بررسی و دانلود پاورپوینت احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه های فضای باز

بررسی و دانلود پاورپوینت احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه های فضای باز دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه های فضای باز,احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه های فضای باز,خیابان چهارباغ اصفهان,کافه های فضای باز,کافه های فضای باز در محورچهارباغ,پاورپوینت احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه های فضا

توضیحات:
فایل پاورپوینت احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه های فضای باز (نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان)،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
چهارباغ اصفهان یکی از خیابانهای تاریخیِ ایران است که باز زنده سازی آن به یکی از برنامه های اصلی توسعه شهر بدل شده است. اغلب طرح ها و پیشنهادات، بر احیای کالبدی و پیاده مدار کردن این خیابان متمرکز هستند، که نیازمند صرف زمان، هزینه و اقدامات زیربناییِ بسیار است. در این شرایط توجه به طرحهای نسبتاً زود بازده و کم هزینه میتواند مفید واقع شود. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان با توسعه کافه های فضای باز تا زمان اجرای کامل پروژه پیاده محورکردن، در احیایِ کارکردیِ این خیابان موثر واقع شد؟ پژوهش حاضر، مطالع های تفسیری- تحلیلی با هدف بررسی امکان رفع موانع برای تبدیل چهارباغ به مکانی معاشرپذیر، از طریق توسعه کافه های فضای باز است. داده ها در بخش نظری، از طریق مطالعه منابع کتابخان های و در بخش جمعآوریِ اطلاعات در مورد وضعیت موجود خیابان، از طریق مشاهده و انجام مصاحبه های عمیق، گردآوری شده است. نتایج گویای آن است که کافه های فضای باز در شرایط محدودیت منابع مالی و کوتاهیِ مرا کز مسئول، به عنوان تلاش چندجانبۀ شهروندان، کارآفرینان و سرمایه گذاران، میتواند در تبدیل خیابان چهارباغ به محوری تفریحی، موثر واقع شوند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
خیابان چهارباغ
کافه های فضای باز
تحلیل شرایط امروز چهارباغ
محدودیت های توسعه کافه های فضای باز در محورچهارباغ
نتیجه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD باغ ایرانی(6صفحه)


دانلود مستقیم فایل