علوم تربیتی

دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب سنجش و اندازه گیری (آزمون های صحیح غلط و جورکردنی) دکتر علی اکبر سیف | 12374 alis

پاورپوینت فصل پنجم کتاب سنجش و اندازه گیری,پاورپوینت فصل پنجم کتاب سنجش و اندازه گیری دکتر علی اکبر سیف,آزمون های صحیح ,غلط و جور کردنی,آزمون های عینی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب سنجش و اندازه گیری (آزمون های صحیح غلط و جورکردنی) دکتر علی اکبر سیف
«سنجش واندازه گیری»

فصل 5

آزمون های صحیح –غلط و جور کردنی

بخشی از متن: 
آزمون های عینی
آزمون هایی هستند که هم سوال و هم جواب در اختیار آزمون شوندگان قرار می گیرد.
انواع آزمون عینی : صحیح غلط – تستی – جور کردنی
متداول ترین نوع آزمون عینی آزمون های تستی است.

ویژگی مهم آزمون های عینی این است که تصحیح جواب های آنها کاملا دقیق و عینی است و مصحح هیچ گونه دخالتی ندارد.

وجه تمایز:وجه تمایز آزمون های عینی با تشریحی و کوته پاسخ این است که در آزمون های عینی توانایی باز شناسی یا تشخیصی آزمون شوندگان را می سنجند ولی درتشریحی و کوته پاسخ یاد آوری آزمون شوندگان را می سنجند.

 

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب سنجش و اندازه گیری (آزمون های صحیح غلط و جورکردنی) دکتر علی اکبر سیف

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله ای نظریه ساختن گرایی در آموزش | 14483 alis

مقاله ای نظریه ساختن گرایی در آموزش,ساختن گرایی چیست؟ ,مبانی نظریه ساختن گرایی,نظريه يادگيري ساختن گرايي ,اصول و مولفه های ساختن گرایی ,محیط آموزشی ساختن گرا ,یادگیری با رویکرد ساختار گرایی,کارآموزی شناختی ,یادگیری

فهرست مطالب: 
مقدمه 
ساختن گرایی چیست؟ 
مبانی نظریه ساختن گرایی 
نظريه يادگيري ساختن گرايي
اصول و مولفه های ساختن گرایی
محیط آموزشی ساختن گرا
طراحی آموزش بر اساس نظریه ساختن گرايي
کارآموزی شناختی
یادگیری با رویکرد ساختار گرایی
الگوی تدریس ساختار گرایی 
مراحل اجرای الگوی تدریس ساخت گرایی
نتیجه گیری 

مقدمه

ساختن گرایی یکی از نظریه های جدید یادگیری نظریه سازندگی یادگیری است. این نظریه برخاسته از فلسفه نسبت گرایی است که در آن هر چیزی نسبت به چیز دیگر مورد داوری قرار می گیرد برای نسبت گرایان واقعیت جنبه روان شناختی دارد و همان چیزی است که فرد ادراک می کند لذا برای اینان ملاک حقیقت انطباق واقعیت ذهنی با واقعیت عینی نیست بلکه امری نسبی است.
اعتقاد پیروان این نظریه بر آن است که یادگیرندگان بر اساس تجارب شخصی خود دانش را می سازند و این کار را به طور فعال انجام می دهند، بنا به تعریف می توان گفت سازندگی به آن دیدگاهی گفته می شود که بر نقش فعال یادگیرنده از درک و فهم و معنی بخشیدن به اطلاعات تاکید می کند و نیز می توان گفت این دیدگاه معتقد است یادگیری معنی دار زمانی رخ می دهد که از اندیشه ها و تجارب خود تفسیرهای شخصی به عمل آورند.
رشد سریع و پیشرفت چشمگیر علم و دانش انسانی در سالهای اخیر، انسان امروزی را نیازمند روش ها و سیستم های نوین آموزشی برای گسترش آگاهی و همراهی با علم روز ساخته است. برای پاسخگویی به این نیاز اساسی، نظریه ساخت گرایی دیدگاه جدیدی را در زمینه آموزش مطرح میکند که جایگزین مناسبی برای سیستم سنتی به نظر میرسد.
طرفداران ساخت‌گرايی، اعتقاد دارند که پديده‌های روانی از اجزايی تشکيل شده‌اند و نقش روان‌شناسي کشف اين اجزاء مي‌باشد و به وسیله آن می‌توان  به ماهيت پديده‌های روانی رسيد. از اين‌رو عده‌اي اين مکتب را مکتب ‘شیمی ذهنی’ نيز ناميده‌اند.

