علی مصطفایی

دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی (حافظه و فراموشی) | 29241 alis

آموزش و تجه دانش آموزان, حافظه کوتاه مدت, تقطیع, نظام رمزگردانی,پاورپوینت فصل هشتم,روانشناسی تربیتی ,حافظه و فراموشی,علی مصطفایی, حسین زارع و اکبر رضایی,خلاصه روانشناسی تربیتی,پاورپوینت روانشناسی تربیتی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی (حافظه و فراموشی) نوشته علی مصطفایی، حسین زارع و اکبر رضایی در قالب pptx و در حجم 13 اسلاید:


بخشی از متن:
بر مبنای مدل خبرپردازی یادگیری، فرایند پروراندن خبرها یا اطلاعات شبیه به فرایندهای خبرپردازی در کامپیوترهای سریع مدرن است.
محرکهای محیطی مانند نور، صدا، حرارت، بو و جز اینها به طور  دائم بر گیرندههای حسی ما اثر میگذراند. اجزای نظام حسی مربوط به دیدن، شنیدن، چشیدن، بوییدن و لمس کردن هستند.
تحقیقات انجامشده نشان دادند که ثبت حسی بینایی اطلاعات را حداکثر تا حدود یک ثانیه نگه میدارد. اما ثبت شنوایی بیشتر از آن، یعنی تا حدود 4 الی 5 ثانیه اطلاعات را حفظ میکند.
دقت یا توجه در ادراک اطلاعات و انتقال آنها به حافظه کوتاهمدت نقش اساسی دارد.

 

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی (حافظه و فراموشی)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (مقدمه ای بر تغییر و اصلاح رفتار تغییر | 31300 alis

پیام نور,پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,علی مصطفایی,کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,حسن امین پور,کتاب روش های اصلاح,تغییر رفتار کودکان,پاورپوینت تغییر رفتار کودکان,فصل اول ,مقدمه ای بر تغییر و اصلاح رفتار

پاورپوینت فصل اول کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (مقدمه ای بر تغییر و اصلاح رفتار تغییر رفتار) نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید:


بخشی از متن:
تغییر رفتار 
آن بخش از روانشناسی بوده که به تحلیل و تغییر رفتار انسان می پردازد و به کمک آن می توان نارسایی های رفتار را کاهش داده و آن را به حالت نرمال و طبیعی برگرداند. 
تغییر رفتار بیشتر بر پژوهش های بنیادی روانشناسی کنشگر که با حیوانات و انسانها انجام گرفته و نیز بر پژوهش های کاربردی انجام شده در موقعیت های علمی، استوار است.
با بهره گیری از اصول شرطی سازی کنشگر، می توان به حذف رفتارهای ناخواسته و ناسازگار کمک کرد. 
به اصطلاح تغییر رفتار اولین بار توسط ثرندایک در سال ۱۹۱۱ بکار برده شد. 
 پس از ثرندایک، اسکینر در زمینه تغییر رفتار کار کرد. 
امروزه رویکرد تغییر رفتار بر پایه اندیشه های اسکینر شکل گرفته و بصورت اثربخش ترین و پر کاربردترین روش برخورد با کودکان در خود مانده و عقب مانده در آمده است. 
این روش در کاستن از مشکلاتی نظیر لکنت زبان، فوبی ها، اختلالات خوردن و رفتارهای روان پریشی موفق بوده است.

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (مقدمه ای بر تغییر و اصلاح رفتار تغییر

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (مبانی نظری تغییر و اصلاح رفتار) نوشته عل | 31302 alis

پیام نور,پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,علی مصطفایی,کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,حسن امین پور,کتاب روش های اصلاح,تغییر رفتار کودکان,پاورپوینت تغییر رفتار کودکان,فصل سوم,مبانی نظری تغییر و اصلاح رفتار

پاورپوینت فصل سوم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (مبانی نظری تغییر و اصلاح رفتار) نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید:


بخشی از متن:
 ریشه های تاریخی تغییر رفتار تغییر رفتار به شکل امروزی در اواخر دهه ۱۹۵۰ رسمیت یافته است. 
مطالعات رفتارگرایان
١. مطالعات پاولف
٢. واتسون
3. ثرندایک
4. اسکینر
١. مطالعات پاولف
 این فیزیولوژیست روسی در اوایل دهه ۱۹۰۰ به جریان هضم غذا در بدن علاقه مند شد.
 در آزمایش پاولف، محرک های خنثی جانشین محرک اصلی شده و خاصیت آن را کسب می کنند و پاسخ به محرک شرطی، غیر ارادی است.

