پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها

دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (ریشه های جامعه شناختی، | 31349 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها ,ریشه های جامعه شناختی,فصل دوم

پاورپوینت فصل دوم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (ریشه های جامعه شناختی، شکل گیری نظریه های سازمان و مدیریت) در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 انقلاب صنعتی و شکل گیری سازمان ها 
 قدمت سازمانها به اندازه قدمت بشر اجتماعی است؛ اما شیوع سازمانها به شکل امروزی و به تبع آن مطالعه سازمان به عنوان یک رشته علمی قدمت چندانی ندارد و سابقه آن به انقلاب صنعتی بر می گردد. 
نظریات اولیه درباره سازمان و مدیریت زمانی شکل گرفت که علوم تجربی در همه زمینه های زندگی انسان وارد شد و زمینه برای تحقیقات علمی مهیا گردید.
 مدیریت علمی و سازمان عقلایی ناشی از همین تأکید بر علم در آن دوره است. 
از سوی دیگر شکل گیری و شکل پذیری جوامع مدرن، با ایجاد سازمانها در ارتباط بوده است و سازمانهای رسمی نیز در نتیجه تحول جوامع از ستی به مدرن شکل گرفته اند.

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (ریشه های جامعه شناختی،

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (کلیات و مفاهیم) | 31347 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها ,فصل اول 1,کلیات و مفاهیم

پاورپوینت فصل اول کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (کلیات و مفاهیم) در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید: 

بخشی از متن: 
تعریف جامعه و جامعه شناسی 
 واژه «جامعه» معانی متعددی دارد ولی در «جامعه شناسی» دلالت بر افرادی که توسط الگوهای تعاملی، نهادها و ابزارهای کنترل اجتماعی مشترک، با هم پیوند خورده و هویت خاصی یافته اند.
 در واقع انسان فطرت به گونهای آفریده شده که تمایل به حضور در اجتماع دارد به عبارتی زندگی در جامعه برای انسان امری ضروری است. 
بنابراین جامعه شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم اجتماعی به مطالعه علمی و نظام مند جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان می پردازد.

 پیدایش جامعه شناسی 
اگوست کنت اولین کسی بود که اصطلاح جامعه شناسی را به کار برد و در طبقه بندی وی از علوم، جامعه شناسی، ملکه یا مادر علوم نامیده می شد.
 وی معتقد بود که اصول و قواعد پذیرفته شده در علوم طبیعی در جامعه شناسی نیز قابلیت کاربرد دارد بنابراین از عنوان «فیزیک اجتماعی» استفاده کرد.

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (کلیات و مفاهیم)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (نهاد و نهادگرایی | 31356 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها,فصل هشتم 8,نهاد و نهادگرایی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (نهاد و نهادگرایی در نظریه های سازمان) در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید: 

بخشی از متن: 
نهادهای اجتماعی 
 نهادهای اجتماعی مهمترین سازمانهای اجتماعی اند که در همه جوامع وجود داشته اند و وجود خواهند داشت. 
نیازهای اساسی و همیشگی هر جامعه را نهادها پاسخ می دهند.
 نهادها ساخته دست انسانها هستند و متناسب با نیازهای آنها تغییر و تکامل می یابند.
 نهادهای اجتماعی علاوه بر برطرف کردن نیازهای اساسی انسانها، رفتار آنها را براساس الگوهای اجتماعی سازمان یافته و نسبتا پایدار تعیین می کنند و به فعالیتهای افراد جامعه نظم می بخشند.
 نهادها از طریق ایجاد یک ساختار نسبتا ثابت برای تعامل انسانها می دهند.
 نهادها حد و مرز انتخابهای افراد را تعیین و محدودیتهایی را بر افراد جامعه تحمیل عدم اطمینان را در زندگی آنها کاهش می کنند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (نهاد و نهادگرایی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (گروه و پویایی های گروهی در سازمان) | 31355 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها ,گروه ,پویایی گروهی در سازمان,فصل هفتم

پاورپوینت فصل هفتم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (گروه و پویایی های گروهی در سازمان) در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 مفهوم گروه
 جامعه شناسان گروه را تجمع تعدادی از افراد می دانند که دارای اهداف مشترک و ارزشهای مشابهند و به صورت منظم و آگاهانه باهم تعامل دارند.
 گروه صرفا کنار هم قرار گرفتن افراد نیست، بلکه باید روابط و مناسبات مشخصی بین آنها حاکم باشد. 
این روابط و مناسبات از گروهی به گروه دیگر فرق می کند. 
مجموعه تجمعی از افراد است که روابط کمی با هم دارند یا هیچ رابطه ای باهم ندارند، ولی همزمان در یک مکان باهم حاضر می شوند. 
همه ما عضو گروهها هستیم که ممکن است به صورت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه باشد.
شاخصهایی که تجمع عده ای از افراد با گروه محسوب می شود
1.وجود تعامل منظم و الگودار بین اعضای گروه
 ۲. وجود احساسات، تمایلات و عواطف مشترک بین آنها
 ٣. وجود اهداف مشترک بین اعضا
 ۴. وجود ساختار و روابط نسبتا پایدار یعنی وجود تشكل علاوه بر تجمع
 ۵. وجود هویت مشترک بین اعضای گروه و احساس تعلق به گروه
 ۶ وجود دو یا چند نفر با هنجارها و ارزشهای مشترک
 ۷. شناخت افراد از همدیگر

