بررسی و دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی یادگیری (فرایندهای شناختی یادگیری) نوشته پروین کدیور

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی یادگیری (فرایندهای شناختی یادگیری) نوشته پروین کدیور دارای نکات کلیدی کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری,فصل ششم,فرایندهای شناختی یادگیری,فرایندهای شناختی ,یادگیری

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی یادگیری (فرایندهای شناختی یادگیری) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 44 اسلاید: 

بخشی از متن: 
فرایندهای شناختی یادگیری
دیدگاه شناختی نسبت به یادگیری، در بهترین حالت می تواند نوعی جهت گیری فلسفی با مقبولیت عمومی توصیف شود. 
نظریه پردازان آن معتقدند که یادگیری، نتیجه تلاش انسان برای معنادادن به جهان است. 
انسان برای معنادادن به زندگی خود، همه ابزارهای ذهنی در دسترس را به کار می برد.
 این ابزارها با توجه به موقعیت دانش و انتظارات و احساسات فراگیر، بر نحوه و چرایی یادگیری تأثیر می گذارد
مقایسه دیدگاههای شناختی و رفتاری
 روان شناسان شناختی به جای اینکه یادگیری را نتیجه شرطی شدن، یعنی تداعی محرک و پاسخ بدانند، اصول بر آمده از روان شناسی گشتالت را پذیرفته و یادگیری را تنظیم مجدد مفاهیم و تجربه هایی می دانند که به بینش منجر می شود.
یادگیری فرایندی است فعال که به ایجاد ساختهای ذهنی سازمان یافته می انجامد. 
در این دیدگاه، زمینه ای که یادگیری در آن اتفاق می افتد، در فرایند یادگیری مؤثر است؛ این زمینه به صورت اصول سازماندهی ذهنی معرفی شده است که بعدها آن را اصول یادگیری نامیدند 
هر دو دیدگاه به اهمیت تقویت در یادگیری معتقدند، ولی دلایل متفاوتی برای آن اقامه می کنند. 
رفتارگرایان افراطی معتقدند که تقویت، پاسخها را تحکیم می کند، در حالی که روان شناسان شناختی، تقویت را منبع بازخورد در نظر می گیرند.

دانلود مستقیم فایل