مسعود آذربایجانی

دریافت پاورپوینت کتاب روان شناسی در نهج البلاغه مسعود آذربایجانی و محمد صادق شجاع | 31056 alis

پاورپوینت کتاب روان شناسی در نهج البلاغه,مفاهیم و آموزه ها,مسعود آذربایجانی,محمد صادق شجاعی,کتاب روان شناسی در نهج البلاغه,روان شناسی در نهج البلاغه,پاورپوینت روان شناسی در نهج البلاغه,خلاصه روان شناسی در نهج البلاغه,روانشناسی در نهج البلاغه

پاورپوینت کتاب روان شناسی در نهج البلاغه (مفاهیم و آموزه ها) نوشته مسعود آذربایجانی و محمد صادق شجاعی در قالب pptx و در حجم 177 اسلاید: 

فهرست مطالب:
فصل اول: 
کتاب شناخت نهج البلاغه 
فصل دوم: 
مبانی انسان شناسی 
فصل سوم:
ساحت های انسان 
فصل چهارم: 
معنای زندگی 
فصل پنجم: 
رشد در گستره زندگی 
فصل ششم: 
خانواده 
فصل هفتم: 
رفتار و تعامل اجتماعی 
فصل هشتم: 
بهداشت روانی 

 

دانلود پاورپوینت کتاب روان شناسی در نهج البلاغه مسعود آذربایجانی و محمد صادق شجاع

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بخش دوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «2») نوشته احمد دیلمی | 31388 alis

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,صفات نفسانی عمل کننده,پاورپوینت اخلاق اسلامی دیلمی,پاورپوینت اخلاق اسلامی آذربایجانی

پاورپوینت بخش دوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «2») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 40  اسلاید:  

بخشی از متن: 
جهت گیری نفس نسبت به آینده 
1. موضع مطلوب نفی نسبت به فردا
الف. حزم 
حزم در لغت به مفهوم محکم کاری و استوار و متقن نمودن امور است.
 در روایات نیز حزم به همین معنا به کار رفته است؛ ولی برای آن مصادیق فراوانی بیان شده است.
 از جمله اصلاح امروز، تدارک فردا، کار امروز را به فردا واننهادن، آماده مرگ بودن، در رأي مستبد نبودن و با صاحب نظران مشورت نمودن، استواری و قاطعیت در تصمیم گیری، توقف در موارد مشکوک، احتیاط و عاقبت اندیشی. 
به این ترتیب یکی از مجاری مهم «حزم»، آینده نگری و دوراندیشی است.
 تدارک فرداهای دور و نزدیک به شکل مطلوب از فضایل عالی اخلاقی در اسلام است. 
در متون اصلی اخلاق اسلامی از «حزم» با اوصافی همچون زیرکی، نوعی سرمایه و بضاعت، هنرمندی و یکی از صفات مؤمنان،است
جهت گیری مطلوب نفس نسبت به آینده (حزم) آن است که
 اولا، وضعیت فردای خود و حوادثی که برای او در آینده پیش خواهد آمد و از جمله مرگ و زندگی خویش را، در نظر بگیرد.
 ثانیا تمایلات امروز خود را با توجه به فردا سامان دهد. 

 

دانلود پاورپوینت بخش دوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «2») نوشته احمد دیلمی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی | 31385 alis

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,صفات نفسانی عمل کننده,پاورپوینت اخلاق اسلامی دیلمی,پاورپوینت اخلاق اسلامی آذربایجانی

پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 64 اسلاید:  

بخشی از متن: 
طبقه بندی صفات نفسانی عمل کننده 
1. صفاتی که ناظر به جهت گیری درونی انسان نسبت به خداوند و مبدأ هستی اند؛ مانند توکل، تسلیم، رضا و ….. 
۲. صفاتی که ناظر به جهت گیری درونی انسان نسبت به معاد و انجام زندگی او است؛ مانند خوف، رجا، قنوط، يأس و ….
 3. صفات و ملکاتی که جهت گیری ما را نسبت به خودمان سامان می دهند؛ مانند جب و افتخار، عزت نفس، عصبیت و…. 
۴. صفاتی که موضع گیری ما را نسبت به فردا و آینده رقم می زنند؛ مانند آرزوها، تسويف، عجله، همت و …. 
۵. صفاتی که ناظر به جهت گیری انسان نسبت به مواهب دنیوی است؛ مانند زهد، حرص، حسرت، قناعت و …. .
 ۶. صفاتی که موضع انسان را نسبت به دیگران تعیین می کنند؛ مانند خیرخواهی حسادت، حقد، انصاف و ….
 ۷. صفاتی که بیانگر آرایش طبیعی و متعادل نفس است و نقش بازدارندگی را ایفا می کند؛ مانند سکون و وقار، عفت، حیا و….

