کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی

دریافت خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور | 29254 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, خلاصه مقدمات نوروپسیکولوژی ,احمد علی پور,نوروپسیکولوژی,اصول سازمان کارکردی مغز,جانبی شدن حرکت ,زبان و مغز,یادگیری و حافظه

خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی در قالب pdf و تعداد 158 صفحه
عصب روانشناسی یکی از مهمترین شاخه های روانشناسی است که از لحاظ فکری و کاربردی اهمیت زیادی دارد. این شاخه بعنوان مطالعه ارتباط مغز با رفتار و بصورت محدود به عنوان …….

عناوین موضوعات :
کلیات
تعریف علم عصب
روشهای مطالعه و بررسی در نوروپسیکولوژی
اصول سازمان کارکردی مغز
جانبی شدن حرکت
زبان و مغز
یادگیری و حافظه
و غیره…….

 

دانلود خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (روش های مطالعه و بررسی در نوروسایکولوژی) | 31214 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, احمد علی پور, مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروسایکولوژی pdf,جزوه مقدمات نوروپسیکولوژی پیام نور,پاورپوینت مقدمات نوروپسیکولوژی,پاورپوینت فصل دوم, کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی ,روش های مطالعه و بررسی در نوروسایکولوژی

پاورپوینت فصل دوم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (روش های مطالعه و بررسی در نوروسایکولوژی) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: 


بخشی از متن:
نوروسایکولوژی را علوم مغز نامیده که موضوع مطالعه آن، مغز و دستگاه عصبی است
 عصب روانشناسی، ارتباط مغز و فرآیندهای ذهنی بویژه فرآیندهای عالی ذهن را بررسی می کند
انواع روش های بررسی و مطالعه مغز و دستگاه عصبی
روشهای تصویر برداری ساختاری
روشهای اندازهگیری عملکرد
روشهای تخریب عضو برداری
جراحی مغز دوپاره
مطالعه افراد دارای نابهنجاریهای شناختی و رفتاری
مطالعه جانبی شدن در افراد بهنجار

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (روش های مطالعه و بررسی در نوروسایکولوژی)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (عصب روانشناسی چیست؟) | 31210 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, احمد علی پور, مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروسایکولوژی pdf,جزوه مقدمات نوروپسیکولوژی پیام نور,پاورپوینت مقدمات نوروپسیکولوژی,فصل اول ,عصب روانشناسی چیست؟

پاورپوینت فصل اول کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (عصب روانشناسی چیست؟) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید: 


بخشی از متن:
 نوروسایکولوژی در زبان فارسی بصورت عصب روانشناسی، روانشناسی اعصاب، پی روانشناسی و روانشناسی عصب پایه ترجمه شده که عصب روانشناسی، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد
این رشته در درک ماهیت ذهن و ارتباط آن با مغز و هم در شناخت و تشخیص دقیق مشکلات روانشناختی و رفتاری افراد دچار آسیب مغزی، کاربرد فراوان دارد
 تعریف عصب روانشناسی 
 برخی، عصب روانشناسی را معادل روانشناسی زیستی یا روانشناسی فیزیولوژیک یا فیزیولوژی روانی فرض می کنند. 
 گراهام معتقد است عصب روانشناسی، علم بررسی دستگاه عصبی و اثر آن بر رفتار است
 بنظر گریو، عصب روانشناسی از همگرایی عصب شناسی و روانشناسی در مطالعه مشترک اثرات رفتاری ناشی از صدمه مغزی ایجاد شده است
 كلب و ویشاو در کتاب اصول عصب روانشناسی انسانی، این رشته را به مطالعه ارتباط بین عملکرد مغز و رفتار تعریف کرده اند

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (عصب روانشناسی چیست؟)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (حرکت) نوشته احمد علی پور | 31260 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, احمد علی پور, مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروسایکولوژی pdf,جزوه مقدمات نوروپسیکولوژی پیام نور,پاورپوینت مقدمات نوروپسیکولوژی,پاورپوینت پنجم,حرکت,مکانیسم های مغزی حرکت

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (حرکت) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: 


