بررسی و دانلود محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89

بررسی و دانلود محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89 دارای نکات کلیدی محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89,دسته: مدیریت مالی, حسابداری,فرمت:Excel, این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی, نسبت قیمت به سود, ارزش بازاری به دفتری, اندازه, ضریب بتا, اهرم مالی صنعت, نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غ

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89
دسته: مدیریت مالی- حسابداری
فرمت:Excel
این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت پتروشیمی خارک در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.


دانلود مستقیم فایل