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (مبانی نظری تغییر و اصلاح رفتار) نوشته عل

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (ثبت، روشها و سنجش رفتار) | 31301 alis

پیام نور,پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,علی مصطفایی,کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,حسن امین پور,کتاب روش های اصلاح,تغییر رفتار کودکان,پاورپوینت تغییر رفتار کودکان,روشها و سنجش رفتار,فصل دوم

پاورپوینت فصل دوم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (ثبت، روشها و سنجش رفتار) نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx و در حجم 25 اسلاید:


بخشی از متن:
سنجش رفتار 
به اندازه گیری، مشاهده و ارزیابی نظام دار تفکرات، احساسات و رفتارهای کودک در یک موقعیت یا بافت واقعی اشاره دارد. 
اولین گام در سنجش رفتار این است که رفتار را به بخش های کوچک و قابل مشاهده تقسیم کنیم. / در روش های تغییر رفتار برای اینکه بتوانیم یک رفتار را در معرض فنون تغییر قرار دهیم، باید آن را به عینی ترین شکل ممكن مشخص نماییم.
به روش های سنجش رفتاری روش های سنجش مستقیم گفته می شود زیرا بی واسطه و مستقیم، رفتار را سنجش می کند.

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (ثبت، روشها و سنجش رفتار)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور | 31310 alis

پیام نور,پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,علی مصطفایی,کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,حسن امین پور,کتاب روش های اصلاح,تغییر رفتار کودکان,پاورپوینت تغییر رفتار کودکان,,ppt روش های اصلاح و تغییر رفتار

پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx و در حجم 227 اسلاید:

فهرست مطالب: 

فصل اول: 

مقدمه ای بر تغییر و اصلاح رفتار تغییر رفتار 

فصل دوم: 
ثبت، روشها و سنجش رفتار سنجش رفتار
فصل سوم: 
مبانی نظری تغییر و اصلاح رفتار
فصل چهارم: 
افزایش رفتارهای مطلوب
فصل پنجم: 
ایجاد رفتارهای تازه 
فصل ششم: 
نگهداری رفتارهای مطلوب 
فصل هفتم: 
کاهش رفتارهای نامطلوب 
فصل هشتم: 
آموزش مهارتهای رفتاری و مدیریت خود مفهوم الگو و الگو برداری
فصل نهم: 
تغییر رفتار شناختی 

 

دانلود پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل نهم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (تغییر رفتار شناختی) | 31308 alis

پیام نور,پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,علی مصطفایی,کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,حسن امین پور,کتاب روش های اصلاح,تغییر رفتار کودکان,پاورپوینت تغییر رفتار کودکان,تغییر رفتار شناختی,فصل نهم

پاورپوینت فصل نهم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (تغییر رفتار شناختی) نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید:


بخشی از متن:
 درمان شناختی
 شناخت درمانی بر پایه این دیدگاه بنا شده است که حالات تنش زا مثل افسردگی، اضطراب و خشم، اغلب بوسیله تفکر جانبدارانه و افراطی، تداوم یافته و شدت می یابند.
 نقش درمانگر
کمک به درمانجو برای شناسایی تفکر ویژه خود و اصلاح آن از طریق بکارگیری معیارهای منطقی و تجربی است.
 مدل شناختی
بر نقش محوری شناخت در هیجان و پردازش طرحواره ای بعنوان عامل تعیین کننده پردازش اطلاعات تاکید می کند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (تغییر رفتار شناختی)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (آموزش مهارتهای رفتاری و مدیریت خود) | 31307 alis

پیام نور,پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,علی مصطفایی,کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,حسن امین پور,کتاب روش های اصلاح,تغییر رفتار کودکان,پاورپوینت تغییر رفتار کودکان,آموزش مهارتهای رفتاری و مدیریت خود,فصل هشتم

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (آموزش مهارتهای رفتاری و مدیریت خود) نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید:


بخشی از متن:
 مفهوم الگو و الگو برداری 
الگو برداری یا سرمشق گیری، فرآیندی است که از طریق آن، فرد رفتار فرد یا موجود دیگری را بطور مستقیم یا غیر مستقیم، مورد توجه قرار داده و بر آن اساس، به تغییر رفتار خود می پردازد.
 از طریق الگو برداری، رفتار صحیح برای یادگیرنده نشان داده می شود. 
بسیاری از رفتار کودکان از طریق تقلید از رفتار و اعمال بزرگسالان آموخته می شوند. 
توجه به الگو در یادگیری، نقش مهمی داشته و تجربه پیشین یادگیرنده در توجه یا عدم توجه به الگو، موثر است. 
الگو برداری می تواند
 زنده
نمادی
 یا مشارکتی باشد.

