بررسی و دانلود پاورپوینت ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات (18 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات (18 اسلاید) دارای نکات کلیدی تعریف ابزار اندازه گیری,طبقه بندی ابزار اندازه گیری و گردآوری اطلاعات,انواع ابزارهای گردآوری اطلاعات,ابزارها و مقیاس های اندازه گیری,مقیاس هاس اندازه گیری,طیف ها,طیف بوگاردوس,طیف لیکرت,طیف گاتمن,پاورپوینت ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات (18 اسل

پاورپوینت ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات (18 اسلاید) 
بخشی از متن:
ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات
ابزارهای سنجش و اندازه گیری:   وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتا کشف حقیقت گردآوری نماید.
در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت :
ابزار اندازه گیری و مقیاس ها  وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری ،ثبت و کمیّ نماید.

فهرست مطالب:
تعریف ابزار اندازه گیری
طبقه بندی ابزار اندازه گیری و گردآوری اطلاعات
انواع ابزارهای گردآوری اطلاعات
ابزارها و مقیاس های اندازه گیری
مقیاس هاس اندازه گیری
طیف ها
طیف بوگاردوس
طیف لیکرت
طیف گاتمن
روایی و پایایی ابزار سنجش
روایی ابزار سنجش
پایایی ابزار سنجش
عواملی که بر پایایی و روایی ابزار سنجش اثر منفی دارد:
محققان برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار از روشهای مختلفی استفاده می کنند
و…..


دانلود مستقیم فایل