 

دانلود مقاله ای نظریه ساختن گرایی در آموزش

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل 9 نهم کتاب سنجش و اندازه گیری علی اکبر سیف – هنجار ها و نیمرخ ها | 13426 alis

پاورپوینت فصل 9 نه کتاب سنجش و اندازه گیری علی اکبر سیف , هنجار ها و نیمرخ ها , در حجم 16 اسلاید ,پاورپوینت فصل نهم کتاب سنجش و اندازه گیری علی اکبر سیف ,هنجار ها و نیمرخ ها,خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری سیف,پاورپوینت کتاب سنجش و اندازه گیزی

پاورپوینت فصل 9 نه کتاب سنجش و اندازه گیری علی اکبر سیف – هنجار ها و نیمرخ ها – در حجم 16 اسلاید

بخشی از متن: 
موضوع مورد بحث در این فصل، هنجار ها و نیمرخ ها است.  
نیمرخ ها و هنجارها روشهایی هستند که به ما کمک می کنند تا سطح موفقیت دانش آموزان را در درس های مختلف با هم مقایسه کنیم. و میزان توفیق آنا را نسبت به یکدیگر بسنجیم.

تعریف هنجار 
اگر برای تفسیر نمره یک دانش آموز نمره او را با نمره یک گروه مرجع مقایسه کنیم به آن گروه مرجع گروه هنجار گویند.
گروه مرجع از کسانی تشکیل می یابد که به گونه ای شبیه به دانش آموز مورد نظر هستند.

 

دانلود پاورپوینت فصل 9 نهم کتاب سنجش و اندازه گیری علی اکبر سیف – هنجار ها و نیمرخ ها

دریــــافت فایـــل

دریافت تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگي | 15160 alis

تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگي ,پروژه تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگي ,تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگي

تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگي –
صفحه
فصل اول : 1-مقدمه
(كليات) 2-بيان مسئله
3-تاريخچه و سابقه موضوع
4-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
5-اهداف تحقيق
6-چهارچوب نظري تحقيق
7-مدل تحليلي تحقيق
8-فرضيه هاي تحقيق
9-روش تحقيق
10-قلمرو مكاني تحقيق
11-قلمرو زماني تحقيق
12-روش نمونه گيري
13-ابزارهاي گردآوري داده ها
14-روش تجزيه و تحليل

فصل دوم : اطلاعاتي در خصوص پيشينة موضوع و تحقيقات انجام شده
(مروري بر ادبيات موضوع)

فصل سوم : آشنايي با قلمرو مكاني تحقيق
(قلمروي مكاني تحقيق)

فصل چهارم : آشنايي با روش تحقيق در اين پايان نامه
(روش تحقيق)

فصل پنجم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
(تجزيه و تحليل)

فصل ششم : خلاصه تحقيق ، پيشنهادها و پيوستها
كودكي در عمق وجود همة ماست، و با چشمان اوست كه همگي روزي به اين عالم نگاه كرده ايم. با وجود اين آنچنان از آن دور افتاده ايم كه براي فهم نقاشي كودكان، نگاه كردن آن برايمان كافي نيست و بايد آنها را مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار دهيم. نقاشي بيان كنندة احساسات و شخصيت كودكان است و باعث پرورش خلاقيت آنها مي شود و تعادل فكري و روحي به آنها مي دهد. از طرف ديگر تجزيه و تحليل اين نقاشي ها به والدين و مربيان امكان شناخت كودك و كمبودهاي احتمالي او را فراهم مي كند.(فراري 1382)

نقاشي كودكان نوعي گيرايي آني دارند، آنها ساده و جذاب و سرشار از زندگي و هويت اند اما با نگاهي دقيق تر غالباً مي توان در آنها جنبه هايي عجيب و حتي آشفته را مشاهده كرد. تحقيق در قلمرو نقاشي كودكان براي سالهاي متمادي پيشرفت چنداني نكرد، اما در سالهاي اخير، دو دگرگوني عمده باعث آغاز مجدد پژوهش در اين عرصه شده است اول ديدگاه طبيعي گرايانه جاي خود را به بررسي هاي تجربي داده است، دوم اهميت فرايند كشيدن تصوير كه در سالهاي اخير موفق به درك آن شده ايم.(گلين، آنجل1380)

در بين فعاليتهاي كودك، نقاشي فعاليتي است كه از تحول شناختي، عاطفي و اجتماعي تأثير مي پذيرد و به همين دليل به مقياسي وسيع در تشخيص رواني و روان درمانگري به كار گرفته مي شود. مؤلفان متعدد مشاهدات بسيار گوناگون خود را دربارة مراحل تحول نقاشي كودكان بصورت خصيصه هاي اجمالي مرحله هاي پي در پي بيان كرده‌اند و مي توان به اتكاي مطالعات پيشرفته اي كه از دهة 1950 تا دهة 1980 در اين باره به عمل آمده اند خط تحول
نقاشي را اجمالاً بدست داد:……………..

