بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب گروه درمانی ماریان اشنایدر تحت عنوان گروه درمانی و مراحل آغازین (14 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب گروه درمانی ماریان اشنایدر تحت عنوان گروه درمانی و مراحل آغازین (14 اسلاید) دارای نکات کلیدی گروه درمانی مارین اشنایدر, پاورپوینت فصل سوم کتاب گروه درمانی ماریان اشنایدر تحت عنوان گروه درمانی و مراحل آغازین,,فصل سوم گروه درمانی مرحله آغازین گروه, پاورپوینت ,پاورپوینت کتاب گروه درمانی ماریان اشنایدر

پاورپوینت فصل سوم کتاب گروه درمانی ماریان اشنایدر تحت عنوان گروه درمانی و مراحل آغازین

فصل سوم گروه درمانی مرحله آغازین گروه

بخشی از متن:
ویژگی های گروه در آغازین: فرایند اصلی در جریان مرحله آغازین گروه، آشنایی وکاوش طی این مرحله، اعضای گروه با یکدیگر ونحوه کارکردهای گروه آشنا می شوند، به تدوین هنجارهای مشهود ونامشهود می پردازند که بررفتار گروهی حاکم خواهد بود نخستین نگرانی ها: معمو لا در جلسه های نخستین ، شرکت کنند گان درباره فایده ای که از تجربه شرکت در گروه به دست خواهند آورد، دید روشن وقطعی ندارند . اکثر اعضا در خصوص هنجارهای گروه ورفتارهای مورد انتظار آن تردید دارند، بنابراین ممکن است برای مدتی ناراحتی وسکوت برگروه حاکم باشد ورفتارهای ناشیانه ای صورت بگیرد . برخی از اعضا ناشکیبا بوده وفوراًدست به کار شوند ، در حالی که ، سایرین ممکن است مرددبوده وبا گروه همسرا نشوند.

نخستین مقاومت ها : در خلال مر حله آغازین گروه معمولا اعضا تا حدودی برای مشارکت در گروه تردید نشان دهد. در برخی موارد ، اعضای گروه از سوی رهبر گروه تحت فشار قرار می گیرند، وممکن است نسبت به او بد گمان شوند. برخی اعضا ممکن است درخصوص ارزش واقعی گروه های مشاوره ای در حل مشکلاتشان تردید کنند. عـده ای تصور نمی کنند که برای صحبت درباره مطالب شخصی مهم، آزادی عمل دارند وممکن است پا پس بکشند ودر سکوت نظاره گر باشند. برخی از ترس های رایجی که شر کت کنندگان نشان می دهند عبارت انداز: آیا واقعا می توانم از احساس خود سخن بگویم ، یا آیا مجبورم گفته هایم طوری باشد که دیگران را نرنجاند؟   این گروه چه تفاوتی با تعامل های روزمره من در زندگی خواهند داشت . از قضاوت دیگران راجع به خودم بیم دارم. آیا من مثل بقیه اعضا هستم. آیا در گروه پذیرفته می شوم یا از آن طرد می شوم.


دانلود مستقیم فایل