بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب مشاوره ی پیش از ازدواج فصل ششم نکته های کلیدی در مشاوره ی پیش از ازدواج

بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب مشاوره ی پیش از ازدواج فصل ششم نکته های کلیدی در مشاوره ی پیش از ازدواج دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب مشاوره ی پیش از ازدواج فصل ششم نکته های کلیدی در مشاوره ی پیش از ازدواج,,مشاوره ی پیش از ازدواج و آزمون های روان شناختی ,پاورپوینت کتاب مشاوره ی پیش از ازدواج ,پاورپوینت فصل ششم کتاب مشاوره ی پیش از ازدواج

پاورپوینت کتاب مشاوره ی پیش از ازدواج فصل ششم نکته های کلیدی در مشاوره ی پیش از ازدواج 

مشاوره ی پیش از ازدواج و آزمون های روان شناختی 
در مشاوره ی پیش از ازدواج مواردی پیش می آید که لازم است آزمون های هوشی و روان شناختی اجرا شود.به ویژه زمانی که ازمراکز درمانی یا قانونی مواردی را به شما ارجاع می دهند واز شما انتظار دارند نمره ی هوشی یا نوع اختلال را تایید کنید،دراین صورت ناچار به اجرای آزمون ها هستید.

اگر احتمال می دهید که یکی از دو طرف از هوش طبیعی برخوردار نیست یا حدس می زنید که یکی از دونفر به اختلال شخصیتی مبتلا است،در این صورت از اجرای آزمون ها غافل نشوید.درصورتی که مراجعین داوطلبانه جهت انجام آزمون مراجعه کرده اند،نتایج به دست آمده از آزمون را تنها برای مراجعی که از او آزمون به عمل آورده اید،مطرح کنید و در صورت موافقت وی می توانید نتایج آن را به طرف مقابل بگویید.


دانلود مستقیم فایل