معارف اسلامی

دریافت پاورپورینت روش ها و عوامل تربیت زمینه ساز پس از تولد | 8259 alis

پاورپورینت روش ها و عوامل تربیت زمینه ساز پس از تولد,بخشی از مهم ترین وظایف پدر و مادر نسبت به کودکان,پاورپورینت عوامل تربیت زمینه ساز پس از تولد

پاورپورینت روش ها و عوامل تربیت زمینه ساز پس از تولد

بخشی از متن:
 در دین اسلام براي كودكان چگونه تربیتی سفارش شده است؟ 
نخست باید به دو نکته مهم و بنیادی در امر تربیت توجه شود: 
نکته اول: تربیت کودک فرایندی طولانی و به هم پیوسته دارد. امر تربیت و آغاز وظیفه مادری و پدری پیش از نزدیکی و انعقاد نطفه شروع می شود، زیرا نوع غذاهایی که والدین می خورند، هم در نطفه  تأثیردارد و هم در روح و روان آنان. 
نکته دوم: کودکی از حساس ترین و سرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است. شخصیت انسان و اساس خصوصیت های اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین مقدماتی عمر پی ریزی می شود.
کودکی از حساس ترین و سرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است. شخصیت انسان و اساس خصوصیت های اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین مقدماتی عمر پی ریزی می شود.

فهرست مطالب:
 در دین اسلام براي كودكان چگونه تربیتی سفارش شده است؟
بخشی از مهم ترین وظایف پدر و مادر نسبت به کودکان

 

دانلود پاورپورینت روش ها و عوامل تربیت زمینه ساز پس از تولد

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق جایگاه زن در سیاست از نظر اسلام | 7266 alis

جایگاه زن در سیاست از نظر اسلام ,نظر اسلام درباره زن در خصوص بیرون آمدن زن از,خانه,زن در مسند قضاوت,زن و حکومت و فرمانروایی,فتح مکه,بیعت عقبه,صلح حدیبیه,زن ورهبری جامعه,,دلایل عدم حضور زن در جامعه

جایگاه زن در سیاست از نظر اسلام
با آمدن اسلام تحول عظیمی در برخورد با زنان ایجاد شد و زنان ارزش و جایگاه اصلی خود را یافتند و وارد عرصه اجتماع شدند بنده در این تحقیق سعی دارم دیدگاه اسلام و اسلامیون را درباره دخالت زن در سیاست بررسی نمایم.
فهرست

چکیده.
مقدمه
نظر اسلام درباره زن در خصوص بیرون آمدن زن از خانه
زن در مسند قضاوت
زن و حکومت و فرمانروایی
فتح مکه
بیعت عقبه
صلح حدیبیه
زن ورهبری جامعه.
دلایل عدم حضور زن در جامعه
نتیجه

 

دانلود تحقیق جایگاه زن در سیاست از نظر اسلام

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله نقش والدین در انتقال ارزش های اسلامی به فرزندان | 12340 alis

مقاله نقش والدین در انتقال ارزش های اسلامی به فرزندان ,مفهوم تأثیر, وظایف, حقوق, سیره و سنت,توضیح و شرح نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های اجتماعی به فرزندان,بررسی نقش والدین در انتقال هنجار های اخلاقی,اهمیت تربیت اخلاقی

مقاله نقش والدین در انتقال ارزش های اسلامی به فرزندان
خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که با پیمان زن و مرد آغاز می شود و با تولد فرزندان، توسعه و استحکام می یابد. بشر از آغاز، زندگی خانوادگی را به عنوان بهترین نوع زندگی برگزیده  زیرا در خانواده است که والدین با بهره گیری از روش های صحیح و اطمینان بخش و با رعایت حقوقی که دین مبین اسلام فرموده، فرزندان خود را در تربیت یاری نموده تا فرزندانی شایسته و با ایمان به جامعه تحویل داده و آن ها را به سر منزل مقصود رسانند. در این تحقیق با استناد به آیات و سیره معصومان به برخی از حقوق فرزندان در والدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته که از مجموع مباحث حاضر چنین نتیجه ای به دست آمد که والدین در انتقال ارزش های دینی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی به فرزندان نقش مهمی دارند. والدین با بهره گیری از این روش ها می توانند فرزندان خود را از انواع مفاسد اخلاقی، اجتماعی و… مصون دارند و زندگی شیرین و سالمی برای خود و فرزندان به ارمغان آورند. روش تحقیق در جمع آوری اطلاعات، توصیفی _ کتابخانه ای است.

واژگان کلیدی: خانواده، سیره، تربیت، حقوق، فرزندان

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    1
تبیین موضوع    2
ضرورت و اهمیت موضوع    3
پیشینه تحقیق    4
سؤالات اصلی و فرعی    5
اهداف کلی و جزئی    6
فصل دوم: مفهوم شناسی
مفهوم نقش، جایگاه، شیوه و روش    8
مفهوم تأثیر، وظایف، حقوق، سیره و سنت    9
مفهوم تربیت دینی، اخلاقیات، ارزش و هنجار    10
مفهوم خانواده    10
فصل سوم: تبیین نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های دینی به فرزندان
زمینه سازی برای انتقال ارزش های دینی به فرزندان    13
1.عوامل زمینه ساز پیش از تولد    13
1-1- انتخاب همسر    13
1-2- آداب مباشرت    14
1-3- تأثیر معنوی یا تأثیر در روح و روان فرزند    14
1-4- تأثیر در صحت و سلامتی جسمی فرزند    15
2. عوامل زمینه ساز پس از تولد    15
2-1- گزینش نام شایسته    15
2-2- آموزش فرزند    16
2-3- تعلیم قرآن    17
2-4- آموزش نماز    17
2-5- دعا برای نیک بختی کودک    18
2-6- عادت دادن فرزندان به دعا و ذکر    19
فصل چهارم:  بررسی نقش والدین در انتقال هنجارهای عاطفی به فرزندان
1.توجه به نیازهای اساسی کودک    21
1-1-محبت و عشق ورزیدن    21
1-2- تکریم و احترام کودک    22
آثار تربیتی احترام کودک    23
شیوه های تکریم و احترام فرزند    23
عدم افراط در تکریم فرزند    24
1-3-تقویت عزت نفس    24
1-4-تقویت ارتباط کلامی    25
1-5-هدیه دادن    26
1-6-تشویق و تحسین    26
فصل پنجم: توضیح و شرح نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های اجتماعی به فرزندان
اهمیت تربیت اجتماعی    28
نقش پدر در تربیت اجتماعی    28
مسئولیت پذیری    29
آموزش مهارت مسئولیت پذیری    29
تهیه رزق حلال    31
فصل ششم: بررسی نقش والدین در انتقال هنجار های اخلاقی
اهمیت تربیت اخلاقی    33
عامل بودن والدین    33
موعظه و راهنمایی    34
زمینه سازی برای حفظ عفت و نجابت و پرهیز از گناه    35
راستی و صداقت    35
رفق و مدارا در تربیت    36
آثار تربیتی رفق و مدارا    37
نتیجه گیری    38
فهرست منابع    39

