بررسی و دانلود پاورپوینت روش تحلیل عاملی

بررسی و دانلود پاورپوینت روش تحلیل عاملی دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت روش تحلیل عاملی ,روش تحلیل عاملی ,معیارها و شاخص‌های مکانیابی پارک طبیعت,پاورپوینت روش تحلیل عاملی,بررسی روش تحلیل عاملی,پاورپوینت آشنایی با روش تحلیل عاملی,تحلیل عاملی,پاورپوینت بررسی روش تحلیل عاملی,پارک طبیعت,شهرسازی

توضیحات:
فایل پاورپوینت روش تحلیل عاملی ،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
جهت تجزیه و تحلیل از روش تحلیل عاملی برای تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل استفاده می‌گردد. بدین معنی که عامل‌های مختلف در رابطه با یک موضوع بررسی می‌شوند و بهترین آنها برای طرح‌های آتی انتخاب می‌شود.
در این قسمت به منظور آنکه آیا داده‌های مربوط به عوامل مکان‌یابی برای تحلیل‌ عاملی مناسب هستند یا خیر، از آزمون KMO استفاده شد. مقدار آزمون همواره بین 0 و 1 می‌باشد. در صورتی که این مقدار کمتر از 5/0 باشد، داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین 5/0 تا 7/0 باشد، می‌توان با احتیاط بیشتری به تحلیل عامل‌ها پرداخت. اما در صورتی که این مقدار بیش از 7/0 باشد، همبستگی بین داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود.

فهرست مطالب:
تعریف
ویژگی
روش کار
مثال :انتخاب مکان مناسب برای احداث پارک طبیعت
اصول
معیارها و شاخص‌های مکانیابی پارک طبیعت
جداول امتیازدهی سایت‌ها
نتیجه گیری و تحلیل
جمع‌بند نهایی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مدل رشد خطی(10 اسلاید)


دانلود مستقیم فایل