بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دهم 10 کتاب تربیت در نهج البلاغه

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دهم 10 کتاب تربیت در نهج البلاغه دارای نکات کلیدی عوامل ایجاد و رشد خشم در فرمایشات امام علی (ع),پاورپوینت فصل دهم 10 کتاب تربیت در نهج البلاغه

پاورپوینت فصل  دهم 10 کتاب تربیت در نهج البلاغه

مصادیق عواطف در نهج البلاغه

1-محبت

2-دوست و دوست یابی

 3-خشم و نفرت
 
 4-حسادت

 5- ترس 

6- شادی

عوامل ایجاد و رشد خشم در فرمایشات امام علی (ع)
1-بی توجهی والدین و مربیان
 لازم است مربیان و والدین با دانش آموزان و فرزندان خود رفتار محبت آمیز داشته باشند.چرا که رفتار پرخاشگرانه والدین ومربیان به فرزندان دانش آموزان منتقل می شود.
2-خستگی
آدمی ممکن است به علت فعالیت های زیاد،کارخستگی آور،کم خوابی دچار حالت هیجانی همچون خشم گردد.
3-دنیازدگی و دل بستن به دنیا
طبق فرمایش امام «بدانید دنیایی که اینک آن را محورآرزوها وگرایش هایتان برگزیده اید وتنها دلیل خشم وخشونت شما شده است.»


دانلود مستقیم فایل