 

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
خانواده کوچک ترین اجتماع انسانی است که روابط اعضای آن در درجه نخست از پیوند عاطفی و خونی نشأت می گیرد و هر یک از اعضای خانواده نقشی دارند و بر اساس این نقش ها، تکالیف و حقوق خاصی برای هر یک از اعضا ایجاد می شود. نقش همسری، پدری، مادری و فرزندی نقش هایی هستند که در خانواده وجود دارند و وابستگی جدایی ناپذیری با یک دیگر دارند، اما در این بین، نقش پدر و مادر، نقش های مهم تری هستند، اجرای احکام حقوقی که بر عهده والدین است، حافظ نظم و استحکام و پایداری خانواده به عنوان جزئی از جامعه است و هم چنین شناخت احکام دینی، عاطفی، اجتماعی، و اخلاقی و عمل به آن ها، خانواده را سالم و بارور نگاه می دارد و در سایه باروری این نهال، نظم خانوادگی استوار می ماند. هرگاه زمینه های رشد دینی و اخلاقی فراهم شود به راحتی می توان فرزندان را به اجرای احکام حق، در همه مراحل وادار کرد و به طور کلی در همه مراحل تربیت باید به این نکته توجه داشت که بدون تزکیه نفس، نمی توان فرزندان را به اجرای حقایق، عمل به فرائض و رعایت حقوق واجب کرد. پس در وهله اول لازم است والدین خود عامل به رعایت ارزش های اسلامی باشند و در مرحله دوم فرزندان را در راه رسیدن به ارزش ها و کمال حقیقی یاری نمایند. برای رسیدن به این هدف متعالی لازم است، زمینه سازی دینی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی را فراهم کنند که به بخش ها و زیر فصل های انتخاب مناسب همسر، انتخاب نام  نیک، آموزش تعالیم دینی مانند قرآن و نماز، تقویت عزت نفس و تکریم و احترام فرزند، موعظه و راهنمایی، رفق و مدارا در انجام فرائض دینی توسط فرزندان، آموزش مهارت مسئولیت پذیری و … تقسیم می شود. هدف این پژوهش، شناخت و بیان چگونگی نقش والدین در انتقال ارزش ها به فرزندان است و روش تحقیق در جمع آوری اطلاعات، توصیفی _ کتابخانه ای است.

 

دانلود مقاله نقش والدین در انتقال ارزش های اسلامی به فرزندان

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله مروری بر نشوز در قرآن و قانون و اسلام و فقه | 14958 alis

مقاله مروری بر نشوز در قرآن و قانون و اسلام و فقه,تعریف نشوز ,معناي ناشزه‏ نشوز زن نشوز مرد ,پیامدهای نشوز زن ,امکان عدم تمکین زن ,حق حبس ,فرق عدم تمکین با نشوز چیست ,نشوز در اسلام و قرآن ,نشوز در تفسیر ,دیدگاه حضرت امام خمینی دربار

فهرست
تعریف نشوز  3
معناي ناشزه‏ /نشوز زن‏/ نشوز مرد 4
پیامدهای نشوز زن  4
امکان عدم تمکین زن  7
حق حبس  8
فرق عدم تمکین با نشوز چیست 9
نشوز در اسلام و قرآن 10
نشوز در تفسیر  12
دیدگاه حضرت امام خمینی دربارة مرحلة ضرب 21
قوامیت مرد بر زن 22
بررسی فقهی آیۀ نشوز 24
روایت دعائم و جعفریات 27
معنای نشوز در قرآن 28
معنای نشوز در روایات 29
تعریف نشوز در کلمات فقها 30
عوامل  نشوز در روایات  32
خوف از نشوز 35
نشانه های نشوز 36
رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرایی عدم تمکین 37
منابع و ماخذ  47

تعریف نشوز
نشوز زن در برابر شوهر به شمار می‌رود که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم می‌شود. تمکین خاص به برآوردن درخواست‌های جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفهٔ تمکین عام ایجاب می‌کند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند.
حقوق زن و شوهر بر یکدیگر روح‌الله خمینی در تحریرالوسیله در مورد تکالیف زن نسبت به شوهر می‌نویسد: «از جمله حقوق شوهر بر گردن زن این است که او را اطاعت کند و از فرمان او سرنتابد و بدون اذن او از خانه‌اش بیرون نرود هر چند بدیدن خویشاوندانش و حتی عیادت پدرش و یا مجلس ختم او باشد، بلکه در حدیث آمده که او در مقابل شوهرش هیچ اختیاری در مال خودش ندارد و بدون اذن شوهر نمی‌تواند مال خود را صدقه دهد یا بکسی ببخشد و یا نذری کند مگر در مسئله حج و زکات یا احسان و کمک مالی به پدر و مادر و خویشاوندان نزدیک و تفصیل همه اینها موکول است به محل خودش» از تکالیف شوهر نسبت به زن نیز به «او را سیر کند و بپوشاند، و اگر نادانی کرد او را ببخشد و روی ترش نکند..» اشاره می‌کند. وی از مصادیق نشوز زن نیز به؛ خود را در اختیار او قرار ندهد و چیزهای نفرت آوری که منافات با تمتع و التذاد شوهر از زن دارد را از خود دور نسازد، آرایش و تنظیف را در صورت درخواست شوهر، ترک کند و از خانه بدون اجازه شوهر بیرون برود… اشاره می‌کند، اما ترک کارهائی که از نظر شرعی به عهدهٔ او نیست مانند جارو کردن خانه و خیاطی یا طبخ غذا و امثال اینها و حتی آب دادن به دست شوهر و رختخواب نینداختن، نشوز نیست . شهید اول در لمعه نشانه‌های نشوز را ترشرویی به شوهر، سستی در برآوردن نیازهای او و تغییر در رفتارهای او ذکر می‌کند .
معناي ناشزه‏ /نشوز زن‏/ نشوز مرد
ناشز و ناشزه به كسي چه گفته مي‏شود؟ در صورت تحقّق نشوز، وظيفه طرف مقابل در اين زمينه چيست؟

«ناشز» و «ناشزه» به مرد يا زني گفته مي‏شود كه حقوق واجب و وظايف شرعي را نسبت به همسرش رعايت نكند.
هرگاه نشوز و نافرماني، از سوي زن باشد، مرد مي‏تواند زمينه آن را از بين ببرد. به اين ترتيب كه نخست او را نصيحت كند و اگر تأثير نگذاشت، مي‏تواند از همخوابي با او بپرهيزد؛ يعني، در بستر خواب به او پشت كند و يا نزد او نخوابد. اگر اين روش نيز در او اثر نداشت، چنانچه اميد دارد با تنبيه او را از نافرماني باز دارد. البته اين كار به قصد اصلاح (نه از روي خشم و انتقام) و به اندازه‏اي باشد كه باعث توجه و تنبه او گردد.
هرگاه نشوز و نافرماني از سوي مرد باشد، زن نخست او را نصيحت مي‏كند و اگر تأثير نگذاشت، مي‏تواند شكايت خود را نزد حاكم ببرد تا او را به انجام وظايفش وادار كند. البته حق ندارد با او قهر كند و يا او را كتك بزند.