 

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (آموزش مهارتهای رفتاری و مدیریت خود)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (کاهش رفتارهای نامطلوب) | 31306 alis

پیام نور,پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,علی مصطفایی,کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,حسن امین پور,کتاب روش های اصلاح,تغییر رفتار کودکان,پاورپوینت تغییر رفتار کودکان,کاهش رفتارهای نامطلوب,فصل هفتم

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (کاهش رفتارهای نامطلوب) نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید:


بخشی از متن:
 برای کاهش رفتارهای نامطلوب هم می توان  از روش های مثبت استفاده کرد هم از روش های منفی.
 روش مثبت
رفتار بصورت غیر مستقیم کاهش پیدا کرده و کاهش رفتار، عوارض جانبی بدنبال ندارد.
 در روش منفی
رفتار بطور مستقیم کاهش پیدا کرده و معمولا عوارض جانبی هم دارد. 
روش های مثبت کاهش رفتار
در روش های مثبت کاهش رفتار، بجای توجه به رفتار منفی، به رفتار مثبت توجه شده و از این طریق، رفتار منفی کاهش پیدا می کند.

 

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (کاهش رفتارهای نامطلوب)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل ششم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (نگهداری رفتارهای مطلوب) نوشته علی مصطفای | 31305 alis

پیام نور,پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,علی مصطفایی,کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,حسن امین پور,کتاب روش های اصلاح,تغییر رفتار کودکان,پاورپوینت تغییر رفتار کودکان,فصل ششم,نگهداری رفتارهای مطلوب

پاورپوینت فصل ششم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (نگهداری رفتارهای مطلوب) نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx و در حجم 26 اسلاید:


بخشی از متن:
نگهداری رفتارهای مطلوب 
برنامه های تقویت جهت نگهداری رفتارهای مطلوب 
تاثیر تقویت به چند عامل بستگی داشته که یکی از مهمترین آنها، برنامه تقویت است.
تغییر رفتار زمانی موفقیت آمیز است که به موقعیت ها و شرایط جدید گسترش یابد.
اصطلاح فوق به فراوانی ارائه تقویت کننده ها، مدت زمانی که بین فرصت های تقویت شدن سپری می شود و پیش بینی پذیری تقویت اشاره دارد.
 ابتدا که قرار است رفتاری یاد گرفته شود، از تقویت فوری آن رفتار استفاده میشود.
 1. تقویت پیاپی 
در این تقویت، هر بار که رفتار رخ می دهد، تقویت می شود.
 در این برنامه، هر پاسخ درست آزمودنی در ضمن یادگیری، تقویت می شود.
 پاسخی که با تقویت پیاپی تقویت شود، دوام زیادی در برابر خاموشی نخواهد داشت. ، پس از اینکه یک رفتار آموخته شد، برای حفظ و دوام بخشیدن آن، باید آن را روی یک برنامه تقویت ناپیاپی بگذاریم. 

 

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (نگهداری رفتارهای مطلوب) نوشته علی مصطفای

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (ایجاد رفتارهای تازه) نوشته علی مصطفایی | 31304 alis

پیام نور,پاورپوینت کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,علی مصطفایی,کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان,حسن امین پور,کتاب روش های اصلاح,تغییر رفتار کودکان,پاورپوینت تغییر رفتار کودکان,ایجاد رفتارهای تازه,فصل پنجم

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (ایجاد رفتارهای تازه) نوشته علی مصطفایی و حسن امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:


بخشی از متن:
ایجاد رفتارهای تازه 
رفتارهای تازه شامل رفتارهایی است که
 از قبل در خزانه رفتاری فرد موجود نیست
 مهمترین روش های ایجاد رفتارهای تازه عبارتند از
 شکل دهی
تقویت تفکیکی
زنجیره کردن
سرنخ دادن
 سرمشق دهی

 

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان (ایجاد رفتارهای تازه) نوشته علی مصطفایی

دریــــافت فایـــل