بررسی و دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه هشتم فصل10 (مغناطیس)

بررسی و دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه هشتم فصل10 (مغناطیس) دارای نکات کلیدی مغناطیس, آهن ربا و کارکرد آن,مواد مغناطیسی , مواد غیر مغناطیسی,القای مغناطیسی,آهن رباهای الکتریکی,موتور های الکتریکی , ساخت موتور الکتریکی,پاورپوینت علوم تجربی پایه هشتم فصل10 (مغناطیس) ,دانلودپاورپوینت علوم تجربی پایه هشتم فصل10 (مغناطیس)

اولیای محترم نیز می توانند جهت کسب آمادگی برای یادگیری بهتر فرزندانشان و همچنین مرور دوباره درس ، از این فایل آموزشی در منزل استفاده نمایند . آموزش های ارائه داده شده در این فایل کاملاَ مطابق متن فصل10کتاب علوم تجربی هشتم می باشد . دانش آموزان عزیز با مشاهده این محتوای آموزشی با مفاهیمی مانند : مغناطیس، آهن ربا و کارکرد آن،مواد مغناطیسی و مواد غیر مغناطیسی، القای مغناطیسی،آهن رباهای الکتریکی،موتور های الکتریکی و ساخت موتور الکتریکی ساده آشنا می شوند . همچنین این پاورپوینت آموزشی شامل بخش هایی مانند : فعّالیت ها ، جمع آوری اطلاعات ،علم و زندگی ، گفت و گو و آزمایش های درس همراه با جواب آنها جهت استفاده معلمان عزیز می باشد .


دانلود مستقیم فایل