 

دانلود مقاله مروری بر نشوز در قرآن و قانون و اسلام و فقه

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه | 15007 alis

جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه

جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه

از منابعي كه از دير باز در مباحث انتقادي درباره « جايگاه و منزلت زن در نگرش ديني» مورد استفاده قرار گرفته است كلام اميرالمومنين (علیه السلام) در نهج البلاغه مي باشد.

دسته اي با تمسك به ظاهر كلام حضرت، كمال پذيري زن و وجود ارزشهاي والاي انساني او را انكار كرده و آن را موجودي دون و بي پايه انگاشته اند. و دسته ديگر با تاكيد بر منزلت و مقام كرامت والاي زن، كلام حضرت را منافي با منزلت و جايگاه حقيقي وي پنداشته اند.

اما يك بررسي اجمالي در سيره حضرت ثابت مي كند كه آن حضرت عليرغم سنت جاهليت به شخصيت و مقام زن احترام بسيار مي گذاشته است. او نه تنها در خانه شريك زندگي همسر خود بوده است بلكه مردان را نيز به پاسداري از حرمت و حقوق زنان توصيه كرده و كوششهاي ايشان را در اداره خانه و تربيت فرزندان ارج نهاده است. در بيان كرامت و منزلت زن همين بس كه او را مظهر جمال و عطوفت الهي معرفي نموده و مي فرمايد:
«المراة ريحانه و ليست بقهرمانه»
«زن گل خوشبوي زندگي است و نبايد كارهاي دشوار را بر او تحميل كرد».

در كلامي ديگر از زن ب

 

دانلود مقاله جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه

دریــــافت فایـــل

دریافت پروژه کامل نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع | 15163 alis

تحقیق نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع,مقاله کامل نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع,دانلود مقاله نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع,نقش ايثار در منابع اسلامي, تكامل فرد

اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه پي‌ريزي و نهادينه شود.
اصولاً يكي از مسائل مهم جامعه اي كه مدعي حضور گفتگوي تمدن هاست پي بردن به اصالت تمدن ها و فرهنگ ها و انگيزة خالص و ناب شهدا است. در اين عرصه تنها زمينه اي كه از فرهنگ و شهادت داشتيم عنواني بود كه در طوب زندگي خود در لوح روح خود حك كرده ايم. زمينه اي كه خانواده ها يا شهدا و ايثارگران داراي درك بالاتر و بهتري از آن هستند براي اين موضوع ما به كتاب هايي كه فلسفه ايثار و فرهنگ آن را عميق تر بيان كرده بسيار توجه و اشاره كرديم.
مسئله ديگر كه ما در اين مقاله و يا تحقيق آن را مورد توجه قرار داديم، ارزش هايي بود كه در جوامع و اديان مختلف براي ناميدن يك فرد به عنوان شهيد ملاك قرار مي‌گيرد. پس براي اين امر ابتدا بايد انگيزه هاي شهادت طلبي را در جوامع مختلف بررسي كرديم.
نتايج اين پژوهش به ما كمك مي‌كند تا هاله اي از تقدس و معنويت و روح، را فرا گيرد و در درك بهتر فرهنگ ايثار و شهادت ما را ياري دهد.

فهرست مطالب
فصل اول: كليات
1- مقدمه
2- بيان مسئله
2-1 اهميت و ضرورت مسئله
3-1 اهداف پژوهش
4-1 جامعه آماري
5-1 نمونه و روش نمونه گيري
6-1 روش تحقيق
7-1 مراحل اجراي تحقيق
8-1 مشكلات تحقيق
9-1 ارائه پيشنهادات
فصل دوم: ايثار در منابع اسلامي
2-تعريف ايثار
1-2 نمونه اي از آيات قرآن كريم درباره ايثار و شهادت
3-انواع ايثار
1-3 جهاد
2-3 شهادت
3-3 فناي عاشق در معشوق
4-3 دهش و بخشش
5-3 انفاق
6-3 جامعه پزشكي
4-ايثار پيامبر (ص) و اهل بيت(ع)
1-4 ايثار پيامبر در راه ترويج اسلام
1-1-4 ايثار در آئين محمدي (ص) و ائمه اطهار (ع)
2-1-4 ايثار انصار نسبت به مهاجران
2-4 ايثار حضرت علي
3-4 حماسه حسيني
5 شهادت
1-5 فلسفه وجودي فرهنگ ايثار و شهادت در مكتب اسلام
1-1-5 ايثار و شهادت در تاريخ اسلام
2-5 شهادت طلبي و انتفاضه
3-5 انگيزه هاي شهادت طلبي
4-5 شهادت در دين يهود
5-5 شهادت در مسيحيت
6-5 ايثار و شهادت طلبي در تاريخ پر بار انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
1-6-5 شهيد و شهادت از ديدگاه امام خميني (ره)
2-6-5 شهادت در بسته تاريخ از ديدگاه امام خميني (ره)
3-6-5 مفهوم و ارزش شهادت از ديدگاه امام خميني (ره)
4-6-5 مقام و منزلت شهدا از ديدگاه امام خميني (ره)
فصل سوم: تأثير ايثار در تكامل فرد و اجتماع
6-تأثير ايثار در تكامل فرد
1-6 ايثار و خدا محوري
2-6 نقش ايثار در رشد و تعالي انسان
3-6 ايثار و عزت نفس
4-6 ايثار و توجه به آخرت
5-6 ايثار و صبوري در برابر ناملايمات
7- تأثير ايثار در تكامل اجتماع
8-ترويج فرهنگ ايثار در حوزه اجتماعي
1-8 سطح نخست (خانواده)
2-8 سطح دوم (محيط جغرافيايي)
3-8-سطح سوم (جامعه)
9-ترويج ايثار در حوزه فرهنگي
10-ترويج ايثار در حوزه سياسي
11- ترويج ايثار در حوزه اقتصادي
فصل چهارم: بررسي ديدگاه دانش آموزان در خصوص مفهوم ايثار و تأثير در تكامل فرد
و اجتماع
12-جداول و نتايج
13-نتيجه گيري
14-فهرست منابع و مآخذ
15-ضمائم
1-15 نمونه پرسشنامه
2-15 نمونه مصاحبه