 

دانلود پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بخش دوم (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (صفت نفسانی هدایتگر) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجا | 31380 alis

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,صفت نفسانی هدایتگر ,صفت نفسانی نیکو,صفت نفسانی

پاورپوینت بخش دوم (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (صفت نفسانی هدایتگر) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 29 اسلاید:  

بخشی از متن: 
صفت نفسانی هدایتگر 
اصلی ترین مفاهیمی که به صورت یک صفت نفسانی نیکو و ارزشمند مطرح اند، 
مفاهیم یقین
 و ایمان اند
 که يقين در خدمت ایمان عمل می کند.
ایمان
 در ساختار اخلاق اسلامی، ایمان به عنوان عالی ترین صفت نفسانی هدایتگر مورد تأكيد فراوان واقع شده و به همین دلیل تحصيل مبادی و مقدمات آن همانند علم و یقین نیز به شدت مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است
 و ابزارها و راه هایی که می تواند آدمی را به این صفات نفسانی ارزشمند برساند، همانند تفکر و خواطر والهامات پسندیده، جایگاه ویژه ای در نظام اخلاقی اسلام دارند.
 در مقابل صفات نفسانی معارض و مانع پیدایش ایمان در آدمی، از قبیل جهل» اعم از بسیط و مرکب، «شک و حیرت»، «جربزه» و «خاطرات نفسانی نکوهیده» و وسوسه های شیطانی» همواره مورد مذمت و نهی واقع شده اند. 

 

دانلود پاورپوینت بخش دوم (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (صفت نفسانی هدایتگر) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجا

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بخش اول (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (عمل اخلاقی) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی | 31379 alis

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,عمل اخلاقی ,فصل سوم,عناصر فاعلی , عناصر فعلی,آزادی , اختیار فاعل

پاورپوینت بخش اول (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (عمل اخلاقی) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید:  

بخشی از متن: 
الف. عناصر ارزشمندی عمل اخلاقی  
مراد از عمل اخلاقی در «عمل خوب» است.
 در نظام اخلاقی اسلام که وجود پاداش و کیفر برای اخلاق ضروری پنداشته می شود، عمل خوب، عملی است که پاداش و ثوابی اخروی در پی دارد؛ اعم از اینکه پاداش دنیوی هم به دنبال داشته باشد یا خیر. 
، عناصر لازم برای یک عمل «خوب» و «ارزشمند» اخلاقی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
 عناصر فاعلی و عناصر فعلی یا عینی.
 مقصود از «عناصر فاعلی» شرایطی است که به نوعی به فاعل بر می گردد.
 «عناصر فعلی و عینی»، شرایط و وضعیتی است که لازم است در «فعل» به عنوان یک امر واقعی، عینی و مستقل از اراده و وضعیت فاعل، وجود داشته باشد.
۱. عناصر فاعلی
 وجود دو عنصر اساسی در فاعل لازم است تا عمل او با وجود شرایط دیگر در فعل، به زیور نیکی و ارزشمندی اخلاقی آراسته گردد
این دو عنصر عبارتند از
آزادی و اختیار فاعل
 و وجود انگیزه و نیت خاصی در او، از هنگام شروع تا پایان فعل. 

