بررسی و دانلود پاورپوینت الزامات آتش نشانی در مورد راه های خروج از ساختمان

بررسی و دانلود پاورپوینت الزامات آتش نشانی در مورد راه های خروج از ساختمان دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت الزامات آتش نشانی در مورد راه های خروج از ساختمان,الزامات آتش نشانی در مورد راه های خروج از ساختمان,پاورپوینت ضوابط مربوط به الزامات آتش نشانی,طراحی راه های خروج از ساختمان آتش نشانی,ساختمان آتش نشانی

توضیحات:
فایل پاورپوینت الزامات آتش نشانی در مورد راه های خروج از ساختمان(ضوابط مربوط به الزامات آتش نشانی)،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش .

بخشی از متن:
چه ساختمانهایی نیاز به استعلام از آتشنشانی دارند؟
1- کلیه ساختمانهاي غیرمسكوني جهت صدور پروانه نیاز به استعلام از سازمان آتش نشانی دارند.
2- ساختمانهای مسکونی با داشتن حداقل یکی از شرایط ذیل جهت صدور پروانه نیاز به استعلام از سازمان آتش نشانی دارند:
الف – ساختمانهاي بیشتر از 6 سقف از کف معبر
ب – ساختمانهاي با حداقل 10 واحد مسکونی
ج – ساختمانهاي با زير بناي حداقل 2000 مترمربع

ضوابط مربوط به خروج هاي دوم و …

حداقل تعداد راههاي خروج الزامي :
بار متصرف : تعداد استفاده کنندگان ازهر بنا را بار متصرف آن بنا گویند .
1- در هر بنا چنانچه بارمتصرف تمام طبقات يا بخشهايي از آنها کمتر از500نفر باشدحداقل 2 راه خروج مجزا و دور از هم مورد نیاز است .
2- در هر بنا چنانچه بارمتصرف تمام طبقات يا بخشهايي از آنها بين 500نفر تا 1000نفر باشدحداقل 3راه خروج مجزا و دور از هم لازم خواهد بود
3- درصورتیکه بارمتصرف بيش از 1000 نفرباشد حداقل 4راه خروج مستقل و دور از هم الزامي است .و…

فهرست مطالب:
ساختمانهایی نیاز به استعلام از آتشنشانی دارند؟
ضوابط مربوط به خروج های دوم و …
گام اول :محاسبه تعداد استفاده کنندگان از ساختمان
گام دوم :محاسبه تعداد راههای خروج بر اساس تعداد نفر استفاده کننده
گام سوم :محاسبه حداقل عرض راه خروج
گام چهارم :چگونگی استقرار( فاصله ) راههای خروج
مثال اول
مثال دوم

این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


دانلود مستقیم فایل