 

دانلود پروژه کامل نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله احترام به والدين از ديدگاه قرآن | 15288 alis

احترام به پدر و مادر در منطق اسلام ,مقاله احترام به والدين از ديدگاه قرآن

در مكتب اسلام در مجموع بايد و نبايدها، مجموعه‏اى از حقوق بيان شده، كه از آن جمله است: حقوق خدا بر انسان، و حقوق والدين (پدرو مادر) بر انسان، يكى از دقيقترين مسائلى كه اسلام به آن پرداخته، تقابل اين دو حق است. نحوه تعامل اين دو حق، باعث بحثهاى فراوانى مى‏شود كه البته اين بحث در بررسى و تامل در مسئله حقوق پدر و مادر بر فرزند و وظيفه‏اى كه فرزند نسبت به والدين دارد، اجتناب ناپذير خواهد بود.
اسلام در متن كتاب خود قرآن، به صورت ويژه‏اى به وظيفه فرد نسبت به والدين پرداخته است. همچنين به اين مسئله در احاديث فراوان معصومان (ع) توجه شده است. همچنين، قرآن در برخى آيات كه درباره اطاعت از پدر و مادر و احسان به آنها سخن مى‏گويد، به تعامل و رابطه اين اطاعت با پيروى از دستورهاى خداوند به صراحت تاكيد مى‏كند، و خطوط و مرزهاى آن را مشخص مى‏نمايد. در اين نوشتار سعى بر آن است كه وظيفه فرد نسبت به خداوند و والدين از ديدگاه قرآن و نحوه ارتباط وتعامل آنها بررسى شود.
پدر و مادر به عنوان دو انسان فداكار و زحمتكش كه تمام بار مسئوليت هاي مربوط به تربيت فرزند را بر دوش دارند، در نزد خداوند از جايگاه منحصر به فردي برخوردار هستند به طوري كه در چندين آيه قرآن كريم، بر لزوم اطاعت و تكريم آنها فرمان داده شده است و ذات باري تعالي نام آنان را در رديف نام خود قرار داده و بر رعايت مقام و منزلت آنها تأكيد نموده است. در مقاله حاضر نويسنده ضمن تشريح موضوع احترام، به پاره اي از تأكيدات قرآن درخصوص ضرورت تكريم پاسداشت مقام پدر و مادر اشاره كرده است كه اينك با هم آن را از نظر مي گذرانيم.
جايگاه احترام در جامعه و رفتارهاي انساني
احترام در حوزه كنش هاي ارتباطي از جايگاه خاصي برخوردار است. اصولا انسان هاي بي احترام نمي توانند اجتماعي را تشكيل دهند. از اين رو احترام متقابل به عنوان عنصر و مولفه اصلي در ايجاد جامعه داراي جايگاه و اهميت خاصي است. باحفظ حريم ها و حرمت هاست كه زمينه تعامل سازنده و مثبت ميان دو شخص فراهم مي شود. به هر حال دو شخص، شخصيت ها و انديشه ها و خواسته ها و منافع و نيازهاي مستقل و جداگانه اي دارند و گاه اين تفاوت ها خود عامل مهمي براي اختلاف و جدايي است. از اين رو برخي از انديشمندان چون استاد مرتضي مطهري بر اين باور هستند كه اصل، در ميان انسان اختلاف است و تنها با بهره گيري از اصولي انساني مي توان آن را به اتحاد تبديل كرد.
علامه طباطبايي خاستگاه و ريشه آن را در اصل استخدام مي داند و بر اين نكته تأكيد مي ورزد كه استخدام، خود عاملي مهم در ايجاد اختلافات و هم چنين ايجاد و پديداري جوامع است. به اين معنا كه دو شخص با دو شخصيت مستقل و متفاوت با يك ديگر، اختلاف طبيعي دارند ولي از آن جايي كه مي كوشند منافع خود را كه به تنهايي قابل دست يابي نيست با استخدام و بهره گيري از ديگري برآورده سازند و لذا با دست كشيدن از برخي خواسته هاي كوچك تر و ريزتر و كوتاه آمدن از برخي ديگر، اجتماع را تشكيل مي دهند تا با بهره گيري و استخدام ديگري به خواسته ها و منافع بزرگ تري دست يابند. البته استخدام و ايجاد اجتماع، پيامدهاي نابهنجار و تضادهايي را به همراه دارد كه گاه به تنازع و حتي درگيري هاي خشونت آميز مي انجامد. از اين روست كه قانون براي جلوگيري از افزايش اختلافات و تنازع به وجود آمد.
به هر حال اصول اجتماع بر پايه احترام متقابل و حفظ قانون و رعايت آن نهاده شده است. البته پيش از اين كه قانون حضور يابد احترام متقابل است كه پايه هاي اجتماع را حفظ مي كند و جامعه را معنا مي بخشد. دو شخص، تنها زماني نياز به قانون مي يابند كه نتوانند با توجه به اصول انساني و ظرفيت هاي عاطفي و اخلاقي با يك ديگر تعامل سازنده داشته باشند و كنار بيايند.
زماني قانون پا به ميدان مي گذارد كه عواطف و اصول اخلاقي انساني نتواند تعامل را در موقعيت خود به درستي حفظ و برقرار كند. از اين زمان است كه عقل به شكل قانون حضور مي يابد و با اصول خشك و غيرعاطفي و احساسي مي كوشد تا تعادلي ميان دو سوي درگيري برقرار كند.
بنابراين احترام كه خاستگاهي عاطفي و احساسي دارد عاملي مهم و اساسي در حفظ تعادل اجتماعي و بقاي ارتباط ميان دو شخص و يا اشخاص و يا گروه هاي اجتماعي به شمار مي آيد.
خانواده، اجتماعي متفاوت
مسئله زن و شوهر در تحليل قرآني از هر اجتماع ديگري متفاوت است و تحليل و تبيين ديگري دارد. اصولا نمي توان روابط زن و شوهر را براساس روابط اجتماعي اي سنجيد و يا تحليل كرد كه بيرون از دايره زن و شوهري هستند.