بخشی از متن:
هدف و نتیجه نهایی فعالیت عصبی، کنترل حرکت است
عمده رفتارهای ما، حرکتی است
مکانیسم های مغزی حرکت
 برای کنترل حرکت توسط مغز، یک مکانیسم سازمان یافته سلسله مراتبی وجود دارد
از جمله قسمت هایی که در کنترل حرکت دخیل هستند، می توان هسته های قاعده ای مغز را نام برد که کمک می کنند تا میزان مناسبی نیرو تولید شود
 مخچه به تنظیم زمانی و تصحیح هر خطای حرکتی کمک می کند
برای فعالیت عصبی حرکت، یک سازماندهی سلسله مراتبی وجود دارد
 سازماندهی سلسله مراتبی، اولین بار توسط عصب شناس انگلیسی جان هاکلینگز جانسون مطرح شده است
براساس نظریه وی که از تئوری تکامل نشات گرفته، دستگاه عصبی چندین لایه داشته که لایه های بالاتر از طریق فعال کردن لایه های پایین تر، جنبه های مختلف رفتار را کنترل می کنند

 

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (حرکت) نوشته احمد علی پور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (جانبی شدن) نوشته احمد علی پور | 31259 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, احمد علی پور, مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروسایکولوژی pdf,جزوه مقدمات نوروپسیکولوژی پیام نور,پاورپوینت مقدمات نوروپسیکولوژی,فصل چهارم ,جانبی شدن,نیمکره های مغر

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (جانبی شدن) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید: 


بخشی از متن:
 نیمکره های مغز 
نیمکره چپ، بیشتر با گیرنده های حسی که در نیمه راست بدن قرار دارند، ارتباط داشته و کنترل ماهیچه های سمت راست بدن را بعهده دارد و بالعکس
 هر نیمکره، تنها به دروندادهای حسی یک نیمه بدن دسترسی داشته و تنها، کنترل حرکتی همان نیمه را بعهده دارد
محدوده بینایی هر چشم را می توانیم از وسط به دو نیمه تقسیم کنیم؛ نیمه راست را میدان بینایی راست و نیمه چپ را میدان بینایی چپ می نامند
 نیمه چپ هریک از شبکیه ها با نیمکره چپ ارتباط دارد، لذا نیمکره چپ، میدان بینایی راست را می بیند
 هریک از میدان های بینایی چپ و راست، تنها به یک طرف کورتکس منتقل می شوند.

 

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (جانبی شدن) نوشته احمد علی پور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (اصول سازمان کارکردی مغز) | 31245 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, احمد علی پور, مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروسایکولوژی pdf,جزوه مقدمات نوروپسیکولوژی پیام نور,پاورپوینت مقدمات نوروپسیکولوژی,پاورپوینت فصل دوم, کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, اصول سازمان کارکردی مغز

پاورپوینت فصل سوم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (اصول سازمان کارکردی مغز) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: 


بخشی از متن:
 اصول سازمان کارکردی مغز 
 اصول هشتگانه سازمان عملکردی مغز )براساس کتاب مقدمه ای بر مغز و رفتار از کلب ویشاو 
 اصل اول توالی پردازش مغزی بصورت در ونداد – یکپارچگی – برونداد است
بخش های مختلف مغز، با یکدیگر ارتباط داشته که محل این ارتباط، سیناپس است
 در وندادها به یک نورون، در یک لحظه خاص تجمیع شده و اطلاعات جدیدی را تولید می کند. پس تجمیع، یکی از روش های ایجاد اطلاعات جدید است
این اصل را می توان در ۳ سطح مولکولی، هسته ای و مغزی توضیح داد

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (اصول سازمان کارکردی مغز)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (ارزیابی عصب روانشناختی) نوشته احمد علی پور | 31279 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, احمد علی پور, مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروسایکولوژی pdf,جزوه مقدمات نوروپسیکولوژی پیام نور,پاورپوینت مقدمات نوروپسیکولوژی,ارزیابی عصب روانشناختی,فصل هشتم

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (ارزیابی عصب روانشناختی) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید: 