 

دانلود تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگي

دریــــافت فایـــل

دریافت پروژه برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي | 15159 alis

پروژه برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي ,دانلود پروژه برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي ,تحقیق برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي ,تأثير بدرفتاري والدين

مطالعه پيرامون نحوه رفتار والدين و ويژگيهاي فرزندان موضوع بسياري از تحقيقات علمي در كشورهاي مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسي در اين تحقيق ويژگي عزت نفس كودكان در رابطه با بدرفتاري والدين آنها است.
بدون ترديد خانواده عمده‎ترين و مؤثرترين نقش را در فرايند شكل‎گيري شخصيت براي ايجاد حس عزت نفس در كودكان دارد. در خانواده‎اي كه صميميت، محبت، مهرباني وجود دارد كودك مي‎تواند هم عزت نفس بالايي داشته باشد و هم تغييرات مطلوب در شخصيت او ايجاد گردد. از يك سو كودك مي‎تواند با اطمينان به شخصيت خود با مشكلات روبرو شود و از سوي ديگر، بدون داشتن اضطراب و تشويش رفتارهاي نامناسب خود را مورد ترديد قرار داده و سعي مي‎كند آنها را به نحو مطلوب تغيير دهد. شكل‎گيري بنيادين عزت نفس در كودكان متأثر از فضاي كلي خانواده است.
مي‎دانيم كه اگر گويا فضاي كل خانواده هر حركت و رفتار كودك را علي‎رغم نادرست بودن پذيرا باشند، كودك به احتمال زياد دچار اختلال رفتار مي‎گردد زيرا تفاوت بين رفتارهاي درست و غلط را نمي‎داند و از ديگران نيز انتظار دارد كه همچون مادر و پدر هرگونه رفتار او را به گرمي و صميميت بپذيرد و چون چنين چيزي مقدور نيست مشكلات و درگيري‎هاي اجتماعي او آغاز مي‎گردد. در نقطه مقابل خانواده‎هايي وجود دارند كه رفتارهاي كودك را نمي‎پذيرند و در حقيقت دائماً در حال طرد كودك خود هستند در چنين فضاي خانوادگي كودك نمي‎داند چه چيزي باعث قبول و تشويق از طرف ديگران مي‎گردد و كودك در هر امري دچار بلاتكليفي است.
1- مقدمه
2- بيان مسأله
3- اهميت و ضرورت مسأله
4- اهداف تحقيق
5- سؤالات و فرضيات تحقيق
6- روش تحقيق
7- تعريف واژه‎ها و اصطلاحات

 

دانلود پروژه برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق اهمیت تعلیم و تربیت در دوران کودکی | 15353 alis

تحقیق اهمیت تعلیم و تربیت در دوران کودکی, اهمیت تعلیم و تربیت در دوران کودکی

مقدمه:
اصولا تربیت بر پایۀ دادن اطلاعات صحیح و زدودن گرد و غبار فراموشی از زنگار وجودی انسان و پاسخ به سوالات درونی و فطری آدمی است و بعضی علماء و دانشمندان علوم تربیتی بر این اعتقادند که اگر آدمی را بدون هیچ آموزشی و بدون هیچ تأثرپذیری از محیط و اشخاص رها نمایند، فطرت پاک او به سوی حق جویی و خداطلبی و خلقت بنیادی خویش سوق داده می شود.

هدف تعلیم و تربیت:
هدف از تعلیم و تربیت این نیست که بسان یک دستگاه کامپیوتر با کودکانمان برخورد نماییم و آن چنان تصور نماییم که باید از لام تا کام برنامه خاص و از پیش طراحی شده ای را در درون آنها پایه ریزی و مدون نماییم، بلکه کودک و نوجوان براصل و اساس خلقت دارای خلق و خویی الهی است و به استناد روایات و آیات، اشرف مخلوقات و موجودی است که در فطرت او خداجویی و حق طلبی مقرر گردیده و شمه ای از تمام صفات الهی توسط خالق در او به ودیعت نهاده شده، پس تربیت چه نقشی در این موجود پیچیده بازی می کند؟
اصولا تربیت بر پایه دادن اطلاعات صحیح و زدودن گرد و غبار فراموشی از زنگار وجودی انسان و پاسخ به سوالات درونی و فطری آدمی است و بعضی علماء و دانشمندان علوم تربیتی بر این اعتقادند که اگر آدمی را بدون هیچ آموزشی و بدون هیچ تاثرپذیری از محیط و اشخاص رها نمایند، فطرت پاک او به سوی حق جویی و خداطلبی و خلقت بنیادی خویش سوق داده می شود. در اینجا اشاره به داستان موسی و شبان جناب مولوی در مثنوی اشاره بر این حقیقت وجودی انسان می باشد. موسی و شبان به خداجویی و حقیقت طلبی و وصول به اصل خویش هرکدام دست یافته اند. دو طالب که به مطلوب خویش توجه پیدا کرده و خدای جهان را با وجود خویش درک کرده اند، منتهی یکی تحت تعلیم فطرت درونی و وحی الهی و دیگری فقط تحت تعلیم فطرت درونی خویش، یکی با مربی درونی و هدایت های مستقیم الهی (وحی) و یکی فقط با استمداد از مربی درونی و در محیطی ساده و بی آلایش و به دور از هرگونه تاثرپذیری از افراد و اشخاصی که ممکن است این فطرت پاک و بی آلایش را خدشه دار کنند و…
پس محیط سالم و عاری از ناهنجاری های تربیتی خود به خود مربی پرتوانی است. جهت نمودار ساختن صفات و خلقیات انسانی که از مبدا خلقت سرچشمه گرفته است، البته رعایت بعضی موارد یعنی توجه به رفتار و خورد و خوراک و توجه به اصل حرام وحلال که مقدمه انعقاد یک نطفه سالم و صالح می باشد از اصول قبل از تولد و در دوران رشد می باشد و رعایت آن الزامی است و ما در این مقوله قصد پرداختن به آن را نداریم.