زن و شوهر در تحليل قرآني تنها براي استخدام اجتماع، خانواده تشكيل نمي دهند تا اصول اجتماعي آن را همانند ديگر اجتماع فرض كرد و يا اصول اجتماعي بيرون از دايره خانواده را بدان تعميم و گسترش داد. بررسي اين مطلب فرصت ديگري را مي طلبد ولي در كوتاه سخن مي توان گفت كه خانواده از نظر قرآن تنها نهادي است كه بر پايه عاطفه و احساس شكل مي گيرد و مرد در تحليل قرآني تنها با زن آرامش و سكونت مي يابد و زن بي مرد اصولا قوام نمي يابد و بي بهره گيري از تكيه گاهي به نام شوهر اصولا نمي تواند برپا باشد. از اين رو زن براي قوام خويش به مرد نياز ذاتي دارد و مرد براي دست يابي به آرامش درون، نياز ذاتي به زن دارد بر اين اساس اجتماع زن و شوهر را نمي توان در دايره ديگر اجتماع ديد. اصول و معيارهاي ايجادي و پايداري آن با ديگر اجتماعات، تفاوت اساسي دارد و تنها وجه مشابهت آن در همان جمع و اجتماع دوتن البته با دو جنسيت مخالف و متفاوت يعني زن و مرد است.
هر اجتماعي حتي اجتماع زن و شوهر و خانواده (دراين جا شامل فرزندان نيز مي شود) براساس اصل احترام متقابل قوام مي يابد و پايدار مي گردد. از اين روست كه احترام در همه حوزه هاي اجتماعي از خرد تا كلان نقش سازنده و اساسي ايفا مي كند.
احترام در آموزه0 هاي قرآني
احترام از واژه هاي غيرمصرح قرآني است كه از ريشه حرم و حرمت گرفته شده. حريم چاه به معناي آن محدوده اي است كه نمي توان بدان نزديك شد و كسي حق تصرف و حفر چاه ديگر در آن محدوده را ندارد.
حرمت شخص به معناي چيزي است كه شخص از آن حمايت و دفاع مي كند. احترام براين اساس چنان كه در اصطلاحات عرفي نيز آمده به معناي تعظيم و تكريم و گرامي داشت شخص است كه بي ارتباط با معناي لغوي آن نيست؛ زيرا شخص يا هر چيز ديگري كه محل احترام است، از نظر مردم داراي حرمت و حريمي است كه مي بايست آن را حفظ كرده و هتك آن نكرد.
چنان كه گفته شد در قرآن اين اصطلاح با لفظ احترام به كار نرفته ولي مفهوم آن به شكل اصطلاحات ديگر و يا بيان مصداقي احترام، تبيين و توصيه شده است. از اين رو در آيات قرآني سخن از حرام به معناي محترم شمردن ماه هاي خاص (توبه آيه 5)، نفس و جان آدمي (انعام آيه 151) خانه خدا (مائده آيه 97) و نيز تكريم (علق آيه 3 و اسراء آيه 70) و احسان و نيكوكاري (بقره آيه 83 و نساء آيه 36) و توقير و بزرگداشت (فتح آيه 9) و تعزيز (همان) و تعظيم (حج آيه 30 و 32)، بسيار آمده كه همه اين ها همان مفهوم احترام اصطلاحي را به گونه اي بازگو مي كند.
قرآن در برخي از موارد با بيان مصاديق، به بازگويي احترام پرداخته و با تبيين موضوعي و مصداقي، مردمان را به عملي كردن احترام توجه داده است. به سخن ديگر احترام را تنها در حوزه گفتاري نگه نداشته و به حوزه عمل و رفتار اجتماعي سوق داده است تا شخص در كنش ها و واكنش هاي رفتاري، هنجار خاصي را به عنوان احترام مراعات نمايد. به عنوان نمونه همان گونه كه از صلوات فرستادن بر پيامبر به زبان و دل به عنوان نوعي احترام و تكريم آن حضرت(ص) ياد كرده (احزاب آيه 56 و نور آيه 27) و يا از سلام و تحيت گفتن زباني سخن گفته است، (نساء آيه 86) از سجده كردن (يوسف آيه 100) اذن و پيش اجازه (احزاب آيه 53 و نور آيه 27) به عنوان نمودهاي خارجي و عملي احترام ياد نموده است.
عدم تقدم بر ديگري، بلند نكردن صدا در برابر ديگران و آرام سخن گفتن، از ديگر نمونه هاي مصداقي احترام است كه قرآن به آن اشاره كرده است.اين آيات هرچند كه درباره چگونگي احترام گزاري به پيامبر(ص) است ولي مي توان آن را به ديگر افراد نيز تعميم داد.
در عرف مردم، روش هاي ديگري براي احترام وجود دارد كه هريك با توجه به سنت ها و آداب اجتماعي و فرهنگي مردم هر منطقه و يا هرجامعه متفاوت است. بلند شدن و يا دست به سينه بودن و يا بوسيدن پاي والدين از نمونه هايي است كه در جوامع مختلف براي احترام گذاشتن استفاده مي شود.
انسان، نيازمند احترام
انسان به طور طبيعي احساس نياز مي كند كه مورد توجه و احترام و تكريم قرار گيرد. گرايش ذاتي انسان به اين است كه آبرومند و با كرامت و با شخصيت و اعتبار اجتماعي باشد و از سوي مردم تكريم شود و آبروي وي حفظ و حرمت هايش پاس داشته شود. در داستان يوسف و زن عزيز مصر به اين نكته به روشني اشاره شده است. با آن كه عمل خلاف و ناهنجاري از سوي همسر عزيز صورت گرفته اما وي از يوسف(ع) مي خواهد كه به پاسداشت آبرو و حيثيت اجتماعي از بيان داستان و رخداد خودداري كند. (يوسف آيه 29) هم چنين حضرت لوط(ع) از مردم خويش مي خواهد كه به خاطر حفظ احترام و پاسداشت آن، از تعرض به ميهمانان وي خودداري كرده و او را نزد ميهمانانش شرمنده نسازند. (حجر آيه 68 و 69)
قرآن از مردم مي خواهد كه براي حفظ آبرو و حرمت و احترام خويش به اعمالي نپردازند كه موجبات خواري و بي احترامي شان را فراهم مي آورد و آبروي آنان را در دنيا و آخرت از بين مي برد. (نور آيه 4 و 23 و نيز نساء آيه 148 و زمر آيه 25)
از نظر قرآن احترام به ديگران و بي احترامي به آنان داراي آثار وضعي و تكليفي و نيز پاداش و كيفر خاصي است. در برخي از آيات قرآني به اثر وضعي بي احترامي، اهانت و تحقير ديگران در آخرت اشاره شده است. (مطففين آيه 29 تا 36) در برخي ديگر نيز اشاره شده كه كاهش نعمت و عدم جلب سود و يا خير، به علت و سبب بي احترامي و عدم پاسداشت امري بوده است كه مي بايست حرمت و احترام آن نگه داشته مي شد. (حج آيه 30)
