خسرو باقری

دریافت پاورپوینت فصل اول 1 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (توصیف انسان در قرآن) | 29621 alis

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,توصیف انسان در قرآن

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (توصیف انسان در قرآن) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 
در هر نظام تربیتی، توصیف انسان به منزله سنگ بنای آن نظام است زیرا همه اجزای یک نظام تربیتی اعم از مفاهیم، اهداف، اصول، روشها و مراحل تربیت ناظر به وضع انسان است. جهت دستیابی به توصیف انسان در قرآن، ابتدا با نگاهی تحلیلی مفاهیم بنیادی مربوط به انسان را از نظر میگذرانیم و بعد با نگاهی ترکیبی سعی در ترسیم سیمای کلی انسان داریم.

الف- نگاه تحلیلی:
اسلام در تعریف انسان واژه ها و مفاهیم معینی را بکار برده است، از جمله: روح، نفس، فطرت، عقل، قلب، اراده و اختیار، هویت جمعی و محدودیت های آدمی.

 

دانلود پاورپوینت فصل اول 1 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (توصیف انسان در قرآن)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مراحل تربیت) | 31236 alis

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,توصیف انسان در قرآن,مراحل تربیت,فصل پنجم 5

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مراحل تربیت) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 

 مراحل تربیت انسان، به اصل تطور وسع آدمی باز می گردد.
 مراحل تربیت بسیار مهم اند چرا که اهداف، اصول و روش های تربیتی، همه در ارتباط با مراحل تربیت موضوعیت پیدا می کنند، و باید مشخص شود در هر مرحله، مطابق با کدام اصل و روش تربیتی می توان عمل کرد.
 با توجه به معنا و مفهومی که از تربیت مدنظر است، مراحل تربیت و مرحله پایانی تربیت مشخص می شود.
 پس تربیت به معنای ربوبی شدن و ربوبی ساختن آدمی، پا به پای تحولات و تطورات وسع انسان، وارد مرحله ای تازه می شود و همچنان ادامه دارد.
 در نتیجه نمی توان روایات مربوط به سه هفت سال نخست زندگی  یعنی طفولیت، تبعیت و وزارت را طرحی کامل برای مراحل تربیت دانست.

 

دانلود پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مراحل تربیت)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مبانی، اصول و روش | 31235 alis

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,,مبانی, اصول و روش های تربیتی,فصل چهارم

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مبانی، اصول و روش های تربیتی) در قالب pptx و در حجم 109 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 

اصل  
واژه (اصل) در همه شاخه های دانش بشری بکار می رود و در همه موارد في الجمله معنای پایه و اساس را مبادرت می کند ولی (اصل) در هر دانشی، معنایی متناسب با آن قلمرو را خواهد داشت.
 برای مثال فلاسفه پیش از سقراط (اصل)را به عنوان واقعیت بنیادین هستی و موجودات در نظر می گرفتند که به طور مثال یا آب یا آتش یا هوا و .. آن واقعیت بنیادین را شکل می داد.
 نزد فلاسفه مسلمان اصل به معنای اصیل بودن ماهیت یا وجود است.
 در علوم تجربی که به دنبال دست یافتن به واقعیت های بنیادین هستی نیستند اصل به معنای مجموعه یافته هایی است که علوم به منزله قانونمندی های شناخته شده در مورد موجودات در نظر گرفته اند.
 ولی مراد از اصول موضوعه یک علم خاص مثل فیزیک یا روانشناسی، مجموعه قضایایی است که پیش از تکوین و برای تکوین خود آن علم لازم بوده و از علوم دیگر به عاریت گرفته می شود.
 اصل در علوم تجربی و علوم نظری به شکل قضیه ای حاوی است بیان می شود ولی در علوم کاربردی مثل علوم تربیتی به معنای قاعده کلی است که می توان آنرا به منظور دستورالعمل کلی در نظر گرفت و راهنمای عمل قرار داد که تدابیر تعلیمی و تربیتی را هدایت می کنند.
 در علوم کاربردی اصل به صورت قضیه اب بیان می شود که حاوی (باید) است.