 

دانلود تحقیق اهمیت تعلیم و تربیت در دوران کودکی

دریــــافت فایـــل

دریافت برسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقيق در دانشجويان | 17878 alis

برسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقيق در دانشجويان,تدارك محيط مناسب براي مطالعه ,اصول مطالعه و تحقيق و فراگيري بهتر آن ,اصول قبل از شروع مطالعه و تحقيق ,روشهاي مطالعه ,فنون خواندن اجمالي ,روش سريع خواندن

موضوع:
برسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقيق در دانشجويان

عنوان صفحه
فصل اول 1
كليات 1
مقدمه 1
بيان مسئله 2
ضرورت و اهميت تحقيق 3
اهداف تحقيق 4
سؤالات تحقيق 5
تعاريف عملياتي واژه ها 6
خلاصه فصل 7
فصل دوم 8
پيشينه تحقيق 8
مقدمه 9
كودك، كتاب، مطالعه 12
تدارك محيط مناسب براي مطالعه 14
اصول مطالعه و تحقيق و فراگيري بهتر آن 15
اصول قبل از شروع مطالعه و تحقيق 15
روشهاي مطالعه 17
فنون خواندن اجمالي 17
روش سريع خواندن 18
روش خواندن تجسمي 18
روش خواندن انتقادي 18
روش خواندن عبارت تكراري 19
روش دقيق خواندن 19
خواندن به عنوان يادگيري 20
فعاليت و خواندن 21
خواندن فعال 21
زمان خواندن و تحقيق 22
اهداف خواندن 23
خلاصه فصل دوم 23
فصل سوم 24
روش اجرايي تحقيق 24
مقدمه 25
روش تحقيق 25
جامعه آماري 25
نمونه آماري 25
ابزار تحقيق 26
روشهاي آماري 26
متغيرها 26
توضيح روشهاي آماري 26
فصل چهارم 28
تجزيه و تحليل آماري 29
جداول تجزيه و تحليل آماري 30
فصل پنجم 50
مقدمه 51
خلاصه پژوهش 52
نتيجه گيري 52
محدوديتها 52

فهرست منابع 57

فصل اول
كليات
مقدمه:
ايجاد علاقه به مطالعه و تحقيق و تشويق آن مدت زمان طولاني است كه در سر لوحه برنامه هاي توسعه و پيشرفت كتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بي سوادان دنيا آسان است اما اطلاعاتي مناسب از بزرگسالان با سوادي است كه دست به مطالعه كتاب، مجله، روزنامه نمي توانند و از تعداد شاگردان مدارسي كه غير از كتابهاي درسي مطالب ديگري نمي خوانند در دست نيست، چرا كه خواندن و مطالعه به يك نوع ختم نمي شود بلكه داراي انواع زيادي است كه از طرفي عادت به مطالعه با در نظر گرفتن گروه سني، سطح آموزشي و زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي بسيار متفاوت است( استيگر، ترجمه شكوفي 1377)

 