جايگاه تكريم پدر و مادر در نزد خداوند
احسان و تكريم به پدر و مادر از جايگاه بسيار بلندي برخوردار است و خداوند همواره پس از بيان حكم وجوب پرستش خداي يگانه، به احترام و تكريم پدر و مادر اشاره كرده و حكم مي كند: و بالوالدين احسانا (بقره آيه 83 و نيز نساء يه 36)
قرآن در آيه 83 سوره بقره احسان به پدر و مادر را به عنوان پيمان خداوند با بني اسرائيل ياد كرده است و مي فرمايد: و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لاتعبدون الاالله و بالوالدين احسانا؛ و هنگامي كه از بني اسرائيل پيمان و عهد گرفتيم كه جز خدا را نپرستند و به پدر و مادر احترام گذارند و احسان و نيكي كنند.
در اين آيه و نيز در چهار مورد ديگر از جمله در سوره اسراء آيه 23 هنگامي كه خداوند به مردمان فرمان مي دهد كه تنها او را بپرستند، بي درنگ حكم و فرمان احسان و نيكي به پدر و مادر را مطرح مي سازد كه بيانگر ميزان اهميت و جايگاه احسان به پدر و مادر در پيشگاه خداوند است. به اين معنا كه پرستش خداي يگانه و احسان به والدين در كنار هم آمده تا مردمان از جايگاه پدر و مادر آگاه شوند.
اگر خداوند به عنوان آفريدگار و پروردگار مي بايست پرستش شود، پدر و مادر نيز به عنوان واسطه فيض وجود و نعمت هاي خداوندي بر انسان، بايد مورد احترام و احسان قرار گيرند. از اين رو خداوند امور چندي را كه مي تواند نسبت به خدا و پدر و مادر به جا آورده شود در كنار هم مي آورد. به سخن ديگر اگر عبوديت و پرستش كسي غير از خدا جايز بود آن شخص همان والدين هستند و از آن جايي كه چنين امري كفر و شرك است خداوند فرمان مي دهد كه به جاي پرستش ايشان در حق آنان احسان شود. احسان، برترين حالتي است كه پس از پرستش مي توان تصور كرد. به اين معنا كه احسان مرتبه دوم پرستش است و اگر پرستشي به غير خدا جايز بوده حكم به آن مي شد و چون امكان پذير نيست مرتبه دوم آن مورد تأكيد قرار گرفته است. امور ديگري كه جايز است انسان هم نسبت به خدا و هم غير خدا به جا آورد، خداوند در آيات قرآني به آنها فرمان داده و از مردمان خواسته است تا آنها را انجام دهند. از اين رو در آيه 14 سوره لقمان فرمان مي دهد: ان اشكر لي و لوالديك؛ از من و پدر و مادرتان تشكر كنيد.
برخي از مفسران باتوجه به نكره بودن احسان در آيه 23 سوره اسراء بر اين باورند كه نكره آوردن به معناي آن است كه فرزندان مي بايست در همه امور در حق آنان مراعات احسان را بكنند و چيزي را فروگذار نكنند. اين حكم قرآني اختصاصي به مؤمنان نداشته و همه انسان ها را دربرمي گيرد. قرآن به اين شيوه ديگراني را كه ايمان به قرآن و خدا ندارند تشويق مي كند كه حداقل در حق پدر و مادر خويش به حكم وظيفه انساني، احسان و احترام بگذارند.
روشهاي احسان و تكريم والدين
احسان و احترام به پدر و مادر باتوجه به سنت ها و فرهنگ ها متفاوت است ولي اصولي انساني است كه مي توان در همه جا آن را يافت و بدان پاي بند بود.
برخورد پسنديده براساس عرف هر جامعه و به كارگيري واژگان زيبا و شيوا، تواضع و فروتني در برابر آنان، مهرباني و محبت، دعاي خير كردن براي ايشان، دوري از درشت گويي و يا حتي به كار نبردن واژه اف و خسته شدم و آخ و ديگر اصوات نابهنجاري كه ايشان را ناخوش آيد از جمله روش هاي احسان و اكرام و احترام به پدر و مادر است.
فرياد زدن و درشتي كردن و اف و اخ كردن و اعتراض نمودن و دشنام و ناسزا دادن و پيشي گرفتن از ايشان در نشستن و دراز كشيدن و امور ديگر مي تواند از مصاديق بي احترامي به آنها باشد كه مي بايست از آنها پرهيز كرد.اطاعت كامل از پدر و مادر امري است كه قرآن بدان فرمان داده و تنها موردي كه استثنا شده و شخص مي تواند از دستور پدر و مادر اطاعت نكند و با حفظ احترام ايشان از آن سرپيچي كند دستور آنها به كفر خداست كه در اين مورد مي توان از حكم و فرمانشان اطاعت نكرد. اما در همأ موارد ديگر مي بايست از ايشان اطاعت كرد و فرمان برد.
در روايت اهل بيت(ع) احترام به پدر و مادر و احسان به ايشان به معناي برخورد نيكو و رسيدگي به نيازهاي آنان پيش از درخواست، و ابراز قول كريم به معناي طلب مغفرت آمده است.
تعبير جناح الذل نيز نگاه با رأفت و رحمت و دوري از نگاه هاي تيز و تند و بلند نكردن صدا و بالا نبردن دست و پيش نيفتادن از آنان معنا شده است. (كافي ج2 ص715 تا 316) بر جاي بلند و برتر نشاندن از ديگر روش هاي تكريم و احسان به پدر و مادر و احترام نهادن به آنان است كه از آيه 010 سوره يوسف مي توان آن را به دست آورد.به هر حال تكريم و احترام به پدر و مادر امري است كه بيش از هر كار ديگري بدان تأكيد شده و نمي توان از آن چشم پوشيد. ناديده گرفتن و بي احترامي به ايشان در اين دنيا موجب مي شود تا شخص گرفتار مصيبت ها و بلايا گردد و خير و بركت از زندگي او برود و در آخرت نيز خوار و ذليل شود.
احترام به پدر و مادر در منطق اسلام