 

دانلود پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مبانی، اصول و روش

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (اهداف تربیتی) | 31234 alis

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی, اهداف تربیتی

پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (اهداف تربیتی) در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 

 اهداف تربیتی
 مهم ترین واژه هایی که نشان دهنده اهداف تربیت انسان در قرآن است عبارتند از
 رشد، طهارت، حیات طیبه، هدایت، عبادت، تقوی و ….
 این واژه ها در عرض یکدیگر قرار ندارند و هر یک فراخنای ویژه ای دارد، لذا دو نوع رابطه طولی و رابطه عرضی بین آنها می توان فرض کرد.
 ارتباط عرضی
 اهدافی هستند که می توانند در کنار هم قرار گیرند. به دلیل اینکه این اهداف ناظر به شئونات مختلف انسان هستند و می توان شئون مختلف انسان را متمایز از هم مشخص نمود، مثل شأن اجتماعی و شأن فكرت انسان
از این رو این اهداف نسبت به هم از نوعی استقلال برخوردارند.

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (اهداف تربیتی)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مفهوم شناسی در باب | 31233 alis

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت فصل دوم 2 ,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,مفهوم شناسی در باب تربیت

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مفهوم شناسی در باب تربیت) در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 
 تربیت اسلامی 

 عنوانی است برای نشان دادن طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان، ولی واژه تربیت در رساندن این مفهوم کامل نیست.
 تربیت از ریشه (رو) و باب تفعيل است.
 از این ریشه معنای زیادت و فزونی اخذ شده است.
 لذا واژه تربیت با توجه به ریشه آن به معنای فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش می باشد، از این رو به معنای تغذیه کودک به کار می رود.
در این رابطه، تربیت به معنای تهذیب نیز به معنای زدودن خصوصیات ناپسند اخلاقی، به گونه ای که تهذیب مایه فزونی مقام و منزلت معنوی باشد تهذيب = تربیت بکار رفته است.
 در قرآن واژه تربیت در مورد انسان زمانی بکار رفته که رشد و نمو مراد باشد. لذا ساختن و پرداختن انسان در مفهوم تربیت نمی گنجد و واژه تربیت در قرآن به معنای بزرگ کردن و رشد و نمو جسمی است.
 اما ریشه «رب ب» و استعمال مشتقات آن در ارتباط با انسان، آیات بسیاری را شامل می شود و مراد از تربیت اسلامی نیز تربیت با ریشه )رب ب( است.

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مفهوم شناسی در باب

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش اول (امکان، معنا، سازواری در اخلاق و | 31263 alis

پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,فصل اول

پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش اول (امکان، معنا، سازواری در اخلاق و تربیت اسلامی) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: 

بخشی از متن:
امکان اخلاق و تربیت اسلامی 
 ما در صورتی امکان آن را خواهیم داشت که از اخلاق و تربیت اسلامی سخن به میان بیاوریم که یا در متون اسلامی راه و رسمی صریح درباره این مفاهیم وجود داشته باشد و یا آنکه فرض بر آن است که در متون اسلامی، به نحو صریج و اصیل، راه و رسمی در اخلاق و تربیت داده نشده است و به مقتضای آنچه که در متون اسلامی آمده، رسمی )خاص( در این قلمروها سامان بیابد. که البته نهایتا می تواند ترکیبی از این هر دو روش نیز باشد.
 در حالت الف مراد آن است که راه و رسمی مشتمل بر اهداف، اصول و مبانی، شیوه ها و مراحل فعالیت اخلاقی و تربیتی در متون اسلامی موجود باشد.
 در حالت ب مراد بر آن است که در متون اسلامی به نحو صریح و اصیل، راه و رمسی در اخلاق و تربیت به دست داده نشده اما مقتضی است و با اندیشه های موجود در منابع اسلامی متناسب است که به چنین رسمی پرداخته شود.

