بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی کودکان استثنایی (کودکان کم توان ذهنی) نوشته سید رضا میرمهدی

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی کودکان استثنایی (کودکان کم توان ذهنی) نوشته سید رضا میرمهدی دارای نکات کلیدی پاورپوینت روانشناسی کودکان استثنایی ,سید رضا میرمهدی,خلاصه کتاب روانشناسی کودکان استثنایی ,کتاب روانشناسی کودکان استثنایی پیام نور,جزوه روانشناسی کودکان استثنایی پیام نور,پاورپوینت کتاب روانشناسی کودکان استثنایی ,روانشناسی کودکان استثنایی

پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی کودکان استثنایی (کودکان کم توان ذهنی) نوشته سید رضا میرمهدی در قالب pptx و در حجم 117 اسلاید: 

بخشی از متن:
کم توانی ذهنی 
 در بر گیرنده آسیب هایی در زمینه توانمندی های هوش کلی و عملکرد رفتار سازشی در ۳ حوزه شناختی، اجتماعی و کارکردی و عملی است. 
حوزه شناختی شامل مهارت های زبانی، خواندن و نوشتن، ریاضیات، استدلال، دانش و حافظه است.
حوزه اجتماعی شامل عواطف، قضاوت اجتماعی، مهارتهای ارتباط بین فردی، توانایی ایجاد و حفظ روابط دوستانه و توانایی های مشابه است.
حوزه کارکردی و عملی شامل خودمدیریتی، مراقبت از خود، مسئولیت پذیری شغلی، مدیریت مالی، مدیریت تکالیف مدارسه و وظایف شغلی است.
 تعریف کودک کم توان ذهنی:
 انجمن کم توانی ذهنی آمریکا، کم توانی ذهنی را نوعی ناتوانی معرفی کرده که با محدودیت های چشمگیر در دو حوزه کارکرد هوشی و رفتار سازشی همراه است و در مهارت های سازشی همچون مهارت های مفهومی، اجتماعی و عملی پدیدار شده و قبل از ۱۸ سالگی آغاز می شود.
 جزء مهم در تعریف کم توانی ذهنی عبارتند از الف) عملکرد هوشی، ب) رفتار سازشی و ج) سن شروع

دانلود مستقیم فایل