 

دانلود مقاله احترام به والدين از ديدگاه قرآن

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق مالکیت دراسلام (مالكيت از منظر شهید بهشتی، شهید مطهری و علامه حکیمی) | 15618 alis

تحقیق مالکیت دراسلام (مالكيت از منظر شهید بهشتی, شهید مطهری و علامه حکیمی)

اقتصاد اسلامي نه بر پايهء آزادي بي‌حد مالكيت فردي است كه نتيجهء آن سرمايه‌داري افسار گسيخته است و نه مبتني بر مالكيت عمومي است كه نتيجه‌اش سلب كلي مالكيت و آزادي فردي است»: آيت‌الله طالقاني
شريعت اسلامي از سه بخش تشكيل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادي مسلمانان مانند خريد، فروش، قراردادها و … جزو معاملات و حدود طبقه‌بندي مي‌شوند. اخلاقيات اسلامي هميشه بر اين حوزه‌هاي مقرراتي حكمفرما بوده‌اند. از اين رو شريعت اسلامي در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگي‌مادي و خصوصي را با هم تلفيق كرده است. بنابراين مقررات اقتصادي اسلام، زيرمجموعه‌اي از قوانين اخلاقي آن است و اين مقررات در طول تاريخ اسلام به قوت خود باقي مانده است.با اين وجود اقتصاد اسلامي به عنوان رشته‌اي مرتبط با تصميمات افراد مسلمان يا تصميمات كلان جوامع اسلامي، پديده‌اي قرن بيستمي است كه ريشه‌هاي آن به انديشه هاي ابوالعلي مودودي( 19۷۹-۱۹۳۳) بنيانگذار جماعت اسلامي پاكستان، جنبشي بنيادگرا و مشابه اخوان المسلمين بازمي‌گردد.انديشه‌هاي سياسي و اقتصادي مودودي تا حدودي محافظه‌كارانه بود، وي انقلاب سوسياليستي پرولتاريايي و هدف آن براي تاسيس جامعه بي‌طبقه را رد مي‌كرد. وي تاكيد داشت كه تلاش براي تحميل برابري به افرادي كه ذاتا نابرابرند به اندازهء تحويل نابرابري ميان برابرها، ناعادلانه است در حقيقت مسلمانان را ترغيب مي‌كرد كه در چارچوب محدوديت‌هاي ايجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگي مرفهي باشند. اقتصاد سياسي وي بر به كار بستن اجتهاد براي بسط بيش‌تر انديشه‌ها و الگوهايي مبتني بود كه از قرآن و سنت نبوي، سرچشمه مي‌گرفتند.انديشه‌هاي اقتصادي اسلام معاصر، در طول دو الگوي متضاد سرمايه‌داري و سوسياليسم، ايجاد شدند. بسياري از پيروان مودودي، سوسياليسم الحادي را رد مي‌كردند و ضمن پذيرش خط مشي محافظه‌كارانه وي، با اسلامي كردن مدل‌هاي نئوكلاسيك، الگوهاي اقتصادي خاص خود را پي‌ريزي كردند. اغلب اين اقتباس‌ها، تا حدود زيادي سطحي بوده و اساسا با اسلام، سازگار نيستند.رهيافت بعدي در توسعهء اقتصاد اسلامي، در راستاي ايدهء سوسياليستي، ايجاد يك جامعه برابر بي‌طبقه بوده است. بسياري از انديشمندان مسلمان، سوسياليسم منهاي الحاد را با آرمان اسلامي ايجاد يك جامعهء عادلانه و برابر، سازگار مي‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، بايد جامعه‌اي بي‌طبقه باشد كه در آن، منبع مالكيت مشروع، صرفا كار سخت و مشروع است آنان به اين سخن ماركس استناد مي‌كردند كه مي‌گفت: «توليد مطابق با توان و مصرف مطابق نياز فرد». از اين رو، هر فرد مطابق با توان فيزيكي و ذهني خود به ايجاد رفاه در جامعه كمك كرده و به اندازهء هنجارهاي اسلامي، مصرف مي‌كند. ايرانيان بسيار طرفدار اين رهيافت بودند و در سال‌هاي اوليه جمهوري اسلامي ايران، سعي داشتند اين ايده‌ها را عملي كنند.در نبود يك الگوي اقتصادي اسلامي فراگير، در ادامه الگويي را معرفي مي‌كنيم كه در نمودار شماره يك ترسيم شده است.نمودار شماره يك، نهاد مالكيت خصوصي را در مركز سيستم اقتصاد اسلامي، جاي داده است. فهم اين نهاد براي ايجاد يك نظريهء حقيقي اقتصاد اسلامي، ضروري است.
اسلام و مالكيت
در اسلام، مالك مطلق، خداوند است زمين و منابع طبيعي آن، موهبت‌هاي الهي هستند كه وي از روي بخشندگي، اين نعمت‌ها را به انسان بخشيده است.
«آنچه در آسمان‌ها و زمين است همه متعلق به خداست»(ق

 

دانلود تحقیق مالکیت دراسلام (مالكيت از منظر شهید بهشتی، شهید مطهری و علامه حکیمی)

دریــــافت فایـــل

دریافت دانلود مقاله منجي موعود در اديان بزرگ الهي | 15666 alis

دانلود مقاله منجي موعود در اديان بزرگ الهي

فهرست مطالب
طرح و مقدمه تحقيق سؤال اصلي متن
پيش فرضيه و توضيح آن
توضيحي در مورد سيطره زماني و مكاني موضوع تحقيق
پيشينه تاريخ
تعريف واژه ها
يهود و منجي موعود موعود در تورات
نشانه هاي ظهور منجي
خلاصه
مسيحيت و منجي موعود موعود در انجيل
توضيح پيرامون علائم ظهور
منجي موعود در اسلام موعود در آيات قرآن
موعود در روايات و احاديث معصومين(ع)
علائم ظهور در اجتماع
نتيجه
نكته پاياني
مأخذ فارسي و عربي