بخشی از متن:
 ارزیابی نوروسایکولوژی یا عصب روانشناختی، مهمترین روش مورد استفاده عصب روانشناسان بوده که روش مطالعه غیر مستقیم مغز است
در روش فوق بجای مطالعه مستقیم ساختار مغز، با استفاده از آزمون های تخصصی روانشناختی، توانایی بیمار در ویژگی های روانی سنجیده شده و در صورت وجود نقص، مشخص می شود که بیمار در نواحی مغزی کنترل کننده آن کارکرد، دچار اشکال است
این روش، روش مکملی برای مجموعه آزمون های رایج مغزی از جمله روش های تصویر برداری مغزی است
ارزیابی عصب روانشناختی به ما کمک می کند تا ضایعاتی که به کمک معاینات بالینی و روش های تصویر برداری مغزی مشخص نیست را توضیح دهیم
 روش های PET و fMRI به فناوری های بالا )پیشرفته( معروفند
 ارزیابی های روانشناختی و رفتاری که به فناوری های پایین موسوم هستند، هنوز هم از بهترین و ساده ترین روش های اندازه گیری عملکرد شناختی هستند
 آسیب به نیمکره چپ، ترجیحا بر عملکردهای زبانی) کلامی( و آسیب به نیمکره راست ترجیحا بر عملکردهای غیر زبانی تاثیر می گذارد

 

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (ارزیابی عصب روانشناختی) نوشته احمد علی پور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل نهم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (توانبخشی عصب روانشناختی در آسیب های مغزی) نوشته احمد | 31278 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, احمد علی پور, مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروسایکولوژی pdf,جزوه مقدمات نوروپسیکولوژی پیام نور,پاورپوینت مقدمات نوروپسیکولوژی,توانبخشی عصب روانشناختی در آسیب های مغزی,توانبخشی عصب روانشناختی, آسیب های مغزی

پاورپوینت فصل نهم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (توانبخشی عصب روانشناختی در آسیب های مغزی) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید: 

بخشی از متن:
 رایج ترین علت آسیب مغزی در بزرگسالان، ضربه شدید به سر است
 شایع ترین علت آسیب مغزی در پیری، سکته مغزی بوده که با عنوان سانحه مغزی – عروقی نیز معروف است
علل بهبود از آسیب مغزی
برطرف سازی سموم
ترمیم نورون های باقیمانده
رشد مجدد آکسون 
فعالسازی سیناپس های نافعال قبلی 
جوانه زدن
افزایش حساسیت ناشی از عصب برداری
سازگاری های یاد گرفته شده در رفتار 
درمان های رفتاری 

 

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (توانبخشی عصب روانشناختی در آسیب های مغزی) نوشته احمد

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (یادگیری و حافظه) نوشته احمد علی پور | 31276 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, احمد علی پور, مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروسایکولوژی pdf,جزوه مقدمات نوروپسیکولوژی پیام نور,پاورپوینت مقدمات نوروپسیکولوژی,فصل هفتم,یادگیری ,حافظه

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (یادگیری و حافظه) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید: 

بخشی از متن:
یادگیری، فرآیند اکتساب اطلاعات جدید است
حافظه، به حفظ یادگیری در طول زمان گفته می شود و پس از یاد گرفته شدن یک مطلب، با آن سر و کار داریم؛ پس، به محصول یادگیری، حافظه می گوییم
یادگیری زمانی نیرومند می شود که حافظه بوسیله تکرار و تمرین، نیرومند شده باشد
یادگیری چیست؟
 معروف ترین تعریف یادگیری، توسط کیمبل ارائه شده که یادگیری را، تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد، تعریف کرده است
 از نظر هرگنهان، یادگیری، ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه بوده که از تجربه ناشی می شود و نمی توان آن را به حالت های موقت جسمانی نسبت دارد.

 

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (یادگیری و حافظه) نوشته احمد علی پور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل ششم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (زبان و مغز) نوشته احمد علی پور | 31275 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, احمد علی پور, مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروسایکولوژی pdf,جزوه مقدمات نوروپسیکولوژی پیام نور,پاورپوینت مقدمات نوروپسیکولوژی,فصل ششم,زبان و مغز

پاورپوینت فصل ششم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (زبان و مغز) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید: 


بخشی از متن:
 مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات، زبان است
زبان، نظام ارتباط کلامی بوده که در جوامع مختلف انسانی بکار برده می شود
 زبان، وسیله ارتباط بین افراد جامعه و وسیله بیان افکار و احساسات است
 
از دیدگاه روانشناختی، زبان، موثرترین وسیله ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را با جهان بیرون مرتبط می کند
زبان از نظر زبان شناسان، نظامی منسجم از قواعد و نشانه های قراردادی آوایی بوده که بصورت خلاق و بدون وابستگی به زمان و مکان، در جوامع انسانی نقش های متعددی را ایفا کرده که مهمترین آنها، نقش ارتباطی است

 

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (زبان و مغز) نوشته احمد علی پور

دریــــافت فایـــل