دانلود برسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقيق در دانشجويان

دریــــافت فایـــل

دریافت ترتيب و مقاوم سازي نسل | 18098 alis

ترتيب, و, مقاوم, سازي, , نسل

ترتيب و مقاوم سازي نسل
پيشگفتار :
در عصر ودوره اي بس سخت و دشوار زندگيمان مي كنيم ، عصري كه به تناسبها مي توان ان را عصر بحرانها ، تهاجمها وجنگ افروزيها ناميد عصر حاضر عصرگرفتاري مستضعفان و در عين حال دوران بيداري آنان است اين كه گفته اند جهان ما ، جهان كون وفساد است در عصرها مصداق بيشتري دارد عوامل آشوب آفرين و مفسده ساز دراين دوران حيات رو به گسترش ورشد و فزوني مي روند و مارا در اين مسير ،‌دشواريها و مشكلاني است . صاحبنظران و مربيان در پي آن اند وظيفه و رسالت خود را در حفظ نسل ودور داشتن آنها از خطرات و آسيبها ايفا كنند اما آنچنان كه بايسته است در آن توفيق وپيشرفت ندارد .
مشكل تهاجم پذيران :
يعني نسل افت پذير و تهاجم پذير است كه متاسفانه رقم آنها در عرصه ملي و بين المللي اندك نيست اينان به علت ضعف فرهنگي محدوديتهايي فكري ،ضعف در قوت و قدرت به معني عالم ، مقاومت و پايداري لازم را در برابر تهاجمات ندارد براين عده بايد آمار گروهي را افزوده كه به دلايلي در خط مكتب نيستند و از اعتقادات و فرهنگ خود به دور افتاده اند و در حفظ ومصون سازي خود وا مانده اند همچنين بايد از گروهي يادكرد كه در سايه تربيت خاص و تبليغات نافذ عادت به مشحا وشيوه اي از حيات كه ويژه غرب و به دور از خط فكري

 

دانلود ترتيب و مقاوم سازي نسل

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله تربیت نوجوانان | 18097 alis

مقاله, تربیت, نوجوانان

پيشگفتار
نوجوانان دلي پاك و روحي پرشور دارند . آنان در حساسترين و بحراني ترين دوران زندگي خود به سر مي برند و نيازمند هدايت ، حمايت و همدلي اند. نوجوان نهال نو
رسيده اي است كه براي رشد و بالندگي به باغباني ، دلسوز و روشن بين نياز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.
بها دادن به نوجوانان و در تربيت و ارشاد آنان كوشيدن بي گمان يكي از نشانه هاي آشكار رشد فرهنگي يك جامعه است . بر خلاف گمان برخي مردم ، تربيت به طور كلي كاري بسيار دشوار است بويژه تربيت و هدايت نوجوانان داراي پيچيدگيها و نكته هاي ظريف بسياري است . شايد گفتة حكيمانه ي كانت متفكر و فيلسوف نامي آلماني ، حق مطلب را در اين زمينه ادا كرده باشد آنجا كه مي گويد : دو كار هست كه در دشواري ، هيچ كار ديگري به پاي آن نمي رسد ، مملكت داري و تربيت.
تربيت انسان از اين جهت كه او موجودي پيچيده و عظيم است كاري سخت و دشوار مي باشد. پيچيدگيهاي روحي انسان به حدي است كه نمي توان رفتار او را به سادگي تحت ضابطه اي مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل ، فيلسوف انگليسي كه خود در بارة تربيت كتابهايي نگاشته است اعتراف مي كند كه گفتار من در اين زمينه بهتر از كردارم بود. اين ها همه نشان مي دهد كه نبايد تربيت را كاري سهل و آسان پنداشت كه نياز به هيچ گونه آموزش و تخصصي ندارد.
