بررسی و دانلود پاورپوینت مديريت سرمايه در گردش در مدیریت مالی

بررسی و دانلود پاورپوینت مديريت سرمايه در گردش در مدیریت مالی دارای نکات کلیدی پاورپوینت, مديريت, سرمايه, در, گردش, در, مدیریت, مالی

این پاورپوینت در مورد مديريت سرمايه در گردش در مدیریت مالی در 44 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: مديريت سرمايه در گردش در مدیریت مالی،مديريت سرمايه در گردش،مديريت سرمايه در گردش،سرمایه،سود،داراييها و بدهي هاي جاري ، مسئله مديريت سرمايه در گردشسرمايه گذاري در دارايي هاي جاري، و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

بطور كلي روش سرمايه گذاري در سرمايه در گردش تخميني كمتر از حد از ارزش فعلي واقعي بدست مي دهد ، علت اين امر، در نظر گرفتن مخارج واقعي بيش از اندازه و مزاياي كمتر از اندازه است

3-2-1 سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري:

براي ارزيابي مطلوبيت تصميم در مورد افزايش سرمايه گذاري در موجوديها چند روش وجود دارد يك روش ساده ، مبتني بر پيش بيني متوسط سرمايه گذاري اضافي در سرمايه در گردش ، ناشي از تصميم

سرمايه در گردش را معمولا به دو گروه خالص و ناخالص تقسيم مي كنند . سرمايه در گردش ناخالص مجموع كليه دارايي هاي جاري است در حال كه سرمايه در گردشض خالص ، تفاوت دارايي جاري و بدهي جاريست .

مقدمه :

بطور سنتي ، سرمايه در گردش به مفهوم دارايي هاي جاريست به عبارت ديگر سرمايه در گردش آن بخش از دارايي ها يا سرمايه شركت است كه در عمليات كوتاه به كار مي رود .

سرمايه در گردش را تحت تاثير قرار مي دهند و از نظر اتخاذ تصميم در مورد تامين مالي دارايي هاي جاري حائز اهميت هستند .

در فصل دوم گفتيم كه بانكها غاليا به عنوان بخشي از شرايط وام ، مانده جبراني طلب مي كنند .


دانلود مستقیم فایل