 

دانلود پاورپوینت بخش اول (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (عمل اخلاقی) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بخش اول (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (جاودانگی اخلاق) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی | 31378 alis

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,جاودانگی اخلاق,فصل دوم,نسبیت قراردادی,نسبیت گرایی اخلاقی,اخلاق

پاورپوینت بخش اول (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (جاودانگی اخلاق) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید:  

بخشی از متن: 
 نسبی گرایی اخلاقی  
در یک تقسیم کلی، کسانی که اصول اخلاقی را تابعی از متغیر فرهنگ اجتماعی می دانند، طرفدار «نسبیت قراردادی» هستند
 و گروهی که آن را تابع خواست و گزینش فرد می انگارند به «نسبيت ذهنی» باور دارند.
 در مقابل مكاتبی که برای اصول اخلاقی، منشا عینی و خارجی قائل اند، به مکاتب طرفدار «اصالت عين» موسوم گشته اند.
انواع نسبیت گرایی اخلاقی 
١. نسبیت گرایی زیست شناختی: اصول اخلاقی، تابعی از وضعیت متغیر زیستی فرد است.
 ٢. نسبیت گرایی جامعه شناختی: اصول اخلاقی، تابعی از اوضاع متغیر اجتماعی است که فرد در آن زندگی می کند. 
 ٣. نسبیت گرایی روانشناختی: مفاهیم اخلاقی، تابعی از وضعیت روانی متغیر فرد، ذوق و سلیقه و میل و دلخواه اوست. به این نوع گاهی نسبیت گرایی ذوقی یا اگزیستانسیالیستی نیز گفته می شود.
 ۴. نسبیت گرایی فرهنگی: فضيلتها و رذیلت های اخلاقی بستگی به آداب و رسوم جامعه دارد.
۵. نسبیت گرایی ماتریالیستی: فضیلت یا رذیلت بودن یک صفت یا رفتار، بستگی به نقش و کارکرد آن نسبت به ایجاد برابری و تساوی مادی در بین انسانها و توزیع برابر امکانات دارد.

 

دانلود پاورپوینت بخش اول (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (جاودانگی اخلاق) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بخش اول (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (کلیات) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی | 31377 alis

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,فصل اول ,کلیات

پاورپوینت بخش اول (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (کلیات) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید:  

بخشی از متن: 
الف. شناسایی علم اخلاق  
1.مفهوم لغوی واژه اخلاق
 «اخلاق» جمع «خلق» و به معنای نیرو و سرشت باطنی انسان است که تنها با دیدۂ بصیرت و غير ظاهر قابل درک است.
 در مقابل، «خلق» به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر، گفته می شود.
 همچنین «خلق» را صفت نفسانی راسخ نیز می گویند که انسان، افعال متناسب با آن صفت را بی درنگ، انجام می دهد. مثلا فردی که دارای «لق شجاعت» است، در رویارویی با دشمن، تردید به خود راه نمی دهد.
 این حالت استوار درونی، ممکن است در فردی به طور طبیعی، ذاتی و فطری وجود داشته باشد
منشأهای دیگر خلق، وراثت و تمرین و تکرار است
صفت راسخ درونی، ممکن است «فضیلت» و منشأ رفتار خوب باشد و یا «رذیلت» و منشأ کردار زشت. به هر روی بدان «خلق» گفته می شود.

 

دانلود پاورپوینت بخش اول (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (کلیات) نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بخش سوم (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «۱») نوشته احمد دیلمی | 31390 alis

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,,,پاورپوینت اخلاق اسلامی دیلمی,پاورپوینت اخلاق اسلامی آذربایجانی,روش های تربیت اخلاقی در اسلام,تربیت اخلاقی در اسلام

پاورپوینت بخش سوم (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «۱») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید:  

بخشی از متن: 
روشها  
1.ایجاد محیط تربیتی مساعد
 یکی از عوامل مهم تکوین و تغییر انسان، شرایط مختلف محیطی اعم از زمان، مکان و محیط اجتماعی است.
 در بسیاری از موارد، دست کاری محیط و فراهم نمودن محیط تربیتی مساعد و مناسب، می تواند رفتار، افکار و خصلتهای متربی را تغییر دهد و ویژگی های جدید را جایگزین سازد.
 مبنای روانشناختی این روش، اصل تأثیر پذیری انسان از شرایط محیطی است که در ضمن نظریه های شرطی سازی کلاسیک ،شرطی سازی و یادگیری بیان می شود.
شیوه هایی که برای محقق ساختن این روش لازم است، به ترتیب عبارتند از :
 زمینه سازی، الگوسازی، سالم سازی محیط و تغيير موقعیت.
 الف. زمینه سازی:
 مقصود این است که با فراهم نمودن بستر مناسب، امکان پدید آمدن فضایل اخلاقی را در حد بالایی فراهم آوریم و بر عکس از ایجاد زمینه هایی که باروری منفی دارد و می تواند رذایل اخلاقی را بپرورد، پیشگیری کنیم.
 رهنمودهای اسلام در این قسمت قابل توجه است:
 یک. در انتخاب همسر که یکی از دو رکن خانواده است، باید به فضایل اخلاقی وی توجه شود.
 در مقابل از ازدواج با افرادی که در خانواده های نابهنجار پرورش یافته اند یا دارای ضعف عقل و حماقتاند، پرهیز شود. 