فرزندان ما در دوران خود مرحله هاي مختلف را طي مي كنند و در هر مرحله نيازهاي تربيتي ويژه اي دارند . بدون آشنايي با اين مراحل تربيتي و برخورداري از مهارتهاي لازم چگونه مي توانيم فرزندان خود را تربيت كنيم. شايد برخي از پدران و مادران گمان مي كنند كه اگر شرايط مادي و امكانات تحصيلي را براي فرزندان خود فراهم آورند وظيفه ي خود را به خوبي انجام داده اند حال آنكه وظيفه ي پدر و مادر بسيار فراتر از اين هاست.
خانواده كانون پذيرايي از نسل آينده است در اين كانون نهال ارزشهاي انساني ـ كه بذر آن در لحظه ي آفرينش در ضمير آدميان پاشيده شده است ـ بايد رشد و نمو كرده درخت انسانيت به بار نشيند از اين رو هيچ يك از نهادهاي اجتماعي نقشي را كه خانواده در ساختار فكري ، روحي و اخلاقي انسان دارد نمي توانند ايفا كنند .
نابساماني هاي اجتماعي در بسياري موارد ناشي از نابساماني در خانواده هاست و سعادت يك اجتماع بستگي كامل به وجود خانواده هاي سالم و سعادتمند دارد . در خانواده است كه انسان از لحظه هاي آغازين زندگي با تربيتي كه از پدر و مادر دريافت مي كند شكل مي گيرد و ناآگاهانه به مسيري خاص سوق داده مي شود.
اگر خانواده ها نقش خود را بدرستي ايفا نكنند نهادهاي اجتماعي ديگر از قبيل مدرسه ، رسانه هاي گروه و غيره اين خلاء را نمي توانند پر كنند.
دشواريها و پيچيدگيهاي تربيت فرزند در دوره نوجواني بيش از هر دوران ديگر است زيرا در اين دوره نوجوان بطور ناگهاني با جهش فكري و عاطفي خود را از دوران كودكي جدا مي كند. شخصيت كنوني نوجوان مي طلبد كه خانواده در برخورد با او روشن بين ، شكيبا و هوشيار باشد و به سرعت دريابد كه او ديگر يك كودك نيست . از اين رو بسياري از خانواده ها در روابط خود با فرزندان نوجوان مشكلاتي دارند كه اگر از آگاهيهاي لازم برخوردار نباشند شايد اين مسئله عواقب ناخواسته اي به دنبال داشته باشد.
بسياري از مشكلات اخلاقي و رفتاري نوجوانان ريشه در برخوردهاي نامناسب پدران ، مادران و مربيان دارد . تجربه نشان مي دهد در بيشتر موارد كه نوجوانان به خانواده ي آگاه و مربي شايسته دسترسي دارند از زندگي سالم و موفقي برخوردارند ، اين نشان مي دهد كه نوجوانان بخوبي تربيت پذير هستند و اگر نابساماني هايي در اخلاق و رفتار برخي از آنان مشاهده مي شود ناشي از نبود تربيت صحيح است . پيامبر اسلام (ص) مي فرمايند : به شما در باره ي نوجوانان و جوانان سفارش مي كنم زيرا آنان داراي قلبي رقيقتر و فضيلت پذير تر مي باشند. و امام علي (ع) مي فرمايند : دل نوجوان مانند زمين خالي از گياه و درخت است كه هر بذري در آن افشانده شود مي پذيرد و در خود مي پرورد پس فرزند عزيزم من در آغاز جواني ات به ادب و تربيت تو پرداختم قبل از آن كه دلت سخت گردد و از پذيرش چيزهاي خوب سرباز زند.
از اين جا مي توان به نقش حساس و خطيري كه خانواده ها و مربيان در هدايت و تربيت نوجوانان دارند پي برد . اگر ما به وظيفه ي بزرگ خود نسبت به اين سرمايه هاي بي نظير جامعه به نحوي شايسته توجه نكنيم، بايد براي رويارويي با عواقب تلخ غفلت خود آماده باشيم . در آموزشهاي ديني ما نيز بر مسئوليت پدران و مادران در تربيت فرزند بسيار تأكيد شده است و تصريح شده همچنانكه والدين را بر فرزندان حقوقي است فرزندان را نيز بر والدين خود حقوقي است كه از آنها در مورد اين حقوق در پيشگاه الهي بازخواست خواهد شد . در روايات اسلامي آمده است : همچنانكه فرزند عاق پدر و مادر مي شود پدر و مادر نيز براي سهل انگاري در انجام وظايف خويش عاق فرزند مي شود.

