بررسی و دانلود پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري در مدیریت مالی

بررسی و دانلود پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري در مدیریت مالی دارای نکات کلیدی مدیریت دارایی,مدیریت,مدیریت مالی,مديريت دارايي هاي جاري ,بنگاههاي اقتصادي,وظايف مدير مالي,سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري

این پاورپوینت در مورد مديريت دارايي هاي جاري در مدیریت مالی در 50 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: مدیریت دارایی،مدیریت،مدیریت مالی،مديريت دارايي هاي جاري ،بنگاههاي اقتصادي،وظايف مدير مالي،سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري و…ومنابع می باشد.

قسمتی از متن:

هدف اصلي مديريت مالي، بکارگيري مهارتهائي است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي، كه همانا حداكثر كردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.

§برخي افراد هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي را حداکثر کردن سود مي دانند. اما اين ديدگاه به دلايل زير اشكال دارد:
*كلمه سود داراي تعاريف مختلفي است.
*سودي كه در حسابداري تعريف مي شود، ارزش زماني پول را در نظر نمي گيرد.
*كيفيت فعاليت را در نظر نمي گيرد و همچنين ساير اهداف واحدهاي تجاري از جمله اهداف اجتماعي را در بر نمي گيرد.
هدف اصلي يك واحد تجاري را مي توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. اين هدف را مي توان به شکل حداکثر کردن ثروت بيان نمود. با اين ديدگاه، بجاي تمرکز مستقيم بر روي سود، ارزش جاري بنگاه مورد تاکيد قرار مي گيرد. طبيعتا بين ارزش فعلي بنگاه و ارزش آن در بلند مدت ارتباط وجود دارد. اگر پيش بيني شود که ارزش آينده بنگاه بالاست، ارزش جاري آن نيز بالا خواهد بود زيرا در مديريت مالي ارزش هر دارائي سرمايه اي برابر ارزش فعلي وجوهي است كه آن دارائي نصيب صاحبش خواهد كرد.

*مديران مالي در راستاي هدف اصلي مديريت مالي، آن هدف را به هدفهاي آني تر و سهل الوصول تر ترجمه مي كنند. بر اين اساس وظايف مديران مالي از دو ديدگاه قابل بررسي است:
*الف) وظايف مدير مالي از ديدگاه نقدينگي و سود آوري:
*ب) وظايف مدير مالي از ديدگاه آنچه که بايد اداره گردد.
*وظايف مدير مالي از بعد نقدينگي شامل موارد زير است:
1 – پيش بيني جريان نقدي

2- تامين منابع مالي

3- اداره جريان منابع مالي داخلي.

*وظايف مدير مالي از بعد سودآوري شامل موارد زير است:
1- کنترل هزينه

2- قيمت گذاري

3- پيش بيني سود

4- اندازه گيري بازده مورد نظر.


دانلود مستقیم فایل