خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری

دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات مهارت های حرکتی – اختلال رشد هماهنگی) پیام نور | 30988 alis

پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,,اختلالات مهارت های حرکتی ,اخ,,,

پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات مهارت های حرکتی – اختلال رشد هماهنگی) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 11 اسلاید: 

بخشی از متن: 
رشد حرکتی: 
رشد طبیعی به تعامل عملکرد فرد در زمینه های شناختی، هوشی و فیزیکی – حرکتی بستگی دارد. 
براساس نظر پیاژه، کودکان در دوران شیرخوارگی و کودکی اول، در مرحله حسی – حرکتی به سر می برند. 
مشخصه اولین سال زندگی کودک، رشد جسمانی سریع اوست. 
کودکان سالم و دارای تغذیه مناسب در سال اول، ۵۰٪ به قد آنها و ۲۰۰٪ به وزن آنها اضافه می شود. 
میزان رشد در ۶ ماه اول زندگی، سریع تر بقیه سال های زندگی است. 

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات مهارت های حرکتی – اختلال رشد هماهنگی) پیام نور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (سنجش و ارزیابی اختلال های روانی کودکان) پیام نور | 30987 alis

پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,,فصل دوم

پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (سنجش و ارزیابی اختلال های روانی کودکان) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 15 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 اهمیت سنجش در یک مداخله درمانی:  
فرآیند سنجش دقیق و ارزیابی و روان درمانگری و نیز تغییرات صورت گرفته در یک رفتار، از اجزای اساسی و مهم در یک مداخله درمانی است. 
دو فرآیند مهم که اساس قضاوت روانشناختی است عبارتست از:
 الف) سنجش که هدف آن، جداسازی، عملیاتی کردن و اندازه گیری الگوهای رفتاری، شناختی و عاطفی مشکل آفرین است 
ب) طبقه بندی که هدف آن، دسته بندی افراد براساس الگوهای رفتاری، شناختی و عاطفی آنان است. 

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (سنجش و ارزیابی اختلال های روانی کودکان) پیام نور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب روانشناسی مرضی کودک (تاریخچه و الگوهای روانشناسی مرضی کودک) پیام نور | 30986 alis

پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,تاریخچه و الگوهای روانشناسی مرض,,,

پاورپوینت فصل اول کتاب روانشناسی مرضی کودک (تاریخچه و الگوهای روانشناسی مرضی کودک) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 21 اسلاید: 

بخشی از متن: 
تاریخچه 
 در یونان باستان، توانایی های فیزیکی و ذهنی، اعتبار بسیار بالایی داشت. 
در سال ۱۵۴۵ توماس فير، اولین کتاب خود را در زمینه مشکلات روانپزشکی کودکان نوشته و مواردی همچون وحشت شبانه در کودکان، نکوهش کودک کشی، پذیرش کودکان بی سرپرست در کلیساها و یتیم خانه ها در آن مطرح شد. 
در سال ۱۸۰۰، بنیامین راش پیرامون بیماری و درمان های اخلاقی در ارتباط با کودکان مطالعاتی انجام داده که منجر به چاپ کتاب گردید. 
تلاش وی سبب تاسیس ۳۰ بیمارستان روانی در اروپا گردید. 
استنلی هال، رشد عاطفی و جسمی کودکان را مورد مطالعه قرار داده و پرسشنامه هایی را در اختیار معلمان و والدین قرار میداد. 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب روانشناسی مرضی کودک (تاریخچه و الگوهای روانشناسی مرضی کودک) پیام نور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات تغذیه) پیام نور نوشته حمید کمرزرین | 31017 alis

پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,,اختلال تغذیه

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات تغذیه) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 51 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 طبقه بندی اختلالات تغذیه و خوردن: 
 اختلالات خوردن شامل اختلال های بی اشتهایی روانی، پرخوری و اختلال خوردن نامعین جزء اختلالات روانی هستند. 
اختلالات تغذیه و خوردن در دوره شیرخوارگی و اوایل کودکی شامل اختلالات هرزه خواری، نشخوارگی و اختلال تغذیه در شیرخواری و اوایل کودکی می شود. 
بی اشتهایی روانی، دو نوع محدود کننده و پرخوری با ولع تخلیه ای را در بر دارد. 
اختلال پرخوری نیز شامل دو نوع تخلیه ای و غیر تخلیه ای است. 
اختلال تغذیه و خوردن دوره شیرخوارگی یا اوایل کودکی :
 اختلالات تغذیه ای در دوره شیرخواری یا اوایل کودکی، اهمیت نوع تعامل بین شیر خوار و مراقب را نشان میدهد. 
مشخصه اختلال تغذیه، انواعی از حالات شامل امتناع از غذا، اجتناب از غذا، تلاش های فعال برای رد فرآیند تغذیه یا تاخیر در غذا خوردن مستقل است. 
نارسایی رشد به وزن گیری ناکافی اطلاق شده که توسط نمودارهای رشد استاندارد مشخص می شود. 
میزان بهبود خود بخودی ۳ اختلال تغذیه ای و خوردن هرزه خواری، نشخوار و اختلال تغذیه ای دوره شیرخواری یا اوایل کودکی، بالا است. 

 

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات تغذیه) پیام نور نوشته حمید کمرزرین

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات ارتباطی) پیام نور نوشته حمید کمرزرین | 31016 alis

پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,,اختلال ارتباطی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات ارتباطی) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 31 اسلاید: 

بخشی از متن:  
 اختلال های ارتباطی در کودکان: 
زبان شفاهی، یکی از پیچیده ترین فرآیندهایی است که انسان در طول حیات خود، آن را تجربه کرده و می آموزد. 
زبان شفاهی، وسیله ای برای بیان افکار، احساسات و برقراری ارتباط بوده و مهمترین نقش را در کیفیت اجتماعی شدن و ارتباط میان افراد بشر ایفا می کند. 
ارتباط، یک فاکتور رشدی در یادگیری کودکان محسوب می شود. 
ارتباط کودک با افراد، محیط و با اشیای پیرامون، زمینه ای اساسی برای تقویت توجه و تمرکز و یادگیری کودک است. 
بر طبق DSM، دو اختلال ارتباط بیانی و اختلال مختلط ارتباط بیانی – دریافتی، جزء اختلالات زبان هستند. 
بر طبق DSM، دو اختلال نظام صوتی (واج شناسی) و لکنت زبان، جزء اختلالات تکلم محسوب می شوند. 
طبق تعریف انجمن گفت و شنود آمریکا، اختلال ارتباطی عبارتست از ناتوانی اشخاص در فهمیدن یا بکار بردن مناسب روش های گفتاری و زبانی جامعه. 
اختلالات گفتاری از سنین کودکی آغاز می شود. 

 

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات ارتباطی) پیام نور نوشته حمید کمرزرین

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات کمبود توجه و رفتار مخرب) پیام نور | 31023 alis

پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,,اختلال ارتباطی

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات کمبود توجه و رفتار مخرب) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 37 اسلاید: 

بخشی از متن:  
ختلالات کم توجهی  
الف) اختلال کم توجهی /بیش فعالی :
 یکی از رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روانشناختی کودکان بوده که در سال ۱۹۸۰ توسط انجمن روانپزشکی آمریکا شناسایی و تعریف شد. 
نوع اول این اختلال، کمبود توجه بوده که کمبود توجه یا انحراف توجه بر نشانه های بیش فعلی یا پر جنبشی غلبه دارد. 
نوع دوم این اختلال، بیش فعالی بوده که جنب و جوش بر کمبود توجه غلبه دارد. 
نوع سوم این اختلال، مرکب یا مختلط بوده که نشانه های کمبود توجه و پرجنبشی و یا بیش فعالی در کنار تکانشگری دیده می شود. 
١. تعریف و همه گیر شناسی :
 این اختلال مربوط به محدودیت در کنترل رفتار بوده که از نظر رشدی، سطوح نامناسبی از بی توجهی، تکانش گری و بیش فعالی را قبل از ۷ سالگی شامل می شود.
 این اختلال در ۳ شکل اساسی بی توجهی، تکانش گری و بیش فعالی در تمام موقعیت ها دیده می شود. 
۲. شیوع: 
بطور کلی میزان بروز ADHD در پسران بیش از دختران با نسبتی بین ۲ بر ۱ تا ۹ بر ۱ است.