فصل اول
طرح تحقيق

مقدمـه Introduction
يك هدف خوب آن است كه مقصد را به ما نشان دهد و معلوم دارد كه چه هنگام بدان نايل خواهيم شد. امروزه يكي از مشكلات مهم تربيتي در بيشتر مراكز تعليم و تربيت مسائلي هستند كه بطور مشابه در بسياري از كودكان و نوجوانان و جوانان سر مي زند و اين مسايل در نوجوانان و كودكان گسترش يافته و باعث عدم پيشرفت جامعه و افراد جامعه شده است و روز بروز اين مسايل و مشكلات در دامنه هاي وسيعي در تعليم و تربيت خودش را آشكارتر ساخته است و اگر به علل و عوامل و كنه و ريشه ي اين مسايل پرداخته نشود و راههاي بوجود آوردن آن مورد تجزيه و تحليل قرار نگيرد احتمال آن مي رود كه جامعه علاوه بر آن كه پيشرفتي نخواهد داشت سبب انحطاط و انحراف جامعه و از بين رفتن ارزشهاي والاي انساني خواهد شد. پيشگامان تعليم و تربيت هرچند درباره ي اين مسايل انديشيده اند و نظرات و راه حلها و پيشنهاد هاي متعددي داده اند اما با توجه به اينكه ، اين علماي تعليم و تربيت سالها به فكر ريشه كن ساختن اين مسايل بوده اند و پيشرفتهايي نيز حاصل شده است و راه حلهاي اين علما نيز مؤثر واقع شده است اما با همة اين وجود هنوز بسياري از علل و عوامل و مشكلات و مسايل تربيتي شناخته نشده اند و يا ممكن است علاوه بر علت هايي كه شناخته شده علل تازه و جديدي افزوده شود و راه حل مناسبي براي اين عوامل در نظر گرفته شود.
با توجه به اينكه كودكان نيز از نظر اخلاقي چه در جامعه اي كه زندگي مي كنند و يا در چه خانواده اي تربيت يافته اند با هم متفاوت هستند . پس اگر افرادي داراي يك نوع مسايل و مشكلات تربيتي باشند ممكن نيست كه با يك روش به حل مسايل آنان پرداخت و در نتيجه بايد جنبه هاي مختلف و گوناگون به كار برد. لذا با توجه به مطالب فوق برآن شديم كه با استفاده از مديران و دبيران مجرب علتهاي بي انضباطي را در شهرستان تايباد مورد بررسي قرار دهيم لازم به تذكر است كه اين شهرستان در سطح شهر داراي 3 مدرسه راهنمايي پسرانه مي باشد كه اين مدارس داراي دبيران مجرب و مديران با سابقه است كه هر ساله با توجه به ميزان رشد جمعيت با تعداد فراواني از دانش آموزان و نوجوانان با رفتارهاي بخصوص و متفاوت درگير هستند و راه حلهاي آن را با توجه به تفاوتهاي فردي هر دانش آموز به مورد اجرا مي گذارند.
اميدواريم كه بررسيهايي كه در اين تحقيق انجام خواهيم داد راهگشاي حل بسياري از مسايل مختلف تربيتي در اين منطقه باشد.
عنوان كامل موضوع تحقيق
علل بي انضباطي دانش آموزان پسر در مقطع راهنمايي شهرستان مشهد ناحيه 7 مدارس راهنمايي دارالعلم و حضرت بقيه الله.
ضرورت و اهميت مسئله
ا