 

دانلود پاورپوینت بخش سوم (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «۱») نوشته احمد دیلمی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بخش دوم (فصل چهارم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «3») نوشته احمد دیلمی | 31389 alis

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی دیلمی,پاورپوینت اخلاق اسلامی آذربایجانی

پاورپوینت بخش دوم (فصل چهارم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «3») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید:  

بخشی از متن: 
 جهت گیری بازدارنده نفس
 مراد از جهت گیری بازدارنده نفس آن دسته از صفات و ملکات نفسانی است که نسبت به بسیاری از رذایل اخلاقی نقش بازدارندگی دارند،
 و از سوی دیگر زمینه ساز فضیلت های اخلاقی متعددی هستند. 
صفات نفسانی شاخص در این گروه
۱. قوت نفس
ملکهای نفسانی است که انسان را قادر می سازد تا حوادثی را که برای او پیش می آید، هرچند خطير باشد، به خوبی تحمل کند.
 در فضیلت عظمت و قوت نفس همین بس که خداوند در قرآن کریم می فرماید: 
«و عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است.» 
 امام صادق(ع) در این باره فرمود:
 خداوند همه امور مؤمن را به خودش واگذار نموده است؛ ولی به او اجازه نداده است که خودش را خوار و ذلیل گرداند. 

 

دانلود پاورپوینت بخش دوم (فصل چهارم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «3») نوشته احمد دیلمی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بخش سوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «3») نوشته احمد دیلمی | 31400 alis

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,,,پاورپوینت اخلاق اسلامی دیلمی,پاورپوینت اخلاق اسلامی آذربایجانی,, تربیت اخلاقی در اسلام,بخش سوم

پاورپوینت بخش سوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «3») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید:  

بخشی از متن: 
 نظارت بر خود
 این روش کاملا به صورت «خود تربیتی» انجام می شود.
 مقصود از نظارت بر خود این است که فرد با هوشیاری و مراقبت کامل نسبت به ارزش های اخلاقی پذیرفته شده بکوشد رفتارهای (جوارحی یا جوانحی) منافی با فضایل اخلاقی به حریم او راه نیابند و باعث سستی و زوال ملكات اخلاقی او نگردند. 
در مبانی روانشناختی روش نظارت بر خود، دو مرحله قابل تفکیک است
مرحله اول 
در مورد به کار بستن این روش است که متربی باید از جهت انگیزش، زمینه های لازم را داشته باشد.
 این مرحله باید به کمک روش های قبل – خصوصأ روش دعوت به ارزش ها و پرورش نیروی عقلانی – عملی گردد؛ یعنی فرد به این بینش برسد که این ارزش ها و غایات اخلاقی باید در وجود او پایدار بماند و یا رذایل اخلاقی از او محو شوند.
 مرحله دوم
 تبيين چگونگی تأثیرگذاری این روش است.
 واردات و صادرات سازمان روانی به صورت تدریجی شاکله وجودی ما را بنا می کند، و به زبان روان شناسی، درون سازی و برون سازی ما را به یک تعادل جویی سوق می دهد. 
بنابراین نظارت بر نوع و چگونگی واردات و صادرات – که شامل نیات و انگیزه های ما نیز می شود .می تواند در جهت دهی شاکله ای که محصول آنها است، مؤثر بلکه تعیین کننده باشد.

 

دانلود پاورپوینت بخش سوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «3») نوشته احمد دیلمی

دریــــافت فایـــل