حمزه گنجی

دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی اجتماعی (تغییر نگرش) نوشته لوک بدار | 29086 alis

خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,ادراک اجتماعی ,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی,پاورپوینت فصل چهارم,نگرش,تغییر نگرش

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی اجتماعی (تغییر نگرش) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 48 اسلاید: 


بخشی از متن: 
 تعریف نگرش: 
نگرش عبارت است از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع. 
 به عبارت دیگر نگرش عبارت است از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به هر چیزی که می توانیم در ذهن خود مجسم کنیم،  از جمله افراد. 
 ممکن است موضوع نگرش کاملا عینی باشد مثل (گیاه خواری)  یا جنبه انتزاعی داشته باشد( مثل، آزادی)،  همچنین ممکن است موضوع نگرش واقعیت داشته باشد (مثل چند همسری)  یا خیالی باشد(مثل سریال های تلویزیونی). 
 حتی ممکن است موضوع نگرش خود ما باشیم در آن صورت از چیزی صحبت خواهد شد که عزت نفس می نامیم. 

 

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی اجتماعی (تغییر نگرش) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی اجتماعی (ادراک اجتماعی) نوشته لوک بدار | 29082 alis

پاورپوینت, فصل سوم,خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,ادراک اجتماعی ,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی,پاورپوینت ا,,,

پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی اجتماعی (ادراک اجتماعی) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 26 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 مراحل ادراک از دیگران: 
عناصر درک شده
_ شکل ظاهری رفتار موقعیت
_ فرایند اسناد
_ صفات
_ فرآیند یکپارچه کردن
_ برداشت
اسناد علت ها به رفتار: اسناد،فقط بر اساس یک رفتار: گاهی واقعیت مشت نمونه خروار است. 
 آیا تنها بر اساس یک رفتار می توان نتیجه گیری هایی به عمل آوریم؟  پاسخ این سوال مثبت است.  اغلب این رفتار با یک یا چند صفت شخصیتی ارتباط برقرار می کنیم.  به عبارت دیگر به استنباط های ارتباطی دست می زنیم. 
 شیوه پردازش اطلاعات مربوط به دیگران،  در اکثر مواقع به زمانی که در اختیار داریم وابسته است.  هر اندازه بیشتر وقت داشته باشیم به همان اندازه بیشتر به منابع شناختی خود مراجعه خواهیم کرد و در نتیجه اطلاعات را عمیق‌تر مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی اجتماعی (ادراک اجتماعی) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی اجتماعی (خود) نوشته لوک بدار | 29081 alis

پاورپوینت, فصل دوم,خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,خود,خودپنداره,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی اجتماعی (خود) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 31 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 خود به چه معناست؟ 
در روانشناسی خود عبارت است از مجموعه ویژگی های فردی که موجب تفاوت فرد از دیگران یا شباهت به دیگران می شود. 
 خود سه بعد دارد.  
من کیستم 
چگونه خودم را ارزیابی می کنم 
و چگونه عمل می کنم. 

خودپنداره 
خودپنداره به این صورت تعریف می شود:  مجموعه باورهایی که شخص درباره خود دارد. عزت نفس عبارت است از ارزیابی و شخص از ویژگیهای خاص خود. 
 همچنین نقش های متفاوتی که به خود نسبت می‌دهم، همان هایی است که به دیگران عرضه می کند: چیزی که معرفی خود یا ارائه خود نامیده می شود. 

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی اجتماعی (خود) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل یکم کتاب روانشناسی اجتماعی (مقدمه: روانشناسی اجتماعی چیست) نوشته لوک بدار | 29080 alis

پاورپوینت, فصل یکم,خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,روانشناسی اجتماعی,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

پاورپوینت فصل یکم کتاب روانشناسی اجتماعی (مقدمه: روانشناسی اجتماعی چیست) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 27 اسلاید: 

بخشی از متن: 
روانشناسی اجتماعی چیست:  
گوردون آلپورت روانشناسی اجتماعی را چنین تعریف کرده است:  علم درک و تبیین چگونگی نفوذ پذیری افکار، احساسات و رفتارهای افراد از حضور واقعی، خیالی  یا ضمنی دیگران. 
 موضوع مطالعه روانشناسی اجتماعی،  اثر اجتماعی یا نفوذ اجتماعی است
 تفاوت روانشناسی اجتماعی و رشته‌های علمی مشابه؟ 
گفتیم که روانشناسی اجتماعی،  رفتارهای اجتماعی را مطالعه می‌کند.  اما همه رفتار ها،  اجتماعی نیست.  روانشناسی اجتماعی نوعی تخصص در روانشناسی است و می‌دانیم که روانشناسی،  رفتارهای اجتماعی را نیز مطالعه می‌کند. 
 روانشناسی عمومی،  که باز هم نوعی تخصص در روانشناسی است،  به مطالعه رفتار هایی می پردازد که با نفوذ اجتماعی ارتباط ندارند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل یکم کتاب روانشناسی اجتماعی (مقدمه: روانشناسی اجتماعی چیست) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی اجتماعی (نفوذ اجتماعی) نوشته لوک بدار | 29099 alis

خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی,نفوذ,نفوذ اجتماعی,همگرایی

پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی اجتماعی (نفود اجتماعی) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید:

بخشی از متن:
نفوذ اجتماعی چیست؟
نفوذ اجتماعی عبارت است از تغییر شکل رفتار یا باورهای فرد بر اثر فشار واقعی یا خیالی ارادی یا غیر ارادی از طرف یک شخص یا گروهی از اشخاص و اعمال می‌شود با این تعریف نفوذ اجتماعی از یکدستی رفتار متمایز می‌شود منظور از یکدستی رفتاری این است که افراد مستقل از یکدیگر در مقابل یک محرک معین واکنش یکسانی نشان می‌دهند.