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش اول (امکان، معنا، سازواری در اخلاق و

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تربیت فنی حرفه ای در منظر اسلام | 31271 alis

پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,تربیت فنی حرفه ای در منظر اسلام

پاورپوینت فصل دوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تربیت فنی حرفه ای در منظر اسلام) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 11 اسلاید: 

بخشی از متن:
 ۱ – در بررسی اصطلاح  تربیت حرفه ای 
 سوالی که پیش می آید این است که
 از کدام منظر؟
 از منظر (تربیت)
یا از منظر (حرفهای)
 پاسخ آن حاصل چالشی است که از میان دو دیدگاه برخاسته است

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تربیت فنی حرفه ای در منظر اسلام

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تبیین و بررسی رابطه فلسفه | 31270 alis

پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,تبیین و بررسی رابطه فلسفه فناوری, آموزش فناو,,,

پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تبیین و بررسی رابطه فلسفه فناوری با آموزش فناوری) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 12 اسلاید: 

بخشی از متن:
تبیین و بررسی رابطه فلسفه فناوری با آموزش فناوری 
 همچنان که جایگاه فناوری در عرصه زندگی امروز پررنگ تر می شود، پرداختن به آموزش فناوری در تعلیم و تربیت امروز نیز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
 همچنین سخن گفتن از آموزش فناوری به عنوان جزئی از تعلیم و تربیت بدون نگریستن به آن در چارچوب فلسفه تعلیم و تربیت، ممکن و مطلوب نیست.
 با دانستن مفهوم فلسفه فناوری خواهیم توانست از نگاه های سطحی نگری که آموزش فناوری را در آموختن مهارت های معین به دانش آموزان خلاصه می کنند، بر حذر باشیم.

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تبیین و بررسی رابطه فلسفه

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تربیت اجتماعی در منظر اسلام) | 31269 alis

پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,تربیت اجتماعی در منظر اسلام

پاورپوینت فصل چهارم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تربیت اجتماعی در منظر اسلام) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید: 

بخشی از متن:
 الف – مفهوم اجتماعی بودن آدمی  
1.از نگاه اسلام اجتماعی بودن آدمی چگونه نیست؟ (نگاه سلبی)
۲-اجتماعی بودن آدمی چگونه است؟ (نگاه ایجابی)
1.از نگاه اسلام اجتماعی بودن آدمی چگونه نیست؟ (نگاه سلبی)
 برای پاسخگویی به این سوال مفهوم اجتماعی بودن از نگاه اسلام را با دو انگاره رقیب آن یعنی فردگرا و جمع گرا مقایسه می کنیم.
 تمثيل اساسی انگاره فردگرا در خصوص اجتماع، قرارداده است که آن را نمی توان بیان مناسبی از اندیشه اسلامی در باب اجتماعی بودن آدمی دانست.
 به عبارتی قرارداد را نمی توان بنیاد نهایی روابط اجتماعی دانست. بلکه در اندیشه اسلامی از مفهوم برادری (اخوت) استفاده شده است.
 تمثيل اساسی انگاره جمع گرا، ارگانیسم است که آن نیز نمی تواند در اندیشه اسلامی جایی داشته باشد.

 

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تربیت اجتماعی در منظر اسلام)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تأملی بر نگرش مهندسی | 31268 alis

پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,تأملی بر نگرش مهندسی به اصلاحات اجتماعی

پاورپوینت فصل سوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تأملی بر نگرش مهندسی به اصلاحات اجتماعی) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید: 

بخشی از متن:
تأملی بر نگرش (مهندسی)به اصلاحات اجتماعی 
در عرصه امور اجتماعی، مفهوم )مهندسی( هم چون )اصلاحات( از جمله مفاهیم دنباله دار است که توده عظیمی از مفاهیم را به دنبال خود می کشاند و اینها همان مفروضات پنهان در این مفاهیم است.
 برخی از مفروضات پنهان در مفهوم ) مهندسی( عبارتند از
 ۱- درک موقعیت آدمی نه چون یک وضعیت بلکه چون مجموعه ای از مسائل مانند فقر، اضطراب، بیکاری و …
 ۲- اعتقاد به اینکه برای هر مسأله ای راه حلی وجود دارد
 ۳- اعتقاد به اینکه راه حل های فنی یگانه ای می توان برای این مسائل یافت.

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تأملی بر نگرش مهندسی

دریــــافت فایـــل