بررسی و دانلود پاورپوینت آشوب در مدیریت

بررسی و دانلود پاورپوینت آشوب در مدیریت دارای نکات کلیدی پاورپوینت, آشوب, در, مدیریت,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

در نظریه آشوب فقط نباید به دنبال «اگرها» بود تا «شايدها و بايدها» به دست آيد. بهتر است حد فاصل بين اين دو نيز شناخته شود و گزينش جامع تری انجام گيرد. در اين صورت خط سير يك فرآيند با انسجام بيشتری رسم مي شود و پيش بينی ها دقيق تر به عمل مي آيد.

اين نظريه تئوری اقتضا را كه خود نوع تكامل يافته تری از تئوری های سازمان و مديريت است به چالش می كشد و تجويز نسخه هايی هرچند متنوع را مورد سؤال قرار می دهد

اقتضای تجويزی موقعيت ها را فقط تنوع می بخشد اما هر يك را نسبتاً پايدار مي داند و برای آن احتمالات محدود و از پيش تعيين شده ای قائل است. اين نگرش، دست و پای ما را در برابر پويايی های شديد محيطی می بندد و انعطاف كافی ندارد. آنچه در اين بين مطرح می شود اقتضای لحظه ای بر اساس مفروضات است.

اين اقتضای لحظه ای چيزی نيست جز همان دورنگری لحظه ای، خودمانندی لحظه ای، سازگاری پويای لحظه ای و يافتن نقاط كليدی لحظه ای

فهرست مطالب واسلایدها:

اجرای صحيح سيستم پاداش در شرايط مختلف و خاص سازمان ها

علوم استراتژيك

خط مشی گذاری

مديريت منابع انسانی

تصميم گيری

ساز و كارهای مالی

ديگر فنون ابزاری


دانلود مستقیم فایل