مورد تفاوت میان خوابیدن روی سمت چپ یا راست بدن در این حالت، نشان می‌دهد هنگامی که شخص روی سمت راست خوابیده باشد، عبور غذا در معده به سوی لوله گوارش حدود ۵/۲ تا ۵/۴ ساعت طول می‌کشد اما هنگام خوابیدن روی سمت چپ، بین ۵ تا ۸ ساعت طول خواهد کشید بنابراین خوابیدن روی سمت چپ از لحاظ هضم غذا غیرقابل‌قبول است.


دانلود مستقیم فایل