 

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات کمبود توجه و رفتار مخرب) پیام نور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات فراگیر مربوط به رشد) پیام نور نوشته حمید | 31022 alis

پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,,اختلال ارتباطی

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات فراگیر مربوط به رشد) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 31 اسلاید: 

بخشی از متن:  
 اختلال فراگیر مربوط به رشد (PDD): 
اختلال فراگیر رشد در حال حاضر برای اشاره به اختلالات شدید روانشناختی در دوران کودکی بکار می رود. 
مشخصات اختلالات فراگیر رشد عبارتند از اختلال در تعاملات اجتماعی ۲ طرفه، رشد نابهنجار زبان و محدودیت ذخایر رفتاری. 
اختلالات فراگیر مربوط به رشد، شامل آشفتگی شدید در تحول شناختی، اجتماعی، رفتاری و هیجانی کودک بوده که در فرآیند رشد، اختلالات فراگیری ایجاد می کند. 
بطور کلی شیوع اختلالات PDD در پسران بیش از دختران و به نسبت تقریبی ۴ به ۱ است.
 الف) اختلال در خودماندگی کودک (اتیسم):
در خودماندگی بر خصوصیات اصلی انسان اثر می گذارد.
 1. تاریخچه در خودماندگی :
هنری موزلی اولین روانپزشکی است که در سال ۱۸۶۷ بطور جدی به خردسالانی که مبتلا به اختلال شدید روانی همراه با انحراف، تاخیر و دگرگونی بارز در فرآیندهای رشد بودند، توجه نمود. 
هانس آسپرگر در سال ۱۹۳۸ از واژگان فنی بلولر، کلمه اتیسم را برای این اختلال بکار برد. 
لئو کانر، کودکانی را که الگوی مشخصی از نشانه های مشخص را ، از خود نشان می دادند، متمایز کرده و این آسیب را اتیسم اولیه کودکی نام نهاد. 
کودکان فوق دارای تنهایی مفرط و در خودماندگی بوده، به آغوش کسی نمی رفتند، بشکل یکنواخت و قالبی اشیا را دستکاری می کردند، تکلم دستی نداشته و از خود پژواک گویی تاخیری نشان داده و پافشاری اضطراب آلودی از خود در مورد یکنواختی محیط نشان می دادند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات فراگیر مربوط به رشد) پیام نور نوشته حمید

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات دفع) پیام نور نوشته حمید کمرزرین | 31021 alis

پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,,اختلال ارتباطی

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات دفع) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 15 اسلاید: 

بخشی از متن:  
اختلالات دفع: 
به اختلالاتی گفته می شود که در یک دسته بزرگتری به نام اختلالات عادتی و خوردن قرار گرفته و شامل اختلالات ارتباطی (لکنت زبان)، تیک های حرکتی، اختلالات خوردن و اختلالات مدفوع شده که ویژگی مشترک همه آنها، دخالت داشتن عوامل جسمانی است. 
 رشد تسلط بر عملکرد مثانه و روده بدلیل ایجاد مسیرهای خاص در کورتکس مغز، چندین ماه طول می کشد. 
بین ۱ تا ۳ سالگی، کودک کم کم بر عضلات روده و سپس مثانه خود کنترل ارادی پیدا می کند. 
معمولا توالی طبیعی رشد کنترل بر کارکردهای روده و مثانه به این ترتیب از کنترل شبانه مدفوع، کنترل روزانه مدفوع، کنترل روزانه مثانه و کنترل شبانه مثانه بوقوع می پیوندد. 
در ICD۱۰، بی اختیاری ادرار و مدفوع در طبقه سایر اختلالات هیجانی و رفتاری که معمولا در کودکی یا نوجوانی آغاز شده، قرار داده می شوند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات دفع) پیام نور نوشته حمید کمرزرین