 

دانلود مقاله تربیت نوجوانان

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله تربیت فرزند | 18096 alis

مقاله, تربیت, فرزند

فصل اول
در اين فصل
1- چگونگي بازي با تربيت بچه ها
2- پنج مهارت اساسي تربيت فرزندان
3- نگه داشتن حس شوخ طبعي
4- پايان بازي
1- آن را قبول كنيد، شما مورد توجه نيستيد. بچه هاي شما هستند و هر دو شما آن را مي دانيد. بچه ها متوقف مي شوند و سپس براي جست ناگهاني فرود مي آيند. آنها آگاهي به گريه خود دارند، آنها مي دانند چگونه شما را مجاب كنند كه بگوييد بله آنها مي دانند چه وقت شما متوجه آنها نيستيد اين درست مانند بازي شطرنج با فردي با IQ 300 است. اما شما نمي خواهيد حريف خود را معدوم كنيد شما خواهان عشق آنها و اميدوار به تربيت درست آنها هستيد.
2- به بازي تربيت فرزند خوش آمديد. موضوع در اينجا پيروزي كامل نيست، اما يك بحث متقابل كه هركسي را خوشحال مي كند. شما مي خواهيد يك بچه را پرورش دهيد كه از سن متعادل بزرگسال گذشته است، و شما مي خواهيد آن را انجام دهيد بدون آنكه توسط مرداني كه لباس رسمي سفيد پوشيده اند بدرقه شويد در حاليكه آستين هاي بلندات از ژاكت شما بيرون زده است.
اما شما نمي توانيد بازي صحيحي را بدون مهارت هاي تربيت فرزند داشته باشيد اين درست آن چيزي است كه اين فصل به شما نشان مي دهد.
«به بازي تربيت فرزندان خوش آمديد»
3- در اين بازي شما قصد نداريد همه چيز را درست انجام دهيد آن را در فكر خود نگه داريد زيرا آن خيلي مهم است كه شما بفهميد شما پيروز كامل نخواهيد بود. شما خشم خود را از فرو خواهيد داد. شما ممكن فرياد بزنيد. شما ممكن در برابر گريه هم لحظه كوتاه بيائيد و سپس (اگر چه شما نكته هايي را براي آن از دست داده ايد)، شما به فرزند خود كيك براي شام حداقل يكبار خواهيد داد اين صحيح است كه هيچ والديني كامل نيست و همه شما مي توانيد سعي كنيد بهترين شويد. [اين بازي تمام نمي شود مگر اينكه كودكان شما كاملاً بزرگ شده باشند.
اگر آنها خوشحال هستند مايه افتخار همه مردم است – يا در آخر بهانه گيري كردن يا مي توانيد يك روان شناس را مسخره كنيد- شما برنده خواهيد بود.
4- بنابراين موضوع اين است كه چگونه مهارت هاي درست تربيت فرزندان را ياد بگيريم براي انجام آن شما مجبوريد دو چيز اساسي را درك كنيد.
1- تربيت فرزندان شغلي است كه هرگز نمي توانيد از آن رهايي يابيد.
2- تربيت، وسيله بازي نقش هاي جديد وهيجاني است.
در اينجا افرادي وجود دارند كه مي گويند اين بازي پاياني ندارد. اين جوابي مناسب به اين سوالهاست. تا چه سني بچه ها كاملاً به شما وابسته هستند. افسوس جواب است «هرگز».
5- رويايي امريكائيان براي بچه هاي خانه خودشان نيست. آرزوي آنها براي بچه هاي بيرون از خانه شان است. كان كرس من ديك آرمي
«به شغلي كه هرگز نمي توانيد از آن فارغ شويد خوش آمديد»
6- حرفه تربيت فرزند شما در ساعت 8 آغاز نمي شود و در ساعت 5 به پايان نمي يابد آن يك حرفه 24 ساعت است كه آن پيش پا افتاده نيست. وقتي شما شغلي خارج از منزل داريد به جاي اينكه شما به خانه بيائيد و فوري تربيت فرزندان خود را تغيير دهيد. «بدون آگاهي» و به محل كار برگرديد. در آنجا زمان خروج و ورود وجود ندارد.
 [از پارچه ابريشم براي يونيفورم تربيتي استفاده نكنيد]
7- شغل شما شامل وظيفه آينده و پاسخگويي به بچه هاست. عشق به آنها، غذاخوردن، مراقبت آنها وقتي بيمار هستند، بازي باآنها، آموزش، انضباط، دوست خوب آنها بودن و گاهي انجام بعضي چيزها كه واقعاً در جلوي دوستانشان دستپاچه مي شوند شما نمي توانيد كار خود را كم كنيد. شما نمي توانيد از دست كسي خلاص شويد. و در اينجا همچنان فشار زيادي براي آموختن وجود ندارد. حرفه تربيت فرزند مسئوليت شماست. بدون توجه به شغلي كه در خارج از خانه داريد.
8- البته يك برنامه فوق العاده وجود دارد، در عوض، بچه هاي شما عاشق به بازگشت شما خواهند بود. سبب خنديدن شما، گريه، عصبانيت شما را فراهم مي سازند و شما را سرمست و مغرور از آنها مي سازد.
9- اگر شما يك والدين هستيد كه به اندازه كافي خوشبخت هستيد. كه قادريد در خانه با بچه ها بمانيد. شما ممكن نيازمند به سپري كردن وقتتان با هم باشيد (والديني كه هميشه در خانه نيستند) تعدادي راهنماي تربيتي مانند اين كه چه انجام دهيد، مثل قدم زدن در يك طرح كه در حال پيشرفت است، آن دشوار است كه بدانيم از كجا بايد شروع كنيم نگران گفتن نباشيد جسيكا از خواب نيمروزي بلند مي شود شما درباره تعويض كهنه بچه فكر مي كنيد.
10- هر دو والدين بايد در تربيت فرزند نقش داشته باشند اگر والدين شما شيوه اي دارند كه شغل آن نيست، براي زدن توي سر اين آدم راحت باشيد.
خوب، اذيت كردن بد است. بنابراين لااقل از طريق قلب به قلب با والدين صحبت كنيد.
به فصل 19 مراجعه كنيد. راهنمايي براي والدين
«سه وظيفه والدين»
11- چيز بعدي كه نياز به درك آن داريد درباره بازي آن است، كه شما تعهد به وظيفه هاي مهم و تعداد جديد كنيد شما درست نمي توانيد، درست خودتان باشيد» بيش از اين باشيد، اگر شما انتظار داريد آنها را تربيت كنيد مانند بچه هاي متعادلي كه هركسي آرزويي آن را دارد.
12- براي برنده شدن اين مسابقه و كسب مقام كردن، والدين از نوع آرام باشيد، شما نياز به سه چيز داريد.
1- يك نمونه مشخص
2- يك معلم
3- يك دوست.
«نقش مثبت»
13- يك سرمشق است شخصي كه شما نگاه مي كنيد و سعي مي كنيد مانند آن باشيد شايد آن است كه يك زن خيابان پايين باشد كه پنج فرزند داشته باشد همه دكتر شوند، ممكن آن يك ويژگي خيالي باشد. مرد خفاشي يك سرمشق بزرگ بود. حتي وقتيكه دختر خفاش قرار باشد در روغن داغ انداخته شود او هنوز بايد محدوده سرعت را رعايت كند.
ممكن سرمشق شما مادر يا پدرتان باشد. هركسي كه هست كه ميخواهيد همانند آن شويد كسي كه شما شبيه آن هستيد.
14- يك دليل براي اينكه يك سرمشق خوب باشيد آشكار است. فرزندانتان به شما نگاه مي كنند تا همانند شما رفتار كنند هرآنچه كه خوي شما عمل شماست، شما مي توانيد مطمئن باشيد كه او [i] به انگشت مكيدن شما نگاه مي كند و افزايش مي دهد كه اين رفتار تقليد كردن از شماست. چه تاثير مستقيمي شما داشته ايد. مثبت يا منفي.
15- خوي بدارثي است آيا شما دشنام مي دهيد يا يك خوي بد

 

دانلود مقاله تربیت فرزند

دریــــافت فایـــل