بررسی و دانلود پاورپوینت بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه

بررسی و دانلود پاورپوینت بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه دارای نکات کلیدی دانلودپاورپوینت بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه,بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه,پاورپوینت برنامه توسعه اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی ,رویکردهای زیست محیطی برنامه چهارم توسعه,پاورپوینت بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه،در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در برنامه اول توسعه72-68، بخش محیط‌زیست در قالب اهداف كیفی مطرح شد که عبارت از فراهم ساختن موجبات بهبود و اعتلای کیفیت زندگی انسان و جلوگیری از وارد امدن آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست و ترمیم اثرات منفی گذشته در محیط زیست بوده است، به طوری که متناسب با اصل پنجاهم قانون اساسی برنامه ها و طرح های اقتصادی و فرهنگی با هدف ها و استراتژی ها و سیاست های حفاظت از محیط زیست هم سو و هماهنگ گردند. برای تحقق هدف کلی فوق اهداف مشروحه زیر در بخش آموزش محیط زیست به شرح ذیل پیش بینی و تعین شد:

ایجاد و توسعه کتابخانه ها و مراکز اسناد و مدارک زیست محیطی در سراسر کشور
مشارکت دادن مردم در اجرای برنامه های حفظ محیط زیست
تهیه و چاپ و انتشار مجلات، کتب و بروشورها و شناسنامه های منطقه ای و دایره المعارف ها محیط زیستی
تهیه، ترجمه، خرید و تولید فیلم های آموزشی
آموزش نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی و دوره های مختلف زمانی
و…

فهرست مطالب:
برنامه اول
برنامه دوم
برنامه سوم
اهداف آموزش محیط زیست
برنامه چهارم
رویکردهای زیست محیطی برنامه چهارم توسعه
برنامه پنجم
ماده123
ماده138
ماده140
ماده181
ماده184
ماده 185
ماده187
مقایسه محورهای محیط زیستی در برنامه های توسعه کشور
نتیجه گیری
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 29 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORDهمین محصول(14 صفحه)


دانلود مستقیم فایل