بررسی و دانلود پاورپوینت شناخت انواع سیستم های سازه ای و عملکرد آن ها

بررسی و دانلود پاورپوینت شناخت انواع سیستم های سازه ای و عملکرد آن ها دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت شناخت انواع سیستم های سازه ای و عملکرد آن ها,پاورپوینت شناخت انواع سیستم های سازه ای ,اتصالات سازه ای,پاورپوینت سیستم های سازه ای ,سیستم سازه ای DBT,شناخت انواع سیستم های سازه ای و عملکرد آن ها,سازه پایدار,اتصالات

توضیحات:
فایل پاورپوینت شناخت انواع سیستم های سازه ای و عملکرد آن ها،در حجم 44 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
اتصال مفصلی:
اتصالی است که در برابر چرخش هر یک از اعضای متصل به آن هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهد و فقط از جدا شدن اعضا نسبت به هم جلوگیری می کند.

اتصال صلب و گیردار:
اتصالی است که علاوه بر مقاومت در مقابل جدا شدن اعضا از یکدیگر، در مقابل چرخش اعضا نسبت به هم جلوگیری می کند و زاویه ی اجزای متصل شونده قبل و بعد از بارگذاری ثابت باقی می ماند.
در عمل و در بیش تر موارد اتصالات سازه ها نیمه صلب یا گیردار هستند. یعنی رفتار آن ها بین حالت اتصال مفصلی و صلب دارند.

فهرست مطالب:
تعریف اتصال مفصلی
تعریف اتصال صلب یا گیردار
سازه پایدار چیست
لزوم پایدار کردن سازه ها و روش های آن
تعریف قاب خمشی و قاب مهار بندی
نقش سقف در پایداری سازه
ساختار سازه های بنایی با دیوار باربر
ساختار اسکلتی با اتصالات مفصلی و مهاربندی
ساختار اسکلتی با قاب خمشی
ساختارهای مختلط
نحوه انتقال بارهای قائم و جانبی در ساختمان
سیستم سازه ای D.B.T
بررسی کامل سیستم D.B.T

این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت ژئوتکستایل(19اسلاید)


دانلود مستقیم فایل