 

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (گروه و پویایی های گروهی در سازمان)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل ششم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها) | 31354 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها ,فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها,فصل شش,,,

پاورپوینت فصل ششم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها) در قالب pptx و در حجم 44 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 فرهنگ
 مجموعه مشترکی از باورها، ارزشها و مفروضات بنیادین، نمادها، آداب و رسوم، سنن، اسطوره ها، زبان، علوم، رفتارها و مصنوعاتیک سیستم اجتماعی است که اعضا آن را برای انطباق با دنیای پیرامون و در ارتباط با یکدیگر به کار می برند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند.
 فرهنگ متشکل از رفتارهای اکتسابی است، بدین معنی که این رفتارها غریزی و وراثتی نیستند؛ هر چند شرایط فیزیولوژیک و زیست شناختی بر آموختن و کسب این رفتارها تأثیر می گذارند.
 به عقیده «باربو» بیشتر تعاریف فرهنگ بر دو نکته عناصر فرهنگی (عادات اجتماعی یا سبک زندگی و تأثیر این عناصر بر رفتار فرد تأکید دارند.
 «شاین» در تعریف فرهنگ به دو کارکرد بسیار اساسی و کلیدی فرهنگ اشاره می کند: 
تضمین سازگاری خارجی و بقا و تضمین انسجام داخلی.
نسبیت فرهنگی
 منظور از عنصر فرهنگی کوچکترین واحد فرهنگ است که می تواند یک عبارت، شیء، حرکت یا نماد باشد. این مفهوم نسبیت فرهنگی نامیده می شود.

 

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (قدرت و پویایی | 31353 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها ,قدرت و پویایی , جوامع مدرن,فصل پنجم

پاورپوینت فصل پنجم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (قدرت و پویایی های آن در جوامع مدرن) در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید: 

بخشی از متن: 
قدرت و پویایی های آن در جوامع مدرن
 مفهوم قدرت  
قدرت به دو صورت بالقوه و بالفعل می تواند وجود داشته باشد.
 ممکن است کسی یا سازمانی قدرت بالقوه داشته باشد ولی آن را اعمال نکند.
 مفهوم بالقوه بودن قدرت در تعریف ماکس وبر
«این احتمال که در یک رابطه اجتماعی، شخصی در موقعیتی باشد که بتواند خواست و اراده خود را على رغم هر مقاومتی اعمال نماید، صرف نظر از مبنای چنین احتمالی، قدرت نام دارد».
 واژه احتمال بیانگر این مطلب است که قدرت، به طور بالقوه وجود دارد و می تواند به صورت بالفعل در آید یا اینکه دارنده قدرت آن را اعمال نکند، ولی عدم اعمال قدرت به معنی نبود قدرت نیست.

 

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (قدرت و پویایی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (تجزیه و تحلیل سازمان | 31352 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها ,تجزیه و تحلیل سازمان,فصل چهارم

پاورپوینت فصل چهارم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (تجزیه و تحلیل سازمان به عنوان سیستم اجتماعی) در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید: 

بخشی از متن: 
مفهوم سیستم 
 سیستم مجموعه ای از عناصر یا اجزایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با یکدیگر وابستگی و ارتباط دارند.
 این عناصر با ایجاد شبکه ای از روابط متقابل یک کل پویا را شکل می دهند. عناصر سیستم ممکن است نسبتا ساده و ایستا یا پیچیده و پویا و متنوع باشند.
 ارتباط بین عناصر نیز ممکن است دوطرفه، یک طرفه، خطی، غیر خطی یا دوره ای و متناوب باشد. 
«ساختار و نحوه سازماندهی عناصر» و «ارتباط و وابستگی متقابل عناصر» در تجزیه و تحلیل سیستم بسیار مهمتر از ویژگی ثابت عناصر است.
 ماهیت اجزا یا عناصر سیستم در سیستمهای مکانیکی نسبتا ساده و ایستاست.
 سیستم باز و ویژگی های آن 
1. آگاهی نسبت به محیط. سیستم باز از وابستگی موجود بین خود و محیطش آگاهی دارد. مرز هر سیستم آن را از محیطش جدا می کند؛ بنابراین هیچ سیستمی بدون مرز نیست. 
در داخل خود سیستم نیز خرده سیستمها تمایل دارند مرز داشته باشند.
 به نظر گلدنر خرده سیستمهای یک سیستم استقلال کار کردی دارند؛ یعنی کارکردهای آنها مستقل از هم است و تمایل دارند از خرده سیستمهای دیگر تا حدی فاصله بگیرند و این موضوع هماهنگی خود به خودی را مشکل می سازد.
 بخش های مختلف در داخل یک سازمان، همانند خود سازمان، به گونه ای عمل می کنند که مرزها و محدوده شان حفظ شود و تعادل داشته باشند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (تجزیه و تحلیل سازمان