 

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی اجتماعی (نفوذ اجتماعی) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی اجتماعی (تصورات قالبی پیش داوری ها و تبعیض) نوشته لوک بدار | 29096 alis

خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی,تصورات قالبی, پیش داوری ها ,تبعیض,پاورپوینت ف,,,

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی اجتماعی (تصورات قالبی پیش داوری ها و تبعیض) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید:

بخشی از متن:

تصورات قالبی ترک ها سخت کوشند، اصفهانی ها مقتصدند، جنوبی ها با محبت اند، مشهدی ها…. . 
برداشتی که از اعضای سایر گروه ها و غم ها داریم از باورهای ما درباره آنها شکل می‌گیرد وقتی همه این باورها را قبول داریم و آنها را در مورد ویژگی های شخصی مخصوصاً صفات شخصیتی و رفتارهای یک گروه از افراد به کار می‌بریم از تصورات قالبی صحبت می‌شود. 
اولین اندازه‌گیری تصورات قالبی را کاتز و بریلی ۱۹۳۳ انجام‌دادن پاسخ‌دهندگان می بایستی صفات مشخصه برخی اقوام را مشخص کنند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی اجتماعی (تصورات قالبی پیش داوری ها و تبعیض) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی اجتماعی (رفتار در گروهها) نوشته لوک بدار | 29104 alis

خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,ادراک اجتماعی ,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی,فصل دهم,رفتار در گروهها,عملکرد گروه ها

پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی اجتماعی (رفتار در گروهها) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 28 اسلاید: 

بخشی از متن: 

مقدمه 
زندگی گروهی و کارگروهی در سرگرمی ها و چه در انجام دادن کارهای روزمره در موجودیت ما جایگاهی بسیار مهم دارد همه در درون گروهی متولد می شویم که خانواده می نامیم به تدریج که زمان رفتن به مهد کودک و آمادگی فرا می رسد به گروه هایی وارد می شویم که از همسالان و به شکل اختیاری تشکیل می‌شوند و حتی تقریباً کل زندگی خود را به این ترتیب اداره می‌کنیم که در سازمانهای دولتی و غیر دولتی و حتی در مشاغل آزاد به صورت گروهی کار می کنیم.

بنابراین گروه عامل بسیار مهم اجتماعی شدن است یادآوری می کنیم که به نظر اکثر روانشناسان اجتماعی خود پیش از هر چیز انعکاس تصویری است که دیگران به ما برمی گرداند.

 

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی اجتماعی (رفتار در گروهها) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی اجتماعی (رفتار موافق اجتماعی) نوشته لوک بدار | 29103 alis

خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,ادراک اجتماعی ,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی,فصل نهم,رفتار موافق اجتماعی

پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی اجتماعی (رفتار موافق اجتماعی) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 32 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 رفتارهای موافق اجتماعی رفتارهای نوع دوستانه؟ 
 رفتارهای نا دوستانه اعمالی است که به طور اختیاری با هدف کمک رسانی و بدون انتظار پاداش انجام می‌گیرد. 
 نامه های گروهی کسانی را که در نقاط دور افتاده کشور مدرسه می سازند و آنها را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهند به عنوان افراد خیر دوست یا نیکوکار معرفی می کنند. 
 روانشناسان اجتماعی معتقدند که نوع دوستی را با اخلاقیات میتوان تبیین کرد نه با علم. 

 

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی اجتماعی (رفتار موافق اجتماعی) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی اجتماعی (پرخاش) نوشته لوک بدار | 29102 alis

خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,ادراک اجتماعی ,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی,فصل هشتم, پرخاش,پرخاشگری,خشم

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی اجتماعی (پرخاش) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 33 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 پرخاش چیست:  
اکثر پژوهشگران پرخاش را چنین تعریف می کنند رفتار فیزیکی یا کلامی که به منظور آزار رساندن به دیگران انجام می‌گیرد این تعریف را با تمیز قائل شدن بین پرخاش و پرخاشگری خشم و خشونت می پذیریم و انواع مختلف پرخاش را شرح می دهیم. 

 

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی اجتماعی (پرخاش) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی اجتماعی (رابطه متقابل اشخاص) نوشته لوک بدار | 29101 alis

خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,ادراک اجتماعی ,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی,فصل هفتم,رابطه متقابل اشخاص

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی اجتماعی (رابطه متقابل اشخاص) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 29 اسلاید: 
بخشی از متن: 
 پیوند جویی: چرا با دیگران ارتباط برقرار می کنیم؟  
1 _ ارضای نیاز به وابستگی، امنیت و راحتی 
۲_  نیاز به یکپارچگی اجتماعی را تضمین می‌کند یعنی اشخاصی که با آنها رابطه برقرار می‌کنیم با پذیرفتن علایق و نگرش های ما نشان می دهند که در بین آنها جای داریم. 
۳_ به ما اطمینان می‌دهد که کسی هستیم و احساس لیاقت و ارزشمندی را به وجود می آورد. 
۴_ زمانی که به کمک و حمایت نیاز داریم دیگران نیز اهمیت و ارزش پیدا می کند. 
۵ _ ما را هدایت می‌کند در چارچوب خاصی قرار می دهد و توصیه هایی ارائه می دهد. 
۶_ بالاخره وقتی موقعیت پیدا میکنیم که به دیگران برسیم آنها این احساس را در ما به وجود می آورند که مهم و لازم هستیم. 

 

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی اجتماعی (رابطه متقابل اشخاص) نوشته لوک بدار

دریــــافت فایـــل