بررسی و دانلود پاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان

بررسی و دانلود پاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان,طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان,بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي ,پاورپوینت بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی,پاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان

توضیحات:
فایل پاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان(بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی)،در حجم 42اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
نوع تجارب جهاني در زمينه مرمت شهري بسيار شايان توجه است. كشورهاي مختلف، تجارب بسيار ارزنده‌اي را در طول تاريخ از خود بر جاي گذاشته‌اند كه نشان دهنده هويت هر يك از شهرهاي تاريخي در جهان مي‌باشند. اين تجارب با كارهاي هاسمان در پاريس و نوشته‌هاي راسكين و موريس در انگلستان و اقدامات سيته در اتريش آغاز گرديد اما گام‌هاي اوليه فعاليت‌هاي مربوط به احيا (Renewal) بافت قديم شهرها را بايد در اروپاي غربي به ويژه در كشورهاي فرانسه و انگليس به دليل آغاز اوليه انقلاب صنعتي در دوره 1760- 1830 جستجو كرد.

ساماندهي شهرها به تشكل اصلي (همچون طرح باغشهرهاي هاوارد 1850) و بافت‌هاي قديمي به شكل ويژه از دو جهت، يكي احترام به حفظ ميراث گذشته و ديگري رفع تنگناهاي ناشي از مشكلات فرسودگي و دسترسي سواره مورد توجه قرار گرفت.
انديشه نگهداري وحفظ شهر و يا نوسازي بخشهايي از شهر هماهنگ با مجموعه شهري سابقه چنداني ندارد. در كشورهاي اروپايي نيز، سالهاي طولاني فقط عناصر منفرد بدون توجه و رابطه با عناصر اطراف يك بناي باارزش و ثبت شده به حال خود رها شود اين بنا به تدريج ارزشهاي بصري پيوسته خود را در رابطه با اطراف از دست مي‌دهد. دانش و هنر طراحي شهري امروز به اين امر پي برده است كه در يك مجموعه شهري- روستايي ولو اينكه يك ساختمان باارزش منفرد از نظر معماري وجود نداشته باشد، خود مجموعه مي‌تواند هماهنگ و باارزش باشد

فهرست مطالب:
تجارب جهاني برخورد با بناها و بافتهاي تاريخي
پيشينه اصلاح و بهسازي بناهاي قديمي در جهان
پيشينه اصلاح و بهسازي بافتهاي قديمي در جهان
نگرشهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي كهن شهري
نگرش‌هاي موزه‌اي (تفكر آئيني)
نگرش ارگانيستي (نگرش عقلاني)
روش‌ها و انواع مداخله در بافتهاي كهن شهري
روش حفاظتي- بهداشتي
روش حفاظتي- تزئینی
روش بازسازي شهري
روش مداخله موضعي- موضوعي
روش جامع مرمت شهري
انواع مداخله
مداخله نوگرايانه
مداخله فرهنگ گرايانه
مداخله فرانوگرايانه
مداخله مردم گرايانه
تجربيات جهاني بهسازي، نوسازي و بازسازي شهري
تحليل و ارزيابي طرحهاي توسعه شهري در بافتهاي كهن چند شهر جهان

این فایل با فرمت پاورپوینت در 42 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مرمت از دیدگاه براندی(23 اسلاید)


دانلود مستقیم فایل