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (آثار بوروکراسی در جوامع مدرن) | 31351 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها,آثار بوروکراسی , جوامع مدرن,فصل سوم

پاورپوینت فصل سوم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (آثار بوروکراسی در جوامع مدرن) در قالب pptx و در حجم 17 اسلاید: 

بخشی از متن: 
مفهوم بوروکراسی
بوروکراسی قدرتی است که به وسیله مأموران اداری اعمال می شود و بوروکراتها طبقه ای هستند که در بوروکراسی اعمال قدرت می کنند.
سه کاربرد یا مفهوم اصلی که  بوروکراسی در علوم اجتماعی از هم متمایز می شود 
اولین و قدیمی ترین کاربرد آن در علوم سیاسی است. در علوم سیاسی، بوروکراسی عبارت است از حکومت به وسیله افراد اداری. 
در این نوع حکومت سیستم اختیارات مبتنی بر قدرت قانونی بوده، بخش های مختلف دولت به وسیله کارکنان انتصابی و نه انتخابی اداره می شود، به طور سلسله مراتبی سازمان می یابد و از این طریق در جامعه نظم ایجاد می شود.
مفهوم دوم کلمه بوروکراسی از ماکس وبر شروع می شود و بویژه بین جامعه شناسان و اندیشمندان سازمان و مدیریت متداول است. 
در این مفهوم بوروکراتیزه شدن عبارت است از عقلایی شدن فعالیت های جمعی.
 در کاربرد سوم که برداشت رایج و عامیانه از کلمه بوروکراسی است، این کلمه مفهوم ناخوشایندی دارد و به قوانین خشک اطلاق می شود.

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (آثار بوروکراسی در جوامع مدرن)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (هم تکاملی سازمان و جامعه) | 31360 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها,فصل دوازدهم 12,هم تکاملی سازمان و جامعه

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (هم تکاملی سازمان و جامعه) در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید: 

بخشی از متن: 
محیط ایستا و پویا 
در محیط ایستا، بوروکراسی و استاندارد کردن رویه ها بسیار مناسب است 
ولی در محیطهای پویا سازمان باید از ساختار ارگانیک و مکانیزم های هماهنگی غیر رسمی و انعطاف پذیر برخوردار باشد.
برای سازگاری با محیط یا ایجاد محیط دلخواه
سازمان باید به منابع فراوانی دسترسی داشته باشد. 
البته باید در نظر داشت که مدیران بر مبنای ادراک خود از واقعیت عمل می کنند و محیط ذهنی بیشتر از محیط عینی در تصمیمات آنها مؤثر است. 
محیط حامی، منابع لازم را در اختیار سازمان قرار می دهد.
 این منابع ممکن است به صورت مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی کارآمد، قوانین حمایتی و مشروعیت محیطی باشد.
 محیط حامی علاوه بر تضمین بقا، به رشد و توسعه سازمان می انجامد. 
در محیطهای نامطمئن و متخاصم نیاز به زیرکی و فراست قانونی مدیران ارشد سازمان بسیار زیاد است.

 

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (هم تکاملی سازمان و جامعه)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل یازدهم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (کارکردها و پیامدهای منفی سازمانه | 31359 alis

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها,فصل یازدهم 11, کارکرد مثبت و منفی سازمانها

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (کارکردها و پیامدهای منفی سازمانها) در قالب pptx و در حجم 15 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 کارکرد مثبت و منفی سازمانها 
 انسان موجودی ارزش ساز و ابزار ساز است و معمولا ابزارها را در جهت تحقق ارزشها و اهداف می سازد؛ یعنی اولویت با ارزشها و اهداف است و ابزار نباید تبدیل به هدف شود؛ زیرا کارکرد واقعی خود را از دست می دهد. 
وجود و کار کرد مثبت سازمانها نباید ما را از کار کرد منفی آنها غافل کند. 
اقدامات سازمانها برای تحقق اهداف خود در مواردی موجب مشکلاتی برای جامعه می شود و تأثیر مخربی بر زندگی اجتماعی می گذارد و تعادل اجتماعی را بر هم می زند.
 جنبه تاریک و منفی سازمانها در عقلایی کردن زندگی انسانها در جوامع مدرن مورد انتقاد قرار گرفته است. 
با گسترش سازمانها انسان روز به روز سرگردانتر می شود و احساس ضعف و بی قدرتی می کند.
 با این حال سلطه گری سازمانها مقبولیت دارد و کسی با آن مخالفت نمی کند یا توانایی مخالفت با آن را ندارد. 

 

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (کارکردها و پیامدهای منفی سازمانه

دریــــافت فایـــل