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (نارسایی های یادگیری) پیام نور نوشته حمید کمرزرین | 31020 alis

پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,,اختلال ارتباطی

پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (نارسایی های یادگیری) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 40 اسلاید: 

بخشی از متن:  
 نارسایی های یادگیری:
 ناتوانی یادگیری در معنای گسترده عبارتست از وضعیت و شرایطی که می تواند سرتاسر زندگی فرد را در بر گیرد. 
این مسئله معمولا خود را از هنگام تولد نشان می دهد و ناتوانی در حفظ توجه، صحبت کردن، خواندن و دنبال کردن رخدادهای پیرامونی، نشانه های احتمالی این نارسایی است. 
اکثر نارسایی های یادگیری، نسبتا پایدار بوده اما در شرایط مطلوب و با تشویق می توان مهارت ها را آموزش داد. 
درجه ای که شخص از مشکلات یاد شده رنج می برد به زمینه و شرایط خانوادگی و به همین شکل به ماهیت و درجه ناتوانی عارض شده بستگی دارد. 
نارسایی های یادگیری را می توان به ۳ دسته کلی تقسیم کرد:
 الف) نارسایی های ویژه مانند نارساخوانی و نارسایی های ارتباطی
ب) نارسایی های ذهنی که شامل طبقه چهارم DSM برای انواع نارسایی ذهنی است 
ج) اختلالات نافذ رشدی شامل اختلال در خودماندگی 
اصطلاح نارسایی های یادگیری اولین بار در سال ۱۹۶۲ توسط ساموئل کرک ابداع شد. 
نارسایی ویژه یادگیری که در سال ۱۹۶۸ توسط کمیته مشاوره ملی کودکان معلول آمریکا ارائه شد عبارتست از اختلالی در یک یا چند فرآیند روانی پایه که به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط شده و به شکل عدم توانایی کامل در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا محاسبات ریاضی آشکار می شود. 

 

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (نارسایی های یادگیری) پیام نور نوشته حمید کمرزرین

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات مهارت های حرکتی – اختلال رشد هماهنگی) پیام نور

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات مهارت های حرکتی – اختلال رشد هماهنگی) پیام نور دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب روانشناسی مرضی کودک ,پیام نور,حمید کمرزرین, انسیه بابایی, مهناز علی اکبری , محمد اورکی,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک مهناز علی اکبری,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,خلاصه کتاب روانشناسی مرضی کودک,,اختلالات مهارت های حرکتی ,اخ,,,

پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات مهارت های حرکتی – اختلال رشد هماهنگی) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 11 اسلاید: 

بخشی از متن: 
رشد حرکتی: 
رشد طبیعی به تعامل عملکرد فرد در زمینه های شناختی، هوشی و فیزیکی – حرکتی بستگی دارد. 
براساس نظر پیاژه، کودکان در دوران شیرخوارگی و کودکی اول، در مرحله حسی – حرکتی به سر می برند. 
مشخصه اولین سال زندگی کودک، رشد جسمانی سریع اوست. 
کودکان سالم و دارای تغذیه مناسب در سال اول، ۵۰٪ به قد آنها و ۲۰۰٪ به وزن آنها اضافه می شود. 
میزان رشد در ۶ ماه اول زندگی، سریع تر بقیه سال های زندگی است. 

دانلود مستقیم فایل