بررسی و دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ نظریه سیستم های خانواده بوون (رویکرد بوون)

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ نظریه سیستم های خانواده بوون (رویکرد بوون) دارای نکات کلیدی پاورپوینت, کتاب, خانواده, درمانی, گلدنبرگ, فصل, 8, رویکرد, بوونپاورپوینت فصل هشتم کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ,نظریه سیستم های خانواده بوون (رویکرد بوون),, موری بوؤن, رونالد لینگ

پاورپوینت فصل هشتم کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ
نظریه سیستم های خانواده بوون (رویکرد بوون)

تاریخچه
 موری بوؤن، رونالد لینگ – روانپزشک انگلیسی- دو نفر از پیشگامان این وادی به شمار می آیند که نقش مهمی ایفا نموده اند. هر دو آنها در اواسط دهه پنجاه بررسی خانواده اسکیزوفرنی را آغاز نمودند. کارهای اولیه موری بوؤن (۱۹۶۰) روی کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی و خانوادهای آنان در درمانگاه فینجر، نقش چشم گیری در پیدایش نظام خانواده درمانی موردنظر داشت.
نظریه سیستم های خانواده او که مدلی نظری و بالینی است که از اصول و کاربستهای روان کاوی بوجود آمده است، گاهی خانواده درمانی چند نسلی نامیده می شود. بوئن و همکاران وی روش نوآورانه ای را در مورد اسکیزوفرنی در موسسه ملی سلامت روانی اجرا کردند که بوئن در آنجا کل خانواده ها را بستری می کرد تا سیستم خانواده بتواند کانون در مان باشد.

این نظریه زیربنای عقلی بسیاری از جریانات پدید آمده درخانواده درمانی است. به مشارکتهای نظری او بعلاوه در اقدامات درمانی توان را آنها به منزله پلی است بین دو رویکرد های روان…..که بر رشد و تحول خویشتن، مباحث بین نسلی و اهمیت گذشته تأکید می ورزند و رویکردهای مبتنی بر نظریه سیستم که توجه خود را به تکوین کنونی واحد خانواده در تعادل های آن در حال حاضر محدود می سازند.
معتقد بود که نیروی محرکه زیربنایی بسیاری از رفتارهای بشر منبعث اند از فراز و نشیب های زندگی خانوادکی و کش و قوس های همزمان میان اعضای خانواده بر سر دوری از هم و در عین حال با هم بودن است. بودن به واسطه پیشینه و آموزش قبلی خود، علاقه مفرطی به تأکیدات فردگرایانه روانکاوی داشت لیکن علاقه حرفه ای و تخصصی او به خانواده در همان اوائل اشتغالش، یعنی زمانیکه در اواخر (۱۹۴۰) در کلینیک فینجر به عنوان روانپزشک مشغول کار بود، آغاز شد.


دانلود مستقیم فایل