بررسی و دانلود پاورپوینت شهر در شب

بررسی و دانلود پاورپوینت شهر در شب دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت شهر در شب,شهر در شب,سيماي شبانه شهرها,سیمای شهر در شب,نورپردازي موفق در شب,پاورپوینت شهر در شب,پاورپوینت سیمای شهر در شب,شب و شهر,نمای شهر در شب,نورپردازی شهری در شب,پاورپوینت نمای شهر در شب

توضیحات:
فایل پاورپوینت شهر در شب ،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
با عنايت به تنگناهاي فراوان د ر زندگي شهري، جهت اعتدال بخشيدن به شهرها نياز به وجود فضاهاي عمومي غني در شب حس مي شو د. همچنين از آنجا كه زمان قابل توجهي از اوقات فراغت افراد جامعه در اين دوره زماني با مشخصه هاي منحصر بفرد خود قرار گرفته، ضروري است تا برنامه ريزي جامع نورپردازي شهرها، دراولويت قرار گرفته ودر نيمه گمشده روز(شب) روحي تازه دميده شو د.

در اين تحقيق كه بصورت تحليلي ميباشد، ابتدا خصوصيات معنايي شهر وشب در فرهنگ ايراني مور د كنكاش واقع شده وجايگاه آن در پارامترهاي مهم فرهنگي از قبيل دين وباورهاي ملي مورد بررسي قرار گرفته است.

اهداف مورد انتظار در اين نوشته ر ا جبران ضعف فضاهاي شهري در شب و ادراك نور و رنگ د ر فضاهاي عمومي تشكيل ميدهند. در پايان علاو ه بر اخذ نتايجي، راهكارهايي جهت نيل به مقصود ارائه شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
معنا شناسي واژگان شب و شهر
ترسيم سيماي شبانه شهرها
1-بهره گيري از آموزه هاي ديني وفرهنگي ايران جهت خلق فضاهاي جديد
2-قوت بخشيدن به مصاديق عيني فرهنگي وطبيعي ايران زمين در شب
3-مكانيزمهايي براي هدايت فرآيند مذكور درقالب طرح جامع نورپردازي
4-معرفي گونه هاي متفاوت نورپردازي جهت بهره گيري از آنها
نمونه هايي از نورپردازي موفق
جمع بندي و نتيجه گيري
منابع و مآخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت آشفتگي بصري در نماهاي شهري(14 اسلاید)


دانلود مستقیم فایل