طرح و مقدمه تحقيق
بنا بر گرايش ها و اعتقادهاي موجود ميان تمام انسان ها در اديان مختلف مي توان با وجود تفاوت ها و اختلافهاي ميان آنها به نكته اي توجه كرد كه نشان دهندة يك باور در ميان آنها است. نكته اي كه باعث شد كه دين هايي مثل اسلام. مسيح، يهود… هر كدام به گونه اي باهم پيوند داشته باشند.
اعتقاد به ظهور يك منجي و نجات دهنده و اجر اكننده عدل و عدالت در جهان، خود پيوندي ميان اين اديان مي باشد و اين موضوع باعث شد تا من از اين نكته استفاده كرده و تحقيق خود را در مورد اين موضوع بنويسم كه نه تنها باعث شناخت من نسبت به دين هاي ديگر شده بلكه مرا بر اين باور داشته كه تمام اديان با هر تفاوت و اختلاف در پايان به نكته اي خواهند رسيد كه اعتقاد و باور همه مي باشد. همين موضوع باعث مي شود كه ما مسلمانان با داشتن آخرين و كاملترين دين هيچ ديني را رد نكنيم زيرا هر ديني در زمان خود كاملترين بوده و با گذشت زمان كاملتر شد تا به اسلام كه كاملترين دين و آخرين مي باشد رسيده، چه بسا كه با آمدن موعود ما يعني حضرت مهدي (عج) دين اسلام كامل و جامع تر شود.
حال با عنايت به مقدماتي كه گذشت سئوال كلي و جامع بحث اين است كه:
( جايگاه و ضرورت بحث“ منجي موعود” در اديان مهم و مطرح بشري چيست؟)
اين سئوال با پيش فرض اعتقاد اديان بشري به ظهور منجي موعودي در آخرالزمان طرح شده است و لذا اميد مي رود در اين نوشتار كوتاه، با مروري بر ديدگاه اديان بزرگ همچون يهوديت، مسيحيت و اسلام، كاوشي در شأن موضوع داشته باشيم.
همچنين نوع موضوع انتخابي با توجه به وسعت حيطه زماني و مكاني آن و عموميت موضوع هر گونه توضيحي در رابطه با محدوديتهاي زماني و مكاني در بحث را منتفي مي سازد.
پيشينه تاريخي
از سپيده دم تاريخ مالامال از ويرانگري و قهر و خشونت بشري همواره انديشه اي اميد بخش و تحرك آفرين در قالب اعتقاد به ظهور يك “ منجي موعود” و غلبة نهائي عدل و داد بر بيداد و ستم و استقرار صلح و نيكبختي و آباداني بر گستره زمين در صدر باورهاي ديني و ملي اقوام و ملل گوناگون جلوه گر بوده و غالباً الهام بخش بسياري از جنبش هاي عدالتخواهانه مردمي عليه نظامهاي اهريمني حاكم بر جوامع بشري بوده است.
تجلي اين “ منجي موعود” را مي توان بروشني در سوشيانس زرتشتيان، كاكلي برهمنان2، بوداي پنجم بودائيان1 ، مسيح يهوديان، نارقليط عيسويان و مهدي (عج) مسلمانان اشاره كرد. از سوئي با توجه به قدمت و ريشه دار بودن اين باور در قلب و انديشه مردم، تاريخ كراراً شاهد خيزش هاي خونبار و عميقي از سوي برخي تشنگان جاه و قدرت تحت نام ن منجي موعود” با سوء استفاده از احساسات پاك و بي آلايش اقوام دين

 

دانلود دانلود مقاله منجي موعود در اديان بزرگ الهي

دریــــافت فایـــل

دریافت ميزان آگاهي دانشجويان از مسائل علمي و تربيتي قرآن | 15659 alis

ميزان آگاهي دانشجويان از مسائل علمي و تربيتي قرآن

1-1- مقدمه
“ما مفتخريم و ملت عزير سر تا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است كه پيرو مذهبي است كه مي‌خواهد حقايق قرآني كه سراسر آن از وحدت بين مسلمين بلكه بشريت دم مي‌زند، از مقبره‌ها و گورستانها نجات داده و بعنوان بزرگترين نسخه نجات دهنده بشر از جمع قيودي كه بر پاي و دست و قلب و عقل او پيچيده است و او را به سوي فنا و نيستي و بردگي و بندگي طاغوتيان مي‌كشاند نجات دهد.” (امام خميني، 1368، صفحه3).
با همه تلاشها و اقدامات مفيد و مؤثري كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون توسط مسئولين و دست‌اندكاران تعليم و تربيت در رابطه با قرآن به عمل آمده است اما افسوس كه ما هنوز اندر خم يك كوچه‌ايم. هنز قرآن در جامعه ما مظلوم و مهجور است. آنچه كه به طور قاطع مي‌توان از آن به عنوان مشكل قرآن‌آموزي در آموزش و پرورش نام برد. عدم پيشرفت و توسعه سيستم آموزش قرآن كريم به موازات ساير دروس مي‌باشد. شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه روش‌هاي آموزش قر آن در نيم قرن اخير از تحول اساسي بي‌بهره بوده است و تحول ناچيز در 20 سال بعد از انقلاب اسلامي نتوانسته پاسخگوي عطش شديد جامعه اسلامي به معارف قرآن كريم گردد. در حالي كه شايسته‌تر آن بود كه در راستاي ايجاد تحول و بازنگري در آموزش قرآن كريم، پيشرفت علوم و ابزار و تكنولوژي جديد جهت كشف اسرار و زيبايي‌هاي نهفته قرآن به كار گرفته مي‌شد. در ايجاد اين تحول، رسالت آموزش عالي از نهادها و سازمان‌هاي ديگر سنگين‌تر مي‌نمايد، زيرا:
1- يكي از گسترده‌ترين نهادهای فرهنگي جامعه است و كارآمدترين نيروي های انساني را در دسترس دارد.
2- بخش اعظم جمعيت جوان جامعه را تحت تعليم و تربيت دارد و اين جمعيت هم از لحاظ كيفي با مخاطبان ساير نهادها و سازمان‌ها قابل قياس نيست. در اين رساله با عنايت به اين رسالت سنگين آموز عالي در تعليم و تربيت نسل جوان جامعه سعي بر اين است كه تأثير آموزش كاربردي قرآن كريم در بين دختران دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند مورد بررسي و تحليل قرار گرفته، در خاتمه با ارائه پيشنهادها و راه حلهايي كه مأخوذ از نتايج تحقيق مي‌باشند، گامي در جهت رفع اين موانع و مشكلات برداشته شود.
1-2- بيان مسأله
تحقيق و بررسي در مسائل آموزش عالي و انطباق نتايج آن با هدفهاي از پيش تعيين شده مي‌تواند در نشان دادن نارساييهاي فرايند تعليم و تربيت و اقدام براي رفع مسائل و مشكلات آن راه‌گشا باشد. از ديگر سو، نوجوانان و جوانان كه خيل عظيمي از جمعيت كشور مان را تشكيل مي‌دهند در مدار آموزش عالي قرار داشته و از مفاهيم علمي واجتماعي و اخلاقي در جهت رشد و تعالي بهره مي‌برند. يكي از دروس مهمي كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود و نقش عمده‌اي در تعليم و تربيت اين آينده‌سازان جامعه ايفا مي‌نمايد، درس قرآن مي‌باشد.
در جامعه اسلامي ما، اهميت و قدر و منزلت قرآن و دستورات آن بر همگان روشن و واضح گشته و دانش‌جويان از طريق فراگيري محتوي و كاربرد عملي آن، راه سعادت را خواهند پيمود. اما به نظر مي‌رسد كه بازنگري به برنامه دروس قرآ

 

دانلود ميزان آگاهي دانشجويان از مسائل علمي و تربيتي قرآن

دریــــافت فایـــل