بررسی و دانلود پاورپوینت شبکه شهری در ایران

بررسی و دانلود پاورپوینت شبکه شهری در ایران دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت شبکه شهری در ایران,شبکه شهری در ایران,شبکه شهری,پاورپوینت شبکه های شهری,پاورپوینت شبکه شهری در ایران,بررسی شبکه شهری در ایران,پاورپوینت شهرسازی,پاورپوینت شبکه شهری,بررسی شبکه های شهری,پاورپوینت بررسی شبکه های شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت شبکه شهری در ایران،در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش ،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
منظور از شبکه شهری در یک منطقه یا کشور از نظر اقتصادی عبارت است از ارتباط متقابل مراکز شهری و نظام مبادله و داد وستدی که بین شهرها درباره عملکردهای تخصصی آنها (عملکردهای پایه ای ) به وجود می آید .
شبکه شهری به مفهوم فضایی آن ، نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف (از نظر اندازه ،جمعیت و غیره )

تفاوت شبکه شهری در کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی پیشرفته :
در کشورهای جهان سوم ،هر شهر کوچک یا متوسط و حتی در مواردی هر روستا مستقیماًً و به صورت زنجیره ای با متروپل اصلی در ارتباط اند که به چنین نوع شبکه شهری ، شبکه زنجیره ای گویند اما در کشورهای صنعتی پیشرفته این شبکه غالباً به صورت همگون و کهکشانی ست یعنی به دلیل وجود عملکردها و فعالیت های سلسله مراتبی در شهرها ی مختلف و نیز یکنواختی و همگونی نسبی امکانات اقتصادی – اجتماعی و فضایی ، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی – اجتماعی به صورت کهکشانی ست . به این نحو که روستاهای اطراف یک شهر کوچک با این شهر در ارتباط مقابل اند ، و این شهر کوچک و شهرهایی نظیر آن با یک شهر متوسط در ارتباط متقابل قرار دارد و در نهایت شهرهای متوسط با شهرهای بزرگ یا متروپل منطقه در ارتباط متقابل هستند . هیچ شهری ارجحیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد .

فهرست مطالب:
مفهوم شبکه شهری
تفاوت شبکه شهری در کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی پیشرفته
شبکه شهری در ایران
بررسی علل تغــییرات و دگـرگـونی ها در شبکه شهری ایران
شبکه شهری ایران در حال حاضر
گسیختگی شبکه شهری در رابطه با تغییرات و تحول عملکردهای شهری
گسیختگی شبکه شهری درنتیجه تغییرات و تحولات ساخت اشتغال
پــیـشنــهادات

این فایل با فرمت پاورپوینت در 18 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت TWAترمینال (10اسلاید)